အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အေျချပဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိဟု ေကအင္န္ယူ ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမတုိင္ကန္ေက်းရြာတြင္ ယခုလ ၇ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံ ရြာသူ ရြာသားမ်ား။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမတုိင္ကန္ေက်းရြာတြင္ ယခုလ ၇ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံ ရြာသူ ရြာသားမ်ား။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို ယခင္အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း
ရွစ္ဖြဲ႕လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါကာလအတြင္း
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ခဲ့သလို၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္သည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို အေျချပဳသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို
ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕ ခ်င္းမိုင္တြင္ ယမန္ေန႔မွ စတင္ခါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။

''NCA ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ ခ်ီတက္တဲ့ေနရာမွာလည္း အားနည္းခ်က္ေတြ
ရွိခဲ့ပါတယ္'' ဟု ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (ေကအင္န္ယူ) ဥကၠ႒ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာသည္။

အလားတူ သံုးသပ္မႈအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေကအင္န္ယူဌာနခ်ဳပ္
ေလးဝါးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို
ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္း၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးလွ်င္အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕က အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြား
မည္ဟု ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယကဦးခြန္ဥကၠာက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား NCA အေပၚ
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ မတူညီျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊
တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ စသည့္ အေျခခံမ်ား အားနည္းေၾကာင္းအဆိုပါရွစ္ဖြဲ႕က
ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
အစိုးရတို႔သည္ ေမလက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို
ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ ပထမအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ၂ဝ၁၇ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ အစိုးရက
စီစဥ္ေနသည့္အျပင္ လက္ရွိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးသည့္
ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) ႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြးေနသည္။

ၾသဂုတ္ ၁ဝ ရက္တြင္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕
(DPN) တို႔သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး UNFC ဘက္က ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္ကိုးခ်က္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ''အခ်က္ကိုးခ်က္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔က ႏွစ္ခ်က္ပဲ က်န္တယ္''
ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ UNFC ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ညိႇႏိႈင္းမႈစတင္ခဲ့သည့္ အဆုိပါကိုးခ်က္သည္ NCA စာခ်ဳပ္
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခိုင္မာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ပိုမိုထိေရာက္ေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

''ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က ရပ္တည္ခ်က္ မေျပာင္းလဲေသးပါဘူး။ JMC နဲ႔ JICM တို႔မွာ ႏိုင္ငံတကာက
ပါဝင္ဖို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရဘက္က သေဘာတူလက္ခံတာမ်ဳိးေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ လက္ခံတယ္
ဆိုတဲ့ အစိတ္အပိုင္းက NCA သေဘာတူညီခ်က္အရသာလွ်င္ သေဘာတူလက္ခံႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့
အဆင့္မွာပါ။ သူတို ့ဘက္က ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသးပါဘူး'' ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီမွ
ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ UNFC ဘက္က တင္ျပထားသည့္
သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညိႇႏိႈင္းမရေသးေၾကာင္း၊ မူေဘာင္သံုးသပ္ေရး
အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

''တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမွာ အစိုးရဘက္ကေတာ့ လုပ္ႏိုင္တယ္။ တပ္မေတာ္
ဘက္က မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္'' ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးသည့္အရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ခက္ခက္ခဲခဲ
လုပ္ယူရမည္ဟု နားလည္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာသူမ်ား
ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္က ကူညီေပးၾကရန္လည္း ဝမ္းတြင္း
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''အားလံုးမွာတာဝန္ရွိတယ္လို႔ ကြၽန္မထပ္တလဲလဲေျပာပါတယ္။ အားလံုးအဘက္ဘက္က
စဥ္းစားေပးဖို႔ အင္မတန္မွ လိုပါတယ္။ ကိုယ့္တစ္ေယာက္အျမင္နဲ႔ ၾကည့္ေနလို႔ မရပါဘူး။
ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး မရွိတာကေတာ့ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး
ယံုၾကည္ခ်က္ မျပည့္ဝေသးဘူးလို႔ ကြၽန္မေျပာခ်င္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိဖို႔အတြက္ ကြၽန္မတို႔
အားလံုးဝိုင္းၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

(ခ်မ္းသာ ကူညီအားျဖည့္သည္)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း