Monday, October 24, 2016

'ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာေျပးပြဲ' မည္သူေတြ တာ စထြက္ၾကမလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ေနာက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ အေရးပါေသာ အေထာက္
အကူျဖစ္ေစသည့္ ေန႔စဥ္ထုတ္ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ
စတင္ထုတ္ခြင့္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ထိုသတင္းစာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေနၾကသူဦးေရမွာ
အခက္အခဲမ်ားစြာေၾကာင့္ လက္ရွိသတင္းဂ်ာနယ္အေရအတြက္ႏွင့္ယွဥ္ပါက နည္းပါးလိမ့္မည္ဟု
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထုတ္ေ၀ခြင့္ရမည္ဟု အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလကုန္
ခန္႔က ေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္ ပုံႏွိပ္သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းအတြင္း ေန႔စဥ္ထုတ္အတြက္ ျပင္ဆင္
ထားပုံမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာၾကသည္။

အဆိုပါ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရရွိေရးသည္ ပုဂၢလိက သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားအတြက္
အိပ္မက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္က်
လာၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က်ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနျပီး အလြယ္တကူ
ထုတ္ေ၀ႏိုင္မည့္ လက္ရွိ အပတ္စဥ္ထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ၁၀ ေစာင္ထက္ မေက်ာ္ ႏိုင္
ေၾကာင္းလည္း သုံးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။

လက္ရွိ အပတ္စဥ္ထုတ္သတင္း ဂ်ာနယ္မ်ားမွ ျမန္မာတိုင္း(မ္)၊ Weekly Eleven, The Voice,
Messenger, Popular News၊ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ထုတ္ေ၀
သည့္ ဒီလိႈင္းတို႔မွာ ေန႔စဥ္ထုတ္ အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု သတင္းထြက္ရွိေနသည့္ ဂ်ာနယ္
မ်ားျဖစ္သည္။

တစ္ဦးတည္းအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာထုတ္လုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိ ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္တူ၊
သေဘာတူသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းကာ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာႀကီးတစ္ေစာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိ
ေနသည့္ ဗီးနပ္စ္သတင္းဂ်ာနယ္၏ပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာမ်ဳိးမင္းထိုက္က လတ္တေလာတြင္ ၎၏
အပတ္စဥ္ထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္ကိုသာ သတင္းတင္ဆက္ပုံ ပုံစံေျပာင္းလဲၿပီး ပရိသတ္ကို တင္ျပႏိုင္
ရန္ ျပင္ဆင္မည္ဟုေျပာသည္။

"စိတ္တူကိုယ္တူရွိတဲ့သူေတြ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ သတင္းစာထုတ္ဖို႔ အခုကနဦး ေျပာဆိုေနတာေတြရွိပါ
တယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ထုတ္ခြင့္ေပးေပးခ်င္း မထုတ္ႏိုင္ေသးဘူး။ အဓိကအခ်က္ေတြက လူ
သားအရင္းအျမစ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပိုင္းနဲ႔ ပုံႏွိပ္စက္၊ ၿပီးေတာ့ ျဖန္႔ခ်ိေရးပိုင္းေတြက စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္
ေနတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုအခက္အခဲမ်ားအတြင္းမွ ထပ္မံၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ အဓိကက်သည့္ အခက္အခဲမ်ားမွာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္
တြင္းထုတ္ The Voice သတင္းဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာသည္။

"ေနာက္ျပႆနာက အစိုးရ သတင္းစာေတြလို တိုက္ခြဲေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ရွိမေနဘူး။ အြန္လိုင္းက
ပို႔ရေအာင္ကလည္း ဒီကျမန္ႏႈန္းက သိတဲ့အတိုင္း။ အဲဒီေတာ့ သက္ဆိုင္ရာေဒသနဲ႔ ညေနခင္း
သတင္းစာပဲ အရင္လုပ္ႏိုင္ၾကမယ္လို႔ မွန္းတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထပ္မံၾကဳံေတြ႕ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲတစ္ခုမွာ အစိုးရထုတ္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ေဈးႏႈန္းယွဥ္ၿပီး မေရာင္း
ခ်ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရက အဘက္ဘက္မွ ပံ့ပိုးမႈ ေပးထားကာ တစ္ေစာင္ကို က်ပ္ ၅၀ ခန္႔ ႏွင့္ အ႐ံႈးခံေရာင္းႏိုင္
ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ၎က ေဟာကိန္း
ထုတ္သည္။

"ေနာက္တစ္ခုက ျမန္မာပရိသတ္က သတင္းစာဆိုတာ နယူးစ္ပရင့္ (News-print)တို႔၊ ရီဆိုက္
ကယ္ (Recycle) တို႔နဲ႔ ထုတ္ရတယ္ဆိုတာ မသိၾကေသးဘူး။ ဒီမွာက ၀ူဖရီ (Woodfree) ပဲ
အသုံးမ်ားတာကိုး။ အဲဒီေနရာမွာေတာ့ ျမန္မာတိုင္း(မ္)က ေတာ္ေတာ္ အရွိန္ရေနၿပီ။ ပရိသတ္ကို
ေတာ့ က်င့္ေပးရမွာေပါ့"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထပ္မံၿပီး လက္ရွိအစိုးရမူ၀ါဒအရ သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုသာ
ထုတ္ေ၀ခြင့္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးသူမ်ားကိုမူ လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္ျပည္
ေထာင္စုတြင္ပင္ ခြင့္မျပဳေသး ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံလို ပြင့္လင္းစႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကို ေပးလို႔မရ ေသးဘူးေလ။ အေတြ႕
အၾကဳံနည္းေသး၊ ေငြေၾကးနည္းေသးတဲ့ ကိုယ့္ျပည္တြင္း တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို သတ္
သလို ျဖစ္သြားမယ္"ဟု ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ က ေျပာသည္။

အပတ္စဥ္ထုတ္ 7 Day သတင္း ဂ်ာနယ္၏ထုတ္ေ၀သူနဲ႔ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္း
က ဧၿပီလတြင္ ေန႔စဥ္သတင္းစာထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင့္သင့္ျဖစ္မျဖစ္မွာ မေသခ်ာေၾကာင္း
ေျပာသည္။

"သတင္းစာတစ္ေစာင္ထုတ္ေ၀ဖို႔ဆိုတာ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ေငြေၾကးအရရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ
လုပ္ဖို႔ လိုမယ္။ လူအင္အား၊ ၀န္ထမ္းအင္အားေတြအမ်ားႀကီး တိုးခ်ဲ႕ဖို႔လိုမယ္။ စက္ယႏၲရားေတြ
တပ္ဆင္ဖုိ႔လိုမယ္။ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းသေဘာတရားႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ အပိုင္းေတြကလည္း အမ်ားႀကီး
ပိုလာမယ္။ ဧၿပီမွာ အမီထုတ္ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္အဆင္မေျပတာေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ေနာက္က်ၿပီးမွာလည္း ထုတ္ႏိုင္ပါ
တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာတုိင္း(မ္)သတင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ကို အဂၤလိပ္- ျမန္မာႏွစ္ဘာသာ
ျဖင့္ ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာကြန္ဆိုလီဒိတ္တက္မီဒီယာ၏ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္ေသာ မစၥတာေရာ့စ္ဒန္ကလီကမူ ၎၏အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ဧၿပီလတြင္ သတင္းစာ
ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းေျပာသည္။

"ေန႔စဥ္သတင္းစာထုတ္ေ၀ဖို႔ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျမဲထားခဲ့တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္
ေရာက္လာၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဘာသာစလံုးနဲ႔ ထုတ္ေ၀သြားမွာပါ။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အရမ္းကုိ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ဒီလိုအခ်ိန္ကို အၾကာႀကီး
ေစာင့္ခဲ့ရတာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

မစၥတာဒန္ကလီက ဆက္လက္၍ အစိုးရခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ တာထြက္ကာလ တြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ေ၀သူ
အမ်ားအျပားရွိႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ေဈးကြက္အေနအထားမွာ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ၁၀
ေစာင္အတြက္ ေနရာမရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳၿပီး တစ္ႏွစ္အကုန္တြင္ ေန႔စဥ္သတင္းစာထုတ္
ေ၀သူ သံုးဦးခန္႔သာ က်န္ခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသည္။

"အားလံုးအတြက္ စိန္ေခၚမႈက အစပိုင္းမွာ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ပါ။ ေန႔စဥ္သတင္း စာရဲ႕ပံုစံအရ အမွားေတြ
လုပ္လို႔လည္း မရပါဘူး။ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အ႐ႈံးခံႏိုင္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ေဒၚလာ ႏွစ္သန္း၊
ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီထက္ပုိမရွိရင္ ဒီအလုပ္ကို မစပါနဲ႔လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။

"ေသခ်ာတဲ့ အေျခအေနတစ္ခု မေရာက္ခင္မွာပဲ ေဒၚလာငါးသန္းေလာက္ သံုးရႏိုင္တယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီသတင္း၀က္ဆိုက္တြင္ ေန႔စဥ္သတင္းစာထုတ္ေ၀မႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္ေန
ေသာ ျပည္တြင္း သတင္းဂ်ာနယ္ရွစ္ေစာင္ ရွိေၾကာင္း ေရးသားထားကာ ၎တို႔တြင္ျမန္မာတိုင္း(မ္)၊
Eleven Media Group၊ The Voice၊ Popular News၊ Messenger၊ 7 Day၊ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ႏွင့္
NLDမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ဒီလႈိင္းစာေစာင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

မစၥတာဒန္ကလီက ေန႔စဥ္သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္ရရွိျခင္းမွာ ထိုအတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေသာ
အပတ္စဥ္သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

Information Matrix ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာဦးေသာင္းစုၿငိမ္း ကလည္း သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါး
အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ရပ္တည္ေသာအပတ္စဥ္သတင္းစာေစာင္ႀကီးမ်ားသာ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္
မည္ျဖစ္ကာ အျခားေသာအားနည္းသည့္အပတ္စဥ္စာေစာင္မ်ားမွာ စာဖတ္သူနည္းပါးသြားလိမ့္မည္
ဟုေျပာသည္။

"ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသစ္ျဖစ္သလို စိတ္လႈပ္ရွားစရာလည္းေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးတစ္ခုပါ။
ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကေန ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ မလြယ္ဘူးဆိုတာပါ"ဟု
ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္-ခမာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ ဖႏြမ္းပင္ပို႔စ္အမည္ရွိ ေန႔စဥ္
သတင္းစာ၏ ထုတ္ေ၀သူလည္းျဖစ္ေသာ မစၥတာဒန္ကလီက ေျပာသည္။

အစိုးရမွ ေန႔စဥ္သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးအသစ္ျဖစ္ေသာ
ဦးေအာင္ၾကည္မွာ 'လူမွန္ ေနရာမွန္'ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကုိ ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ
သည္။

"သူဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ တစ္သားတည္းရွိတဲ့လူပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သတင္းစာလုပ္ငန္းကို အေလး
အနက္ထားတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ ျပန္လည္ အသက္
သြင္းေပးခဲ့တာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဦးေသာင္းစုၿငိမ္းကမူ ေန႔စဥ္သတင္း စာထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းမွာ ၂၀၁၅ တြင္ ျပည္သူမ်ားလိုလား
ေတာင့္တေနေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္အား
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း