မႈခင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေန

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လက မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့စဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လက မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့စဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ အစုိးရ အဖြဲ႕၏ တစ္ႏွစ္တာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊
ေရဒီယို စသည့္မီဒီယာမ်ားက ပညာေပးေဟာေျပာလ်က္ရွိသည့္အျပင္ နယ္ေျမရဲစခန္းမ်ား
အလိုက္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊
မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ယာဥ္ စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းအႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းေရး၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရးအတြက္ ပညာေပးေဟာေျပာေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ေဟာေျပာမႈေပါင္း ၁၅,၉၃၅ ႀကိမ္၊
တက္ေရာက္သူ တစ္သန္းေက်ာ္၊ ယာဥ္/လမ္းစည္းကမ္းအတြက္ ေဟာေျပာမႈ ၁၂,၅၁၅ ႀကိမ္၊
တက္ေရာက္သူ ၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရးအတြက္
ေဟာေျပာမႈေပါင္း ၆,၆၃၅ ႀကိမ္၊ တက္ေရာက္သူ ေျခာက္သိန္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ မႈခင္းပညာေပးျပခန္း
ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ျပသေဟာေျပာမႈ အႀကိမ္ ၁,၁၇၀၊ တက္ေရာက္သူ ခုနစ္သိန္း ငါးေသာင္းေက်ာ္
ရွိခ့ဲသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္က မႈခင္းမျဖစ္ပြားေစဖို႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္တာနဲ႔
ျဖစ္ပြားတဲ့ မႈခင္းေတြကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆး တရားစြဲဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္းမျဖစ္ပြားေစဖို႔ ေရတို ေရရွည္
စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္" ဟု ဦးတင္ျမင့္ က ေျပာသည္။

ေန႔စဥ္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ မႈခင္းမ်ားတြင္ တရားခံအခ်ဳိ႕သည္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္း
မရွိဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီး တိမ္းေရွာင္သည့္ ကာလအတြင္း ျပစ္မႈမ်ား ထပ္မံက်ဴးလြန္ေလ့
ရွိေသာေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းစြာေနလိုသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေပၚသည္ကို
ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍ တရားခံေျပးမ်ား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ
တရားခံေျပးေပါင္း ၁၃,၅၉၂ ဦးရွိသည့္အနက္ ယခုႏွစ္ မတ္လအထိ တရားခံေျပး ၄,၃၄၂ ဦးကို
ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲသည္ ဟု ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လူထုအသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈ၊ အေသးစားသယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊
ဂိုဏ္းဖြဲ႕က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အသိပညာေပး
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ား ကုသမႈအခြင့္အလမ္း အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း၊
မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။

"မူးယစ္ေဆး၀ါး အေသးစား ေရာင္း၀ယ္မႈေတြကို ျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ အခ်ဳိးညီေရး၊ လူမႈစီးပြားျပႆနာကုိ
ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွာကုိ စဥ္းစားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား
တိုက္ဖ်က္ေရးအပိုင္းတြင္ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား။ ဓာတ္ပံု - Suppliedၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား။ ဓာတ္ပံု - Supplied

"တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္တ့ဲ ေနရာမွာ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကလည္း
အေရးႀကီးပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကရရွိလာတ့ဲ
ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ 'မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို
ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ'ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားကုိ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၿပီး ေဆးကုေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေပးျခင္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး
သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျပန္႔ပြားမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ မူးယစ္ဗဟိုအဖြဲ႕
ရန္ပုံေငြထူေထာင္ၿပီး ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

သက္တမ္း ၂၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ
ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢက ဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ေလးႀကိမ္အထိ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး
ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အဆုိပါဥပေဒတြင္ ပုဒ္မႏွစ္ခုကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲ ၁၉ ခုကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊
ပုဒ္မခြဲ ၂၀ ကုိ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပုဒ္မတစ္ခုႏွင့္ ပုဒ္မခြဲေလးခုကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု ဦးတင္ျမင့္ က ေျပာသည္။

အဓိကျပင္ဆင္ခ်က္အျဖစ္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

"မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူေတြကို ယခင္ ျပစ္ဒဏ္သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိအစား လူမႈေရး ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္
တစ္ရက္ ႏွစ္နာရီနဲ႔ အနည္း ဆုံးနာရီ ၁၈၀ ကေန ၂၄၀ အထိလို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္"ဟု
၎က ေျပာသည္။

ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး
လုပ္ငန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေကာ္မတီကို
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ၊ ဘိန္းမစိုက္သည့္
ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေက်းလက္ေဒသဟူ၍ ဇုန္ သုံးခု သတ္မွတ္ထားသည္ဟု
ဦးတင္ျမင့္က ေနျပည္ေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈေပါင္း ၃,၉၇၀ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ
ေငြက်ပ္ ၇ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံကုိ ဘ႑ာေငြအျဖစ္သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက
တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း