ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းလ်က္ရွိ

သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဦးေသာင္းထြန္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဦးေသာင္းထြန္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ယာယီေနရာခ်ထားသည့္
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး
ဦးတင္ေမာင္ေဆြက ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

''ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ စခန္းအကုန္လံုးကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား
လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆင္မေျပႏုိင္တဲ့ေနရာေတြ ရွိေနေသးတယ္။ ဒါေတြကိုေတာ့
မဖ်က္သိမ္းေသးဘူး။ အဆင္ေျပတဲ့ ေနရာေတြကိုပဲ ဖ်က္သိမ္းေနတာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းျဗဲႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဘဂၤါလီ၊ ကမန္ႏွင့္ ရခိုင္ဒုကၡသည္
စခန္းမ်ားကုိ မူလေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးႏိုင္ရန္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း
အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္
စခန္းတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားပါ အဆင္ေျပႏိုင္မည့္ေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးရန္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကညင္ေခ်ာင္း ဒုကၡသည္စခန္းမွ လူဦးေရ ၄ဝဝ ေက်ာ္၊
ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမန္ဒုကၡသည္စခန္းမွ ၉၆ ဦးႏွင့္ ေက်ာက္တစ္လံုးဒုကၡသည္စခန္းမွ လူဦးေရ
၁,၁၁၉ ဦးကုိ မိုးမက်မီ အၿပီးေရႊ႕ေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘဂၤါလီ
ဒုကၡသည္စခန္းကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္
ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အဆင္မေျပေသးေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ျပည္တြင္းအေျခစုိက္
ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဧၿပီ
၁၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၏ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ သေဘာသဘာဝႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ
ဦးေသာင္းထြန္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ ယုံၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်က်န္ျခင္း ေျဖရွင္းေရးအတြက္
နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ၏
အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိသျဖင့္ျမန္မာအစုိးရက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးေသာင္းထြန္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္
ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ လတ္တေလာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြ၊ ရမ္းျဗဲရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား (IDP) ပိတ္သိမ္းေရး၊
မီဒီယာမ်ားလြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ သတင္းယူႏိုင္ေရး၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ICRC
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သြားေရာက္ခြင့္ရရွိေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား
တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရး၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္ ျမန္ဆန္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း
သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မရွင္က ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ထိခိုက္မႈရွိခဲ့သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ
ေကာ့ဘဇားခ႐ုိင္သုိ႔ သြားေရာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရွိပါက
တရားဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းထြန္းက
အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ
နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေထာက္ခံကူညီမႈမ်ား ဆက္လက္
ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟုလည္း အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း