Sunday, October 23, 2016

ဥပေဒသစ္ျဖင့္ဖြဲ႕မည့္ ခံု႐ံုးသစ္ ယခုလဆန္းတြင္ အၿပီးဖြဲ႕ႏိုင္ေျခရွိ

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ေရြး ရာတြင္ သမၼတစ္ဦးတည္းက မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦး
တို႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အစရွိသည့္ ခံု႐ံုးဥပေဒ အသစ္အရ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕သစ္ကို
ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ အၿပီးဖြဲ႕ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ က ခန္႔မွန္းထားၾက
သည္။

ခံု႐ံုးအဖြဲ႕၀င္ကိုးဦးအတြက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သံုးဦး၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က
သံုးဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသံုးဦးတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔၌ ၎ေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕၀င္သံုးဦး၏ အမည္စာရင္းကို သမၼတ
ထံသို႔ ေပးပို႔ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အစည္း အေ၀း ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္သည့္
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါသံုးဦးတုိ႔မွာ တရားလႊတ္
ေတာ္ ခ်ဳပ္႐ံုးၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ဦးျမသိန္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
အၿငိမ္းစားဦးျမသိန္းႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ႏုိႀတီပတ္ ဘလစ္ဦးျမင့္လြင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသူ
တုိ႔မွာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ား ျပည့္စံုႂကြယ္၀႐ံုသာမက သမာ သမတ္ရွိၿပီး ပြင့္လင္း
ျမင္သာစြာ စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
တို႔က ေျပာသည္။

'ဒီသံုးဦးဟာ အရင္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုလာၿပီး ဥပေဒေရးရာကိစၥ ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့
သူေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေတြ႕အၾကံဳအရ ေျပာရရင္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒မွားရင္လည္းမွားေၾကာင္း သတိၱရွိရွိနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။

ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရာမွာ ဥပေဒပညာရပ္အေပၚမွာပဲ ရပ္တည္ၿပီးေျပာတာလည္း ေတြ႕ရ တယ္။
လက္ရွိခံု႐ံုးဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးတုိ႔ က ခံု႐ံုးအဖြဲ႕၀င္သံုး
ေယာက္စီ ေရြးၾကရတာျဖစ္လုိ႔ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကိုးဦးစံုသြးတဲ့အခါ သူတုိ႔အားလံုးဟာ သမာသမတ္ရွိၿပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္းရွိၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ဟု ေရၾကည္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ဦး၀င္းဆန္းက ေျပာသည္။

ယခင္ခံု႐ံုးအဖြဲ႕၀င္တုိ႔အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ျခင္းႏွင့္ ပံုစံခ်င္း၊ အေျခအေနခ်င္းလည္း ကြာျခားသည္ဟု
၎က ေျပာသည္။

"အစိုးရသစ္ဖြဲ႕ခါစတုန္းက ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ ၀င္ေတြ ေရြးခဲ့ၾကရာမွာ အာဏာရပါတီ ႀကီးလည္းျဖစ္ေလေတာ့
ခုံ႐ံုးအဖြဲ႕၀င္ စာရင္းကို သက္ဆုိင္ရာပါတီေခါင္း ေဆာင္ေတြဆီ ပို႔လုိက္တဲ့အခါက်န္တဲ့ သာမန္ပါတီ
၀င္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အေနနဲ႔ အဲဒီစာရင္းကို ေတာင္းၾကည့္ဖို႔၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရးဖုိင္ေတြ
ဖတ္ရ ဖုိ႔ေတာင္ မလွယ္လွဘူး။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ဘယ္သူဘယ္၀ါ နဲ႔ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္
ေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာနဲ႔ ပံုစံနဲ႔သြားတာျဖစ္လုိ႔ ဂဃ နဏသိႏုိင္ၾကတယ္"ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာ
သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခံု႐ံုးကို အသံုးျပဳသည့္ ကာလမွာ အႏွစ္ ၃၀ ခန္႔သာရွိေသးသျဖင့္ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕၀င္တုိ႔
တြင္ တရားသူႀကီးအေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ေရွ႕ေနအေတြ႕အၾကံဳရွိသူတုိ႔သာရႏုိင္ၿပီး ဥပေဒကို ထဲထဲ၀င္၀င္
ကာလ ၾကာရွည္လုိက္စားခဲ့ေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား လုိေနသည္ဟု သဃၤန္းကြ်န္း မဲဆႏၵနယ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာသည္။

အခုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေရြးထားတဲ့ သံုးဦးမွာ ဒုတိယနဲ႔ တတိယလူ ေတြကိုေတာ့
ကြ်န္ေတာ္သိပါတယ္။ ၫႊန္ခ်ဳပ္ေဟာင္းကလာတဲ့ ဦးျမသိန္းတုိ႔ ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္သိပ္မသိဘူး။
တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးျမသိန္းက အရင္ ရန္ကုန္ေရွ႕ေနအသင္းအတြင္းေရးမွဴးပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ေနျဖစ္စမွာ ဥပေဒေတြ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သူပါ။ ဦးျမင့္လြင္ဆိုရင္လည္း စမ္းေခ်ာင္းမွာ
'ေအာင္ဥပေဒ'ကို ထူ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို ဥပေဒပညာ သင္ေပးခဲ့သူပါ။ သူတုိ႔ရဲ႕ အရည္
အခ်င္း ေတြ၊ အေတြ႕အၾကံဳေတြက ေျပာစရာကို မရွိပါဘူး။ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕၀င္ေတြျဖစ္လာၿပီး သမာသမတ္
ရွိ၊ မရွိဆုိတာကိုေတာ့ သူတုိ႔ ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမွာပဲ။

"ျမန္မာျပည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို က်င့္သံုးတဲ့ ႏွစ္က ၁၉၄၇ ကေန ၁၉၆၂ မွာ တစ္ႀကိမ္၊
၁၉၇၄ ကေန ၁၉၈၈ မွာ တစ္ႀကိမ္နဲ႔ အခု ၂၀၁၀ ကေန ဒီေန႔ အထိဆုိေတာ့ အႏွစ္ ၃၀ ပဲရွိေသး
တယ္။ အဲဒါကို ထဲထဲ၀င္၀င္လုိက္စားေလ့လာသူက အင္မတန္နည္းပါတယ္။ ေနာင္မွာ အေျခခံ
ဥပေဒကို ထဲထဲ၀င္၀င္လုိက္စားၿပီး က်င့္သံုးႏုိင္တဲ့ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ ေပၚေပါက္ဖုိ႔ အခုမ်ဳိးဆက္
သစ္ေတြက ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရမွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ခံု႐ံုးအဖြဲ႕၀င္မ်ားဖြဲ႕ၿပီး ခံု႐ံုးဥကၠ႒ေရြး ခ်ယ္အတည္ျပဳၿပီးပါက ယခုျပည္ေထာင္စုက အတည္ျပဳထားၿပီး
သား အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒသစ္အား ယခုေပၚေပါက္လာမည့္ ခံု႐ံုး
အဖြဲ႕သစ္က ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း SNDP ပါတီမွ သီေပါမဲဆႏၵနယ္ဦးရဲထြန္းက
ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဆိုရင္ေတာ့(ခံု႐ံုးအဖြဲ႕၀င္ေရြးတဲ့အခါ) ပညာအရည္အခ်င္း၊
အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ တျခားသတ္မွတ္ထားခ်က္ေတြ ကိုက္ ညီသူျဖစ္တဲ့အျပင္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာပိုင္း
အရ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး ဘက္မလုိက္တဲ့ တည္ၾကည္တဲ့သူေတြျဖစ္ဖု႔ိကို ပိုၿပီး ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္
မွာပဲ။ အခုအတည္ျပဳထားတဲ့ ခံု႐ံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရဆိုရင္ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ကို ေရြးတဲ့
အခါ သမၼတရယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးရယ္ ဒီသံုးဦး တိုင္ပင္ၿပီးမွ ေရြးၾကရမွာ၊ ခံု႐ံုးဥပေဒ အသစ္
ကို ျပည္ေထာင္စုက အတည္ျပဳခဲ့ခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ ထုိးထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္
မွာက်ေတာ့ "ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ
ရွိ၊ မရွိကို ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္"လို႔ မွတ္ခ်က္နဲ႔ လက္မွတ္ထုိးခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕၀င္ေတြ ဖြဲ႕ၿပီး
ခ်ိန္မွာ ဒီဥပေဒသစ္ကို ခံု႐ံုးကိုတင္သြင္းဖုိ႔ လုိပါမယ္" ဟု ဦးရဲထြန္း က ခံု႐ံုးဖြဲ႕ၿပီးခ်ိန္တြင္ ပထမဆံုး
ေပၚေပါက္လာမည့္အေျခအေနမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ခံု႐ံုးအဖြဲ႕သစ္ဖြဲ႕ၿပီးသည္ႏွင့္ ဦးစားေပး ဆံုးျဖတ္ေပးရမည့္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈမ်ား
အနက္ "ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ရာထူးတာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ပါတီတစ္ခုခု၏ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ပါက ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
မျပဳဟူေသာ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို တိက် ရွင္းလင္းစြာ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေပးရန္"ဟူ
ေသာ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦး၀င္းျမင့္၏ အဆိုကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ
လ ၂၁ ရက္ ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဦးစိုးေမာင္က ခံု႐ံုးဖြဲ႕ စည္းၿပီးမွ
သာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေပးႏိုင္မည္ ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ၎အဆို ကိုလည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေပးရ
မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း