Saturday, October 22, 2016

ျမန္္မာကို ေခ်းေငြသစ္ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ဂ်ပန္ ကတိျပဳ

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းသို႔ ဂ်ပန္ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ႐ိုအာဆုိႏွင့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ေလ့လာေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီသီလ၀ါဆိပ္ကမ္းသို႔ ဂ်ပန္ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ႐ိုအာဆုိႏွင့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ေလ့လာေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ

ဂ်ပန္အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေႂကြးၿမီမ်ားကုိ ေလွ်ာ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သလို ေခ်းေငြအသစ္
မ်ားကိုလည္း ေပးအပ္သြားမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူ တာ႐ိုအာဆုိ
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတြင္လည္း ဂ်ပန္က
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားသြားမည္ဟု တာ႐ိုအာဆို က သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္
ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဂ်ပန္အရာရွိတစ္ဦး က ေအအက္ဖ္ပီကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တာ႐ိုအာဆို၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏ စီးပြားေရး ေပၚလစီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကုိ အေရးပါသည့္ေနရာတြင္ ထားရွိေၾကာင္းကုိ ျပသျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္
ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔က ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ျမန္မာ
အစိုးရကို တိုက္တြန္းေနခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္ ယခင္ ဂ်ပန္အစိုးရက
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ရွိေနသည့္ ေႂကြးၿမီ ယန္း ၅၀၀ ဘီလ်ံမွ ၃၀၀ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃
ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ)ကုိ ေလွ်ာ္ပစ္ရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊
ေက်းလက္ ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီစဥ္ထားသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ယန္း
ဘီလ်ံ ၅၀ အား ေခ်းေငြသစ္အျဖစ္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု တာ႐ိုအာဆို က အတည္ျပဳေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

အဆုိပါေခ်းေငြမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဂ်ပန္ က ပထမဆံုး ျပန္လည္
ေပးအပ္မႈလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႏွင့္ ၎၏ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည့္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိလိုလားေနသလုိ ပို႔ကုန္အားျပဳေနရသည့္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းတိုးတက္မႈႏႈန္း က်ဆင္းလာမႈကုိ တန္ျပန္ရန္အတြက္ စြမ္းအင္
အရင္း အျမစ္ႂကြယ္၀သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီး သီလ၀ါ၌ စက္မႈဇုန္ႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္
လြန္ခဲ့သည့္လက ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ဧက ၆,၀၀၀ က်ယ္၀န္းမည့္ သီလ၀ါစီမံကိန္း၌ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅
ခုႏွစ္တြင္ စတင္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ
သိရသည္။

တာ႐ိုအာဆိုသည္ အဆုိပါ ေဒသသို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ႀကီးမားသည့္ သီလ၀ါစီမံကိန္းကုိ မစ္ဆူဘီရွီ၊ ဆူမီတိုမိုႏွင့္ မာ႐ူဘီနီေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက ပူးေပါင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဂ်ပန္ကုိ ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္လည္း ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျမန္မာက လိုလားေနေသာ္လည္း
သီလ၀ါကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဂ်ပန္ က ေျပာၾကားထားသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန