အာဆီယံတည္ၿငိမ္မႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းမႈအတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ေအပီတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းမႈအတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ေအပီ

ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခု ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၂၀ ေက်ာ္နဲ႔
ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကား
ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ ေဆာင္ရြက္အၿပီး၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕က
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီသေဘာတူညီခ်က္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရတဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီ
အစိုးရလက္ထက္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပန္လည္ စတင္ဖို႔အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းမႈေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစု
ပင္လံုညီလာခံ လို႔ အမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြအားလံုး
ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိေနမယ့္ ဖက္ဒရယ္မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ဟာ ညီလာခံရဲ႕
တရား၀င္ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းမႈ ႏွစ္ရပ္ကတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

အျပန္အလွန္လက္ခံႏိုင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူေဘာင္ တစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ
အကုန္လံုးရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ရေရးအတြက္ ရွည္လ်ားတဲ့ လမ္းကို ေလွ်ာက္လမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အင္အားပိုၿပီးႀကီးမားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အမ်ားစုက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မွာ လက္မွတ္ထိုးဖို႔က်န္ေနပါေသးတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသအမ်ားအျပားမွာ တိုက္ခိုက္မႈေတြဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး
ျပည္သူေတြလည္း တိုက္ပြဲေတြနဲ႔လြတ္ရာေဒသကို ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ အာဆီယံ တည္ၿငိမ္ေရး ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေလွ်ာ့တြက္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ကဆို ေရရွည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈေတြရခဲ့ေပမဲ့လည္း
အလားအလာေကာင္းတဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိးမရွိခဲ့ပါဘူး။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရ ႏွစ္ရပ္စလံုးက ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္
အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္တယ္လို႔
ကတိက၀တ္ျပဳထားၾကပါတယ္။

ဒါကလည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကို ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြအစုလိုက္အျပံဳလိုက္
သြားျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္းငံမွာလည္း စစ္ေဘးေၾကာင့္ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဒုကၡသည္ေပါင္း တစ္သိန္းခန္႔ ရွိေနပါတယ္။

တျခားေသာဒုကၡသည္တစ္သိန္းခြဲခန္႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ကေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုိ
ထြက္ခြာသြားပါတယ္။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနမႈက လက္နက္ေတြကို
ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တဲ့ လူေတြအတြက္သာ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ၊ ေက်ာက္စိမ္းေတြ
ကေနတစ္ဆင့္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ရရွိလာဖို႔အတြက္ တြန္းအားေပးသလို
ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက ဘိန္းစိုက္ ပ်ဳိးျခင္းနဲ႔ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္
ေဆး၀ါးေတြ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း ျပင္းထန္တဲ့ ပဋိကၡျဖစ္ပြားမႈေတြ ေၾကာင့္ ဒီႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြ
ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္
တရားမ၀င္စီးပြားေရး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေတြကို တားဆီးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး
အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းတစ္ခုနဲ႔ တ႐ုတ္ဪ အိႏၵိယၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးဟာ ျပည္ပမွဖ်န္ေျဖ ေပးစရာမလိုအပ္ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက
ရွင္းလင္းစြာ ေျပာခ့ဲပါတယ္။

ဒါေပမ့ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အစိုးရက႑နဲ႔ အရပ္သားဆိုင္ရာက႑ေတြမွာ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ရန္
အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတာက ထင္ရွားေနပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကဆိုရင္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ကူညီမႈေပးတ့ဲက႑ကပါ၀င္ေပးခ့ဲၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
အားနည္းေနတ့ဲ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြတည္ေဆာက္ဖို႔ ကူညီခ့ဲပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔က အေထာက္အပ့ံမ်ားနဲ႔ နည္းပညာအၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ စစ္တပ္ကဆိုရင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ကာလရွည္ၾကာတ့ဲ ဆက္ဆံမႈရိွခ့ဲၿပီး
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမွာၾကံဳေတြခ့ဲရတ့ဲ သင္ခန္းစာမ်ားရယူဖို႔
စိတ္၀င္စားေနပါတယ္။

အခုလိုမ်ဳိးကူညီမႈေတြကို ဒီထက္မကလိုအပ္ေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္
အတြင္း တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါး စီးပြားေရးစနစ္ကို ေဈးကြက္နဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီတ့ဲ
အရာတစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးခ့ဲတာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေတာင္ေပၚေဒသက ေဒသခံေတြကို
ပထုတ္ထားျခင္းကိစၥမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ခ့ဲပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတြ႕ ၾကံဳရတဲ့
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေ၀သင့္ပါတယ္။

ဒီလိုအစားထိုးမႈလုပ္ရတ့ဲအတြက္ အသီးအႏွံေတြ ျပန္လည္အစားထို႔စိုက္ဖို႔ ထိေရာက္တ့ဲ
အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ခ့ဲ႐ံုသာမက အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြမွာလည္း ေနရာတက်ရိွေနခ့ဲတာမုိ႔
ျပည္သူေတြက ကုန္ပစၥည္းေတြကိုေဈးေတြဆီ သယ္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။

ေဒသခံေတြက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းေတြ ရရိွခ့ဲပါတယ္။ အခုလိုျဖစ္ခ့ဲတ့ဲအတြက္
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက အစြန္အဖ်ားေဒသမွာရိွတ့ဲ လူေတြအေပၚ ဆုပ္ကိုင္ထားတ့ဲ
လက္မ်ားက ေနာက္ဆံုးမွာ ေလ်ာ့သြားခ့ဲပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းအေပၚ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္တ့ဲအခ်ိန္မွာ မိမိအိမ္နီးနားခ်င္း
ပတ္၀န္းက်င္က အကူအညီမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးႏိုင္တ့ဲအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို
ျမင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ကစစ္တပ္လက္ေအာက္မွာ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္အုပ္ခ်ဳပ္မႈခံရတုန္းက အာဆီယံ
အိမ္နီးခ်င္းေတြက ျမန္မာအေပၚ ဆက္ဆံခ့ဲတ့ဲ အေပၚတင္းမာတ့ဲစိတ္ခံစားမႈမ်ား က်န္ရိွႏိုင္ပါတယ္၊
ဒါေပမ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စုေ၀းရန္ဖိတ္ၾကားခ့ဲတ့ဲ အာဆီယံ၀န္ႀကီးမ်ား
အစည္းအေ၀းကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိတ္ဆိတ္တ့ဲ သံတမန္ဆက္ဆံေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတ့ဲ
သေကၤတပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ တျခား႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားလည္း ရိွပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာက အာဆီယံ ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးသားႏိုင္ငံေတြမွာ အလုပ္မ်ား
လုပ္ကိုင္ဖို႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုင္းအ-၀ိုင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို
ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွတ့ဲအခါ
ေဒသအတြင္းရိွ ဧရိယာေတြမွာ အရင္အခ်ိန္တုန္းက အလားအလာအျပည့္အ၀မရခ့ဲတ့ဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊
ခရီးသြား လုပ္ငန္းတို႔အတြက္ လမ္းပြင့္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။


ျမန္မာ - အာဆီယံ ဆက္ဆံေရး၏ အဓိကျဖစ္ရပ္မ်ား

၁၉၆၇ - ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံတည္ေထာင္သူ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္လာရန္
ထိုင္းႏိုင္ငံႀကိဳးပမ္း။

၁၉၈၈ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျပည္သူ႔အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားခဲ့။

၁၉၈၉ - ဗမာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့။

၁၉၉၀ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ပထမဆံုးအႀကိမ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳခဲ့။

၁၉၉၁ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရရွိ။

၁၉၉၅ - ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ူစလမ္ႏိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လ၌ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး။

၁၉၉၅ - ဒီဇင္ဘာလ၌ ဘန္ေကာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ကင္းမဲ့ဇုန္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး။

၁၉၉၅ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္။

၁၉၉၇ - ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ အာဆီယံအဖြဲ႕အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္။

၁၉၉၉ - ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအပါအ၀င္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို
ေဆြးေႏြးရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဆူရင္ ပစ္ဆူ၀မ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို
မိတ္ဆက္။

၂၀၀၃ - ဇြန္လတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူေဘာင္ ခုနစ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆိုျပဳစဥ္ အာဆီယံ က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဖမ္းဆီးထားျခင္းက လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို။

၂၀၀၅ - ျပည္တြင္းအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင္း အာဆီယံ အလွည့္က်
ဥကၠ႒တာ၀န္ကို စြန္႔လႊတ္။

၂၀၀၇ - သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို
အာဆီယံက စက္တင္ဘာလ၌ နယူးေယာ့ခ္တြင္ အထူးႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းတြင္
ေ၀ဖန္ခဲ့။

၂၀၀၈ - ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ အာဆီယံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္
ေရရွည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာလတြင္ အေျခခံဥပေဒ
ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခဲ့။

၂၀၁၁ - ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔က ပူးေပါင္းခဲ့ၾက။

၂၀၁၂ - ဧၿပီလတြင္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေလ့လာသူ
အျဖစ္ အာဆီယံက ပါ၀င္ခဲ့။

၂၀၁၄ - အေကာင္းဆံုးရလဒ္ျဖင့္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ရာထူးကို ျမန္မာက လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့။

၂၀၁၆ - ဩဂုတ္လတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သူ၏ပထမဆံုး ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းကို
လာအိုႏုိင္ငံ ဗီယင္က်န္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကို
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းလင္းခဲ့။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း