ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္က ယခုလအတြင္း အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မည္

 အၾကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ မစၥတာကိုဖီအာနန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဥာဏ္ေဇထက္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)အၾကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ မစၥတာကိုဖီအာနန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဥာဏ္ေဇထက္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ
အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ယခုလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ရန္
စီစဥ္ထားေၾကာင္း အၾကံေပးေကာ္မရွင္႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚရင္စႏိုင္းက ေျပာသည္။

''ထုတ္ျပန္မယ့္ ရက္အတိအက်ေတာ့ အတည္မျပဳရေသးပါဘူး။ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယပတ္ထဲမွာ
ထုတ္ျပန္ျဖစ္မွာပါ'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္သည္ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ
၅ ရက္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ
တင္သြင္းရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ အေသးစိတ္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္
ႏုိင္ငံတကာသံတမန္ အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

''အစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရယူႏိုင္ဖို႔ သူတို႔ဘက္က ေတာင္းဆိုတဲ့
ကိစၥတိုင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့ပါတယ္'' ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္သည္ အၾကံျပဳခ်က္ ၃ဝ ပါ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို
ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးႏုိင္မႈ၊
သတင္းယူခြင့္၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္စပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို
သင္တန္းေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္လြပ္လပ္စြာသြား လာခြင့္၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားပိတ္ေရး၊
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးက႑ႏွင့္
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထား ရွိႏုိင္မႈႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ႏုိင္မႈ၊
ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အၾကံျပဳထားသည္။

ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ ေကာ္မရွင္၏
အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို သက္ေရာက္ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ မစၥတာ
ဂါဆန္ဆလမ္မီက ေျပာသည္။

''ျမန္မာေကာ္မတီနဲ႔ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ေပ်ာ္မိပါတယ္''ဟု မစၥတာ
ဂါဆန္က ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ ၄င္း၏ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကိုဖီအာနန္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းမႈ၊
ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္းဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး အဆိုျပဳထားသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား
နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး အရာရွိ႐ုံး ဖြင့္လွစ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ
နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးေရးကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသား
လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

''ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးက ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲတာမုိ႔ အဲဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါ ေရတို၊ေရရွည္
စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနရပါတယ္။ သမာသမတ္က်တဲ့ ေျဖရွင္းနည္းေတြနဲ႔ လူအသိုင္း
အဝိုင္းႏွစ္ခုလုံးရဲ႕ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌ တစ္ေျပးညီမဟုတ္ဘဲ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားေၾကာင့္
ကာလ႐ွည္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရသူ (အိုင္ဒီပီ) ခန္႔မွန္း ၁၂ဝ,ဝဝဝ အတြက္ ေရရွည္
တည္တံ့ႏုိင္မည့္ ေျဖရွင္းမႈ အလားအလာ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးအစီရင္ခံစာတင္ျပသူ မစၥယန္ဟီးလီ၏
ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိသည္။

''ကေလးေမြးဖြားမႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္နဲ႔အညီ
ကေလးေမြးဖြားမႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔
သိရွိရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေမြးစာရင္း ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းကိုလည္း
ႀကိဳဆိုပါတယ္'' ဟု အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံတြင္ ပါဝင္လာမည့္
အခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္မခံႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္လာပါက တရားဝင္
ကန္႔ကြက္တုံ႔ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က
ေျပာသည္။

''ဒီေကာ္မရွင္ကို အရင္ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္ခံခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ထိ
ေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကလည္း ဘက္လုိက္လြန္းတယ္။ အခု
အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး လက္မခံႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြပါလာရင္ေတာ့
တရားဝင္ ကန္႔ကြက္ပါမယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း