အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဆုိ

ယခုလ ၈ ရက္က က်ေရာက္သည့္ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ယခုလ ၈ ရက္က က်ေရာက္သည့္ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အဓိကထားကာ
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံေန႔
အခမ္းအနားတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ေျပာၾကားသည္။

"ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ဆိုတဲ့ လူထုေတာင္းဆိုမႈက အခုထိ
အျပည့္အ၀ မေအာင္ျမင္ ေသးပါဘူး။ ေသခ်ာတာတစ္ခုက အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔
လံုး၀မစြန္႔လႊတ္ဘူး" ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
ျဖစ္သူ ဦးမင္းကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးကုိ အရယူကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္ေရးတြင္ မ်က္ျခည္မျဖတ္သင့္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ
ရရွိေရးကိုလည္း ခ်န္ထား၍ မရေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မွာ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ၂၉ ႏွစ္တိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ခရီးေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း အျပည့္အ၀ မရွိေသးသည့္အတြက္
ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည့္ ကာလအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ဆုိသည္။

ရွစ္ေလးလုံး ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တည္ေထာင္ရန္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒအသစ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ေသာ
အမ်ဳိးသား အင္အားစုအားလံုးပါ၀င္သည့္ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပရန္ စသည္တို႔ကို ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု
အားလံုးက ပူးေပါင္းကာ ေအာင္ျမင္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္ ဒီအေျခခံဥပေဒနဲ႔ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသေရြ႕ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ
မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ကို ျပင္သင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္" ဟု ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုး
ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုအခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ
ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာသည္။

ယခုလ ၈ ရက္က က်ေရာက္သည့္ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္။ ဉာဏ္ေဇထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ယခုလ ၈ ရက္က က်ေရာက္သည့္ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္။ ဉာဏ္ေဇထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ယခုလ ၈ ရက္က က်ေရာက္သည့္ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ယခုလ ၈ ရက္က က်ေရာက္သည့္ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

လက္ရွိအေျခခံဥပေဒသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရး၊ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊
လယ္သမား အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ား
မရွိေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္ပါက အသြင္မတူေသာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနမည္
ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသည့္ ေနရာတြင္ မလံုျခံဳမႈမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒ၏
အကာအကြယ္ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးယႏၲရားျဖင့္ လံုေလာက္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

"လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေနအထားကေတာ့ တုပ္ေကြးမိေနတဲ့ အေျခအေနပါပဲ။
အခ်ိန္မီကုသႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းသြားမယ္။ မကုႏိုင္ရင္ေတာ့ အကုန္ကူးစက္သြား မွာပါ" ဟု
အဆုိပါအခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသည့္ ရွမ္း တိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမႉး
ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္ႏွင့္ ယခုအစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲ ထူးထူးျခားျခား မရွိခဲ့ျခင္းမွာ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို
ျပင္သင့္သေလာက္ ျပင္သြားသင့္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမေအးက ေျပာသည္။

"ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္လို႕ရသေလာက္ အကုန္ျပင္သြားေစခ်င္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္
သေဘာအရဆို အစိုးရကို လူဦးေရ ငါးသန္းလက္မွတ္ထိုးခဲ့တဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိစၥကိုပါ
ျပန္ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္။ မဲဆြယ္ကာလက ေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပင္ေရး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး စတာေတြကုိဖိဖိစီးစီး လုပ္ေစခ်င္တယ္။
လုပ္ေအာင္လည္း တုိက္တြန္းမယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစံုလင္စြာ ပါ၀င္ႏိုင္ေရး၊
အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ ရွစ္ေလးလံုးသမိုင္း ျပတိုက္ႀကီးေပၚေပါက္လာရန္၊
ႏွစ္စဥ္ ဩဂုတ္ ၈ ရက္ကို 'ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီေန႔' တရား၀င္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္
လႊတ္ေတာ္ကို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ေတာင္းဆိုထားသည္။

ယခုလ ၈ ရက္က က်ေရာက္သည့္ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္။ ဉာဏ္ေဇထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ယခုလ ၈ ရက္က က်ေရာက္သည့္ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္။ ဉာဏ္ေဇထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း