Thursday, October 27, 2016

'ကခ်င္ကို တုိက္တာဟာ စကားနဲ႔ မေျဖရွင္းခ်င္လုိ႔လား၊ စကားနဲ႔ေျဖရွင္းလုိ႔မရလုိ႔လား'

'စစ္မက္အရွိန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ၾကရန္' ဟု လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာခဲ့
အၿပီး စစ္မက္အရွိန္တုိ႔ ျမင့္သည္ထက္ ျမင့္လာကာ ေလေၾကာင္းအကူပစ္ ေခ်မႈန္းမႈမ်ားအထိ
ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအနာဂတ္အတြက္ စကားေျပာၿပီး ေျဖရွင္း၍ မရ
ေသာေၾကာင့္ စစ္တုိက္ျခင္းေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ စကားေျပာၿပီး မေျဖရွင္းခ်င္ေသာေၾကာင့္
တုိက္ခ်င္းေလာ ဆုိသည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာရလိမ့္မည္ဟု ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျဖၾကားခဲ့
သည္။

"ဒီလုိဟာမ်ဳိးျဖစ္တယ္ဆုိတာဟာ သေဘာ တူညီမႈ မယူႏုိင္လုိ႔ပဲ။ ႐ုိး႐ုိးေျပာမယ္ဆုိရင္ တစ္ဦးနဲ႔
တစ္ဦး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ မေအာင္ျမင္လုိ႔ စစ္တုိက္ၾကရတာေပါ့ေနာ္။ ဒီမေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ အေျခခံ
အေၾကာင္းတရားေတြကို စုံစမ္းရမယ္။ အေၾကာင္းတရားကိုသိမွ ဒီဟာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မွာ။ ႐ုိး႐ုိးေလး
ေျပာရရင္ စကားေျပာၿပီး ေျဖရွင္းလုိ႔မရလုိ႔ စစ္တုိက္တာပဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ စကားေျပာၿပီး မေျဖရွင္းခ်င္
လို႔ စစ္တုိက္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာရွိတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒါဘယ္ဟာလဲဆုိတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ
ေလ့လာရမွာေပါ့"ဟု ၎က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတင္သည့္ ဇန္န၀ါရီလ
၉ ရက္၊ နံနက္ပုိင္း အစည္းအေ၀းမစမီ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ စဥ္
ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစုိးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားႏွင့္ အမိန္႔ကို ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္က မလုိက္နာဘဲ စစ္မက္အရွိန္ ပိုမုိျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းဟု ျပည္သူတို႔ အၾကား
ေျပာဆုိေနၾကျခင္းအေပၚမည္သုိ႔ ထင္ျမင္ပါသနည္းဟူသည့္ အေမးကိုလည္း "အျပင္မွာေတာ့ အမ်ဳိး
မ်ဳိးေျပာၾကမွာပဲ။ ကြ်န္မအေနနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔လည္း ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးရွိတာလည္း မဟုတ္
ဘူး၊ သမၼတႀကီးနဲ႔လည္း သိပ္ၿပီးေတာ့ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးရွိတာလည္း မဟုတ္ဘူးဆုိေတာ့ သူတို႔ၾကားထဲ
က ဆက္ဆံေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြ်န္မက ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး။ တပ္ရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရယ္၊
အစုိးရရယ္ သုံးဖြဲ႕မွာ တပ္က နည္းနည္းမ်ား စြာေနမလား ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 'စြာတယ္' ဆုိတာ
တပ္နဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ လုိက္ဖက္တဲ့အသုံးမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာပဲေျပာေျပာ တစ္ညီ
တစ္ၫြတ္တည္းရွိဖုိ႔ ေတာ့ အေရးႀကီးတာေပါ့။

"ေနာက္ၿပီး တပ္က သီးသန္႔ျဖစ္ေနမလား၊ တပ္မေတာ္က သီးသန္႔ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ အန္တီမယံုၾကည္
ပါဘူး။ တပ္မေတာ္သား ေတြဆုိတာလည္း ျပည္သူထဲက ေပါက္ဖြားလာတဲ့သူေတြပဲ။ အဲဒီေတာ့
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေနေပမယ့္ ျပည္သူထဲက လူေတြျဖစ္လို႔ တစ္စည္းတစ္လုံးတည္း မျဖစ္ႏုိင္စရာ
အေၾကာင္းမရွိဘူးလုိ႔ ယုံတယ္။ စစ္တုိက္တာကို တကယ္လို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာ
တစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိရင္လည္း အန္တီတုိ႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရေတာ့ ဒီကိစၥမ်ဳိးကို
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနရွိတယ္လို႔ေျပာရမွာပဲ။ အန္တီ ခဏခဏေျပာ
တယ္မဟုတ္လား၊ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ ျပင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႔"ဟုလည္း
၎က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚခံစားေနရသည့္
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသားအားလုံး၏ လူမႈဒုကၡအေပါင္းကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ လည္း
ေကာင္း မျဖစ္မေန ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ယခု ဆ႒မ ပုံမွန္
အစည္းအေ၀းသုိ႔ ကခ်င္ အမတ္တုိ႔က တင္သြင္းသြားမည္ဟု အင္ဂ်န္းယန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔
ပါ၀င္ေလ့လာကာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္က "တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာလုပ္သင့္သလဲဆုိတာ လႊတ္ေတာ္က အရင္ေလ့လာ၊
ဆုံးျဖတ္ၿပီးမွ လမ္းစဥ္ခ်ေပးၾကရမွာပါ။ ဒီကိစၥအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကေန ပါ၀င္ ေလ့လာဖုိ႔အေၾကာင္း
ေပၚလာရင္ေတာ့လုပ္ရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရကဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ
လႊတ္ေတာ္ကို မဖိတ္ေခၚဘဲ ပါ၀င္လုိ႔မရဘူးေလ"ဟု ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း