ထုိင္းေရနံကုမၸဏီ ပီတီတီအီးပီ ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သူဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံပုိင္ ပီတီတီအီးပီေရနံကုမၸဏီသည္ ၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆
ခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူဆု ရရွိခဲ့သည္ဟု ကုမၸဏီက
သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား
ဦးစီးဌာနက အခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သူမ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို
ဧၿပီ ၁ဝ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအနက္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းတြင္ တတိယ အခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သည့္
ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ခံထားရသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပီတီတီအီးပီကုမၸဏီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိကဝင္ေငြရရွိေသာ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းသစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဇာတိက စီမံကိန္းကုိ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္
စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံပိုင္ PTT ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီအုပ္စု၏ လက္ခြဲကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္
ပီတီတီအီးပီသည္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႐ုံးခြဲစတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ လက္ရွိတြင္
ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ပိုင္းလုပ္ကြက္ ခုနစ္ခုတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း