သက္ႀကီးမ်ားအတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေငြ ယေန႔စတင္ေပးအပ္

 သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားကို ေခါင္းေလွ်ာ္ကုသိုလ္ျပဳေနသူမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားကို ေခါင္းေလွ်ာ္ကုသိုလ္ျပဳေနသူမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အသက္ ၉ဝ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးႏိုင္ငံသားတိုင္းကို ေထာက္ပံ့မည့္အစိုးရ၏ လူမႈေရးပင္စင္
အစီအစဥ္၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံသို႔ ယေန႔(ဇြန္ ၁၅ ရက္)တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ဟု လူမႈဝန္ထမ္း၊
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာသည္။

အစိုးရသည္ အသက္ ၉ဝ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးႏိုင္ငံသားတိုင္းကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ တစ္လလွ်င္
ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၁ဝ,ဝဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ေပးအပ္မည့္ လူမႈေရးပင္စင္ အစီအစဥ္ကို
စတင္ခဲ့သည္။

''အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးေတြကိုေငြေတြပို႔လိုက္ၿပီ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရိွတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ေတြက သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို ၁၅ ရက္မွာ တစ္ၿပိဳင္တည္း၊ တစ္ရက္တည္း
ေငြသား လႊဲမယ္။ ၁၆ ရက္ကစၿပီး၊ လမကုန္ခင္ထိ တာဝန္ရိွသူေတြက ကိုယ္တိုင္ အိမ္တိုင္
ရာေရာက္ လိုက္ေပးမွာ။ သက္ေသအျဖစ္ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးတို႔ ပါပါမယ္'' လို႔
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ကေလးႏွင့္ လူငယ္ဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့မႈတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ အသက္ ၉ဝ ေက်ာ္ဘိုးဘြားစုစုေပါင္း ၃၁,၈၃၅
ေယာက္ကိုေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဘိုးဘြားမ်ားကို လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ရန္ (၂ဝ၁၇-၁၈)
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ထဲမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၂ဝ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးထားသည္ဟု
တာဝန္ရိွသူမ်ားက ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ေငြသားေပးအပ္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အသက္ ၉ဝ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ဘိုးဘြား မည္သူမဆို လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အလုပ္အကိုင္
ခြဲျခားထားျခင္းမရိွဘဲ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းတို႔ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ လူမႈေရးပင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ ဘိုးဘြားမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း
အေထာက္အထားျပရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ အသက္ ၉ဝ ျပည့္ၿပီးေသာ္လည္း
ယင္းလူမႈေရး ပင္စင္မရရိွသည့္ ဘိုးဘြားအခ်ဳိ႕ရိွေနေသးသည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ေသအေထာက္အထား မရိွေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေထာက္ပံ့မႈ
လိုအပ္ေနသည့္ အသက္ ၉ဝ ေက်ာ္ ဘိုးဘြားမ်ားအားလံုးအတြက္ တစ္စံုတစ္ခုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္
သက္ဆိုင္ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသို႔ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္ဟု ဆည္းဆာရိပ္ခိုကိုးရာမဲ့
ဂီလာနဘိုးဘြားရိပ္သာ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္မမက ေျပာသည္။

''ကြၽန္မတို႔ ေဂဟာက စြန္႔ပစ္ခံရတဲ့ ဂိလာန ဘိုးဘြားရိပ္သာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာအေထာက္အထားမွ
မရိွတဲ့ ဘိုးဘြားေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေထာက္ပံ့တဲ့ေနရာမွာ သားသမီး၊ ေဆြမ်ဳိး၊ ညီအစ္ကို
ေမာင္ႏွမ မရိွတဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့၊ ဂီလာန ဘိုးဘြားေတြကိုေတာ့ နည္းနည္းေလးပိုၿပီးေတာ့ စဥ္းစားေပး
ေစခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ကအမွန္တကယ္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အကူအညီကိုလိုအပ္ေနတဲ့သူေတြပါ။
အေထာက္အထားပါမွ ဆိုတာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့သူေတြကို မေပးႏိုင္ျဖစ္သြားမွာ
စိုးပါတယ္'' လို႔ ၄င္းကဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေထာက္အထားမျပႏိုင္သည့္ အသက္ ၉ဝ ေက်ာ္ဘိုးဘြားမ်ားအားလံုး လူမႈေရးပင္စင္
ခံစားႏိုင္ေစရန္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖတစ္ဦးဦး(သို႔)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက
ေထာက္ခံၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္္၊ ၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၏
စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္၊ ျပည္နယ္တိုင္းလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ လူမႈဝန္ထမ္း
ဦးစီးဌာန႐ံုးခ်ဳပ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ စသည့္အဆင့္ေလးဆင့္ျဖင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ေပးထားသည္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ေျပာသည္။

''အခုပထမတစ္ေခါက္မွာ အေထာက္အထားမရိွေပမဲ့ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ေပးထားတဲ့ ဘိုးဘြားေတြ
အမ်ားႀကီးပါပါတယ္။ အခုအႀကိမ္မွာ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ဘိုးဘြားေတြအေနနဲ႔ ေနာက္သံုးလ
ဒုတိယအႀကိမ္အတြက္ အသက္ျပည့္ရင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္''လို႔ ၄င္းကဆိုသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝ၁၄-၁၅
ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ အသက္ ၉ဝ ႏွင့္ အထက္ဘိုးဘြားမ်ားကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လူမႈေရးပင္စင္
ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း