အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခုိင္အေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖြယ္ရွိ

 ျမန္မာဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသခံဘဂၤါလီမ်ားကုိ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအျမန္မာဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသခံဘဂၤါလီမ်ားကုိ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ဧၿပီလေနာက္ဆံုးရက္သတၱပတ္တြင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္
အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ရာ ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္ဟု
အာဆီယံသံတမန္မ်ားက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္အစုိးရ ဦးေဆာင္မည့္ အာဆီယံထိပ္သီး
ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ရန္ အတည္ျပဳခ်က္ရထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သက္ဆုိင္ရာ
သံတမန္မ်ားက ေျပာသည္။

''ဒီေတြ႕ဆံုမႈမွာ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ အေရးကိစၥေတြကို
တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ့္အေရးပါတဲ့ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္'' ဟု
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ အဆင့္ျမင့္ အာဆီယံသံတမန္တစ္ဦးက
ေျပာသည္။

''ထရမ့္အစုိးရနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ မူဝါဒ သေဘာထားကုိလည္း ေဆြးေႏြး
ၾကလိမ့္မယ္'' ဟု အဆုိပါသံတမန္က ေျပာသည္။

ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ မနီလာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးမႈတြင္ အစည္းအေဝးေပါင္းငါးခု
က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္အရ မနက္ပိုင္းတြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား
မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို ပထမဆံုးက်င္းပၿပီးေနာက္တြင္အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို
ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
အာဆီယံအသုိက္အဝန္း ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအေရးကိစၥမ်ားကုိ
ႏွစ္နာရီၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက ဖိအားေပးမႈမ်ား
ျမင့္တက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားကုိ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထမဆုံးအႀကိမ္ေခၚယူခဲ့သည့္ ထုိအလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္
ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပရန္
အာဆီယံမိတ္ေဆြမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ကတိေပးခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးသည္ အခ်ိန္ေလးလၾကာၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းႏွင့္အတူ တုိးတက္မႈအေျခအေနမ်ား ရွိလာခဲ့သည္ဟု
ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားက လက္ခံထားသည္။

မနီလာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္
အာဆီယံေဒသတြင္းဆုိင္ရာ ပါလီမန္အမတ္မ်ား ညီလာခံကုိလည္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရိွန္ျမႇင့္တင္ရန္
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ဥပေဒျပဳေရး အခန္းက႑ကို တုိးတက္လာေစမည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အာဆီယံလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အာဆီယံအသုိက္အဝန္း တုိးတက္ခိုင္မာေစေရး
ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အာဆီယံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအၾကား လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍
အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ေပါင္းကူးဆက္ႏႊယ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို
ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ေျခလူထု၏ သေဘာထားအၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူရန္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား တုိက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
အေရးပါသည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုအေနျဖင့္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အာဆီယံထိပ္သီး
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း အလွည့္က်တာဝန္ယူရသည့္
ႏုိင္ငံအလုိက္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈပံုစံက
ကြဲျပားေလ့ရိွသည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အဓိကက်သည့္ ေၾကညာခ်က္ႏွစ္ခု ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊
၄င္းတုိ႔မွာ အႀကိမ္ ၃ဝ ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္
ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရ၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ အာဆီယံေၾကညာစာတမ္းအရ ၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္
အာဆီယံအသုိက္အဝန္း ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏
အခန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရး
အာဆီယံသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ ဘံုသေဘာတူခ်က္ မရရိွေသးသည့္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္
ထပ္မံေႏွာင့္ေႏွး ႏုိင္မည္ဟု သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားက ေျပာသည္။ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကမူ
တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကုိ အလိုရိွေနသည္။
''ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥတစ္ရပ္ပဲ'' ဟု သံအမတ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အိအိတုိးလြင္ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း