တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႕သည္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာ

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ အမွတ္တရဓာတ္ပံုရိုက္ကူးေနၾကစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ အမွတ္တရဓာတ္ပံုရိုက္ကူးေနၾကစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႕သည္
ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါေန႕ကေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ(၂)တြင္ ျပဳလုပ္သည့္
'ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ' တြင္ ၄င္းက အထက္ပါအတိုင္း
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"အျမင္မတူျခင္းဟာ ေကာင္းပါတယ္၊ အားလံုးဟာ တစ္ပံုစံတည္းပဲ စဥ္းစားမယ္၊ တစ္ပံုစံတည္းပဲ
ေတြးမယ္ဆိုရင္ တကယ္ေတာ့ ဒါကဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႕ မကိုက္ညီပါဘူး၊ ဒါကတစ္ေသြး၊
တစ္သံ၊ တစ္မိန္႕ေပါ့ေနာ္၊ တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႕ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ပါဘူး"ဟု
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီတြင္ တစ္ေသြး၊ တစ္သားတည္းျဖစ္ရန္အတြက္ ေကာင္းေသာ္လည္း တစ္သံတည္းထြက္ရန္
မလိုအပ္သည့္အျပင္ တစ္မိန္႕ဆိုသည္မွာလည္း လံုး၀ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

"ဒီမိုကေရစီမွာဆိုရင္ အသံေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပမဲ့လည္း ေအာက္ေျခအားျဖင့္ ကြ်န္မတို႕ဟာ
တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္သားတည္းညီညြတ္မႈ လိုပါတယ္၊ ဒီညီညြတ္မႈကေနထြက္လာတဲ့
အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ညွိႏိုင္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ စြမ္းရည္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္"ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ထိုသို႕ ညွိရာတြင္ အမိန္႕အရမဟုတ္ဘဲ အမ်ားစု၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ အေျဖတစ္ခုကို
ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ရိုးရိုးေလးလမ္းစဥ္သာ ျဖစ္သည္ဟု
၎က ဆိုသည္။

"ဒီရိုးရိုးေလးလမ္းစဥ္ဆိုေပမဲ့လည္း ေလွ်ာက္လို႕ကေတာ့ အင္မတန္မွ ခက္ခဲပါတယ္"ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။

ထို႕အျပင္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴႏုိင္မွသာ စစ္မွန္ေသာ
ဒီမိုကေရစီရရွိမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

"တကယ့္ဒီမိုကေရစီရဖို႕ဆိုတာ ကြ်န္မတို႕ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴႏိုင္မွ
ရမွာ၊ ဒီလိုေမြးျမဴႏုိင္မွ ကြ်န္မတို႕ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဟာလည္း တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္
ကြ်န္မတို႕ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ျပဳျပင္ဖို႕လိုပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားရာတြင္ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးႀကီးဟု တစ္ခ်ိဳ႕က
ေခၚဆိုေနၾကၿပီးေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ စိတ္ဓာတ္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ရမည္ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

"အဂၤလိပ္လိုေျပာရရင္ေတာ့ Mind-Set ေပါ့ေနာ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ အျမင္၊ အေနအထား၊
ရပ္တည္မႈ အားလံုးေပါ့၊ ဒီဟာေတြကို ကြ်န္မတို႕ မျပဳျပင္ပဲနဲ႕ ဒီမိုကေရစီကို ကြ်န္မတို႕ႏိုင္ငံအတြက္
အက်ိဳးရွိေအာင္လုပ္လို႕ မရပါဘူး"ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ အခြင့္အေရးႏွင့္ အတူတာ၀န္မ်ားလည္း ပါရွိလာၿပီး ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရက တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါးကာလအတြင္း သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု
၎က ဆိုသည္။

"တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြကိ္ု အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့
ပံုစံနဲ႕ သံုးစြဲၾကတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြကို
အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ပံုစံနဲ႕ သံုးစြဲၾကတယ္၊ ဘယ္သူေတြက ဒီလိုသံုးစြဲေနတယ္ဆိုတာေတာ့
ကြ်န္မတို႕ရဲ႕ ျပည္သူ ျပည္သားေတြက သိမယ္လို႕ ထင္ပါတယ္"ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္ကန္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႕
လုပ္ပံု၊ လုပ္နည္းလမ္းစဥ္ မွန္ကန္ရန္အတြက္လည္းအေရးႀကီးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

"ပန္းတိုင္တစ္ခုဆိုတာ ပန္းတိုင္ကိုပဲ ၾကည့္လို႕မျဖစ္ပါဘူး၊ ပန္းတိုင္ကုိသြားတဲ့ လမ္းကလည္း
မွန္ဖို႕လိုပါတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကဆိုရင္ ပန္းတိုင္ေရာက္ရင္ၿပီးေရာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ သြားသြားဆိုၿပီး
ဒီလိုျမင္ၾကပါတယ္၊ ကြ်န္မကေတာ့ ဒီလိုမျမင္ပါဘူး၊ ပန္းတိုင္ကိုသြားတဲ့လမ္းမွာ သြားပံုသြားနည္း
မမွန္လို႕ရွိရင္ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ သြားတဲ့အခါက်ရင္ ကိုယ္ေမွ်ာ္မွန္းသိလုိ မျဖစ္တတ္ပါဘူး၊
ဒီပန္းတိုင္ကိုက ပံုပ်က္ပန္းပ်က္၊ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့
ေရာက္ေအာင္လာတဲ့ လမ္းကဂုဏ္သိကၡာမဲ့ခဲ့လို႕ရွိရင္ ဒီလိုပဲ ျဖစ္မွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္
ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္လုပ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကလည္းမွန္ကန္ဖို႕ လိုတယ္၊ သိကၡာရွိဖို႕လိုတယ္"ဟု
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျပည္တြင္စစ္ၿငိမ္းေရး
ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအားလံုး
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္လည္း ႀကိဳးစားေနသည္ဟု ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

"တစ္ခ်ိဳ႕ကဆိုရင္ ကြ်န္မတို႕ႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီမရွိခဲ့တာ အင္မတန္ၾကာလို႕ ကြ်န္မတို႕ႏုိင္ငံသူ၊
ႏုိင္ငံသားမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရး နားမလည္ဘူးလို႕ ထင္ၾကပါတယ္၊ ဥပေဒအရ၊
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အရ နားမလည္တာရွိႏုိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့လည္း ကြ်န္မတို႕ရဲ႕
ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားဟာမွန္ကန္မႈနဲ႕ မမွန္ကန္မႈကိုေတာ့ ခြဲျခားၿပီး ျမင္တဲ့လူကမ်ားပါတယ္၊
ဒါေၾကာင့္မို႕ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဟာမွန္ကန္တဲ့ ပံုစံနဲ႕ သြားေနသလား၊ မသြားေနဘူးလား
ဆိုတာ အသိဆံုးကေတာ့ ကြ်န္မတို႕ရဲ႕ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြပါပဲ၊ မွန္ကန္တဲ့ပံုစံနဲ႕ သြားရင္ေတာင္မွ
အားလံုးဟာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေကာင္းသြားဖို႕ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး၊ ေနရာတိုင္းမွာလည္း
ေအာင္ျမင္မႈရဖို႕ဆိုတာမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး၊ ကြ်န္မတို႕ အဖက္ဖက္က ႀကိဳးစားရပါတယ္"ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး
ဒီမိုကေရစီအျမစ္ တြယ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ
ျပႆနာေပါင္းစံုဘက္က ၾကည့္ရမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

"တစ္ခ်ဳိ႕ကဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီအျမင္ ကူးေျပာင္းေရးဘက္ကေနပဲ ျမင္ပါတယ္၊ တစ္ဘက္တည္းက
ၾကည့္လို႕မရပါဘူး၊ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ဘက္ကုိပဲကိုယ္ကေနၿပီးေတာ့ ဦးစားေပးခ်င္တဲ့ ဘက္ကၾကည့္လို႕
မရပါဘူး၊ ဘယ္ဟာေတြကိုဦးစားေပးရမွာလဲဆိုၿပီးေတာ့ အစိုးရမ်ားကဆံုးျဖတ္ဖို႕
တာ၀န္ရွိလာႏုိင္ပါတယ္"ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္အရ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္းမွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး
အမွားအယြင္းရွိသည္ဆိုပါက ျပဳျပင္ရန္ မ၀ံ့မရဲမျဖစ္သင့္ဘဲ သတၱိရွိရွိ ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုအျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈကို
ထူေထာင္ရန္ ျပည္သူအားလံုး ပါ၀င္ဖို႕ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

"အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြကို ေျပာရမယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ ကိုယ္နဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ တာ၀န္ေတြ
ကိုယ္ေက်ျပြန္ရဲ႕လား၊ ကိုယ့္တာ၀န္ေတြ ေက်ျပြန္တဲ့ေနရာမွာအျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႕ ေက်ျပြန္ေအာင္
ထမ္းေဆာင္ေနရဲ႕လား၊ ငါ့ဌာနကေအာင္ျမင္ရင္ၿပီးေရာ၊ ငါ့တို႕လုပ္လို႕ရရင္ၿပီးေရာ၊ က်န္တဲ့သူေတြ
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႕ ကြ်န္မတို႕ လုပ္လို႕မျဖစ္ပါဘူး၊ ဒီေတာ့ အျမင္က်ယ္မႈ၊
တာ၀န္ေက်မႈက အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္၊ အစိုးရဘက္က တာ၀န္မေက်လို႕ရွိရင္၊
အျမင္မက်ယ္လို႕ရွိရင္ ျပည္သူေတြဘက္ကဘယ္လိုလုပ္ တာ၀န္ေက်မလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္
အျမင္က်ယ္မွာလဲ၊ အျမင္မက်ယ္ဘူးဆိုလို႕ရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရဖို႕ဆိုတာအင္မတန္မွ ခက္ပါတယ္၊
ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အေျခခံဟာတစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦးေလးစားျခင္း၊ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး
နားလည္မႈရွိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္"ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။

ထို႕အျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏ ဒုတိယႏွစ္ သက္တမ္းကာလအတြင္း ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္
မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကိုမဆို အမွန္တကယ္ ခိုင္မာတည္တံ့ရန္အတြက္ 'ျပည္သူႏွင့္ အတူ'
ေဆာင္ပုဒ္ကို ကိုင္စြဲထားၿပီး ျပည္သူလူထုမပါလွ်င္ မျဖစ္ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

"အစိုးရဆိုတာဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ အစိုးရသာ
ျဖစ္ရပါတယ္၊ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ အစိုးရကသာ ျပည္သူနဲ႕နီးစပ္မႈရွိမယ္၊
ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားသေဘာထားဆႏၵေတြကိုေလးစားရမယ္၊ နားလည္မယ္၊
တန္ဖိုးထားမယ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ရာ အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစားမွ ျဖစ္ပါမယ္"ဟု
၎က ေျပာသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အတိတ္ကိုသင္ခန္းစာယူသံုးစြဲရန္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ေတြ႕က်ေသာ
အေျဖရွာရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

"ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေလွ်ာက္တဲ့ လမ္းမွာဆိုရင္ အတိတ္ကို မေမ့ႏုိင္လို႕ အတိတ္ရဲ႕
သားေကာင္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မရုန္းကန္ႏုိင္လို႕ ဒီလိုကိုယ့္ကိုယ္ကို အတိတ္ကေနၿပီးေတာ့
လြတ္လပ္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥေတြေၾကာင့္မို႕လို႕ အထစ္အေငါ့ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ပါတယ္၊
အတိတ္ဆိုတာဟာ သင္ခန္းစာယူဖို႕ပါပဲ၊ ကြ်န္မတို႕အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ပစၥဳပၸန္ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္၊ ပစၥပၸန္မွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ရုန္းကန္တဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္မခဏခဏပဲေျပာပါတယ္၊
ရိုးရိုးေလးစဥ္းစားပါ၊ ကိုယ္တိုင္ကဒီမိုကေရစီအတြက္ ဘာလုပ္ေနၾကလဲ၊ ဘာလုပ္ေပးၾကလဲ၊
ဒါဟာအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြမွာေတာ့ အဓိကတာ၀န္ရွိပါတယ္၊ သို႕ေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူျပည္သား
တစ္ေယာက္ခ်င္းမွာလည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြင္း ေနထိုင္သူသည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေလးစားမႈက အေရးႀကီးၿပီး မတူညီသည့္
သေဘာတရားမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေလးေလးစားစားႏွင့္ သိကၡာရွိရွိ ဆက္ဆံရန္လည္း
အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

'ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ' သို႕ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္
ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႕ရွိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္
ဒုဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား
ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၊
ႏုိင္ငံတကာသံတမန္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီတို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး
ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း