ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္အတြက္ ရွာေဖြမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန

ပ်က္က်ေလယာဥ္တြင္ ပါ၀င္သြားသူမ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္၊ စန္းလန္းေက်းရြာအနီး ကမ္းေျခသို႔ သယ္ေဆာင္လာသည္ကို ဇြန္လ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအပ်က္က်ေလယာဥ္တြင္ ပါ၀င္သြားသူမ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္၊ စန္းလန္းေက်းရြာအနီး ကမ္းေျခသို႔ သယ္ေဆာင္လာသည္ကို ဇြန္လ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

တပ္မေတာ္မွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ Y-8 ပ်က္က်မႈ ေနာက္ပိုင္း ဇြန္ ၁၄ ရက္ထိ
႐ုပ္အေလာင္း ၈၇ ေလာင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္ကာ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို
ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္၊
တပ္မေတာ္မိသားစု၀င္ႏွင့္ ေလယာဥ္အမႈထမ္း စုစုေပါင္း ၁၂၂ ဦး စီးနင္း လိုက္ပါလာသည္။

ပ်က္က်ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္သည္ ဇြန္ ၇ ရက္က ရန္ကုန္-ထား၀ယ္-ၿမိတ္-ဘုတ္ျပင္း-ၿမိတ္-ရန္ကုန္
ခရီးစဥ္အတိုင္း လူႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ၿပီး၊ ၿမိတ္မွ ရန္ကုန္သို႔ အျပန္ခရီးတြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၏
အေနာက္ဘက္ မုိင္ ၂၀ ခန္႔တြင္ ဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ၿပီး ေနာက္ေန႔တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ ေလယာဥ္မွ အစိတ္အပိုင္း
အခ်ဳိ႕ႏွင့္၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလး႐ုပ္အေလာင္း သံုးေလာင္းကို ဇြန္ ၈ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းတြင္
ေက်ာက္နီ ေမာ္ေက်းရြာ၏ အေနာက္ဘက္၊ ေလာင္းလံုၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္တြင္
စတင္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ပ်က္က်ေလယာဥ္၏ ေလယာဥ္ဘီးကို ေလာင္းလံုၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ ကပၸလီပင္လယ္မွ ဆယ္ယူရရွိခဲ့သည္ကို ဇြန္လ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအပ်က္က်ေလယာဥ္၏ ေလယာဥ္ဘီးကို ေလာင္းလံုၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ ကပၸလီပင္လယ္မွ ဆယ္ယူရရွိခဲ့သည္ကို ဇြန္လ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

အဆိုပါေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း ၂ နာရီ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ "ပ်က္က်ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္" ဟု
စတင္ သံုးစြဲခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္မွ လူဦးေရ အေယာက္ ၁၀၀ ခန္႔ တင္ေဆာင္လာသည့္ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈသည္
တပ္မေတာ္သမုိင္းတြင္ ပထမဆံုးျဖစ္သည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဆိုသည္။

"အဆိုးရြားဆံုးေသာ ဘယ္လိုမွ မေမွ်ာ္မွန္းတဲ့၊ အိပ္မက္ေတာင္ မမက္ခဲ့တဲ့ ဒါကိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ခံစားရပါတယ္" ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က
ဇြန္လ ၁၀ ရက္က ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ပါရွိသြားသူမ်ား၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကိုေတြ႕ဆံုကာ
အလႉေငြ ေပးအပ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ပ်က္က်သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ရွာေဖြမႈမ်ားကို
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဇြန္ ၁၀ ရက္က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ၊ ေပါက္ကြဲပစၥည္းတစ္ခုခု ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚသည့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ စသည္တို႔မွာ ေလယာဥ္ပ်က္က်ရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ သံုးခု
ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ခ်ိန္ ဇြန္လ ၇ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲခန္႔ရွိ
ေဒသတစ္၀ိုက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၄ လံုးတပ္ အင္ဂ်င္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚပါက ပ်ံသန္းလမ္းေၾကာင္းျပန္လွည့္ၿပီး
မုိင္ ၂၀ သာ ကြာေ၀းသည့္ ထား၀ယ္ေလဆိပ္သို႔ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ေရာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း
ပ်က္က်သည့္ တပ္မေတာ္ ေလယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားရာတြင္ ၎က
ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၄ ရက္အထိ ႐ုပ္အမည္ခြဲျခားမႈျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးသား႐ုပ္အမည္ ၃၅ ေလာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး
႐ုပ္အမည္ ၂၈ ေလာင္းႏွင့္ ကေလး႐ုပ္အမည္ ရွစ္ေလာင္းကို သၿဂႋဳဟ္ထားသည္ဟု တပ္မေတာ္က
သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ Y-8 ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားသည္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္
အသံုးမ်ားၿပီး တန္ခ်ိန္ ၂၀ ခန္႔ တင္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

အဆိုပါ Y-8 200 F ေလယာဥ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ တပ္မေတာ္က
ေနာက္ဆံုး၀ယ္ယူခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး၊ စုစုေပါင္း ပ်ံသန္းခ်ိန္ ၈၀၉ နာရီ ပ်ံသန္း အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း