ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္လာ

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးကို ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးကို ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ျမန္မာ - တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ေလာက္ကုိင္ေဒသတြင္ မတ္လဆန္းပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တေက်ာ့ျပန္
စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စုိးရိမ္စရာ အက်ပ္အတည္းျဖစ္လာသည္ဟု
ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားက ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေလာက္ကိုင္ကို
လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး၊ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးခဲ့သည္။

၎တို႔ အေျခခ်ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က လေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခုိက္ခဲ့သည့္အတြက္
လက္တံု႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာမွသာ ကိုးကန္႔၊ တအာင္းႏွင့္
ရကၡိဳင္ သံုးဖြဲ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္ဟု တပ္မေတာ္က ဆိုထားၿပီး၊
အာဏာရပါတီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဆုိပါအဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕သည္
အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

အေၾကာင္းမွာ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အင္အားႀကီးမားသည့္ ၀ျပည္ေသြးစည္း ညီၫႊတ္ေရးပါတီ
(UWSA)၊ မိုင္းလား စသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း မဟာမိတ္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပုိင္းက ၀ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအၿပီး
အဆုိပါအဖြဲ႕မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ေကာ္မတီအသစ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ေကာ္မတီအသစ္တြင္ ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕မ်ားက အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို အေျခခံၿပီး သြားေနသည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ေ၀ဖန္ထားၿပီး၊ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲ၀ိုင္း
ပါ၀င္လာေရးကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

အစိုးရဘက္ကမူ UWSA က ကမကထျပဳ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ယင္းေကာ္မတီအသစ္ ပါ၀င္သည့္
အဖြဲ႕မ်ား၊ မူ၀ါဒတိတိက်က် မရွိေသးသည့္အတြက္ တိက်သည့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ျခင္း
မရွိေသးေပ။

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၀အဖြဲ႕ ယင္းေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းသည္ အစိုးရအဖို႔
ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အင္အားအလံုး အရင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္က
တိုက္ခုိက္သည့္ သာဓကမ်ား ရွိဖူးရာ ၎၏ ရပ္တည္မႈအတြက္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္လာသည့္
၀အဖြဲ႕သည္ ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲ၀ိုင္းဘက္ ေျခဦးလွည့္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ၾကသည္။

၀ႏွင့္ မဟာမိတ္ မိုင္းလားအဖြဲ႕သည္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္
စိတ္မ၀င္စားပဲ၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးလိုေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို ပိုမိုမွ်တေသာ စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ႏွင့္ အစားထိုးၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသည္ဟု
လက္တေလာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးကို
ေျပာင္းလဲပစ္ရမည့္ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕မ်ားက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆိုလာျခင္းကို အစိုးရက တံု႔ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကမူ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပုိင္းက ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္အခ်ဳိ႕ႏွင့္
ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ ဆက္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၀ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕ကို အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ အစဥ္တိုက္တြန္းေနၿပီး၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လႊမ္းမိုးႏုိင္စြမ္းရွိသည့္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑မွာ မွန္းဆရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက
ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဆြန္ေကာ္ရွင္း ကမူ အစိုးရ၊
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးၾကရန္ မၾကာခဏ
ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာ့အေရးကြ်မ္းက်င္သူ ဘာေတးလ္ လင့္တနာကမူ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာအစိုးရကို
ဆက္ဆံရာတြင္ "မီးစတစ္ဖက္၊ ေရမႈတ္တစ္ဖက္" နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ
ေႏွာင္းပိုင္းက ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အကူအညီ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စသည့္ မက္လံုးမ်ားျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရကို ဆြဲေဆာင္ထားၿပီး၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရကို တန္ျပန္ထိန္းညိႇရန္
အားသာခ်က္တစ္ခု ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ဟု ဘာတီးလ္ လင့္တနာက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ - ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစိုးရအၾကား
အက်ဳိးစီးပြားတိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္မႈမရွိပဲ တ႐ုတ္အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္
ျမန္မာအစုိးရႏွင့္သာ တုိက္႐ုိက္လုပ္ကုိင္ေနသည့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရက
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါ၀င္ရန္ တုိက္တြန္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစုိက္ Think-tank
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Stimson စင္တာရဲ႕ အႀကီးတန္းပညာရွင္နဲ႔ အာရွေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူ မစၥဆြန္ယန္က
ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္း တူညီေနသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားအခ်ဳိ႕က
နယ္စပ္ရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး၊
ယင္းအခ်က္က အဆိုပါ အဖြဲ႕မ်ားရွင္သန္ေရးအတြက္ အေရးပါေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္မူ၀ါဒႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမွာ
ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ တ႐ုတ္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္
မူတည္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

"တိုက္ပြဲဆက္ျဖစ္ေလ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ တ႐ုတ္ပါ၀င္ပတ္သက္လာမႈက ေရွာင္လႊဲလို႔ မရဘူး။
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တုိက္ပြဲျဖစ္တဲ့ေနရာက သူ႔နယ္စပ္ျဖစ္ေနလို႔ပဲ" ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ
ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ကူညီျခင္းအားျဖင့္
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ႀကီးမားခဲ့သကဲ့သို႔ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၎၏
နယ္စပ္ေဒသ လံုျခံဳေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ
ပိုမိုႀကီးမားလာျခင္းကို အစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိထားသင့္သည္ဟုလည္း
၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္တြင္
'၀'ဦးေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕သစ္ ထပ္မံေပၚထြက္လာျခင္းမွာ အစိုးရသစ္အတြက္
လႈပ္ရွားမႈ ေဘာင္က်ဥ္းသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း