Saturday, 05 September 2015

အင္းေလးကန္၌ အမႈိက္မ်ား စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ လိုအပ္ေန

အင္းေလးကန္ေဒသအတြင္း စြန္႔ပစ္ထားသည့္ အမႈိက္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ အေစာပုိင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ လြင္ကိုတိတ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)အင္းေလးကန္ေဒသအတြင္း စြန္႔ပစ္ထားသည့္ အမႈိက္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ အေစာပုိင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ လြင္ကိုတိတ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ အင္းေလးကန္တြင္းေနထိုင္သူမ်ား စြန္႔ပစ္လိုက္သည့္အမႈိက္မ်ားကုိ စနစ္
တက်စြန္႔ပစ္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း အမႈိက္မ်ားမွ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္
လုပ္ႏိုင္မည့္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္းေလးကန္ေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ ေစရန္ အင္းေလးကန္အေရွ႕ဘက္ကမ္း ၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ ဘက္ကမ္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း စြန္႔ပစ္ အမိႈက္မ်ား ျပန္လည္ထုတ္ယူအသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ စက္႐ံု တစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ေပးေစလိုသည္ဟု ေညာင္ေရႊမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းေဆြက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။ လက္ရွိအင္းေလးေဒသ ရြာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္၌ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ ထြက္ရွိမႈ မွာ တစ္ရက္လွ်င္ ပိႆာ ၅၀ ခန္႔ရွိၿပီး ငါးရက္တစ္ႀကိမ္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ငါးလနီးပါးရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအမိႈက္မ်ားကိုလည္း နန္းပန္၊ ေဆးကုန္း မီးသၿဂဳႋဟ္စက္နံေဘး ၌ ျခံ၀င္းခတ္၍ ေခတၱယာယီ စုပံုထား ေၾကာင္း သိရသည္။ "သာေလးရြာနဲ႔ အိုးကုန္းရြာ ႏွစ္ရြာ အတြင္းမွာပဲ ငါးရက္တစ္ႀကိမ္ သိမ္း ဆည္းတဲ့အခါ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ကုန္ခ်ိန္ ေပါင္း ၅၀၀ ပိႆာ၀န္းက်င္ ရွိပါတယ္" ဟု ဦး၀င္းေဆြက ေျပာသည္။ ယင္းသို႔ေသာ ေခတၱယာယီ စုပံုထား ျခင္းေၾကာင့္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရန္ ေနရာ အခက္အခဲျဖစ္လာၿပီး ပလတ္စတစ္မ်ား ကို ေျမႀကီးတြင္းတူးျမႇဳပ္ျခင္း၊ ေရထဲ ျပန္လည္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏွင့္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည့္အတြက္ မသင့္ေတာ္သည့္ ကိစ ၥျဖစ္သည္ဟု လည္း ဦး၀င္းေဆြက ေျပာသည္။ သို႔ရာတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးရွိသည့္အတြက္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ မ်ား ျပန္လည္ထုတ္ယူ အသံုးျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္၍မရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စက္႐ံု တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ျဖစ္ႏိုင္ ေျခ ေလ့လာမႈကုိ (ၤနေ်ငဘငူငအပ ွအကိပ) ကို ပထမဆံုးျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသိန္း ေအာင္က ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "စက္႐ံုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လည္း စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မွန္ ကန္ေသာ တည္ေနရာ၊ အေနအထား၊ လူေနအိမ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ၀န္းက်င္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ သီးသန္႔အေနအထားျဖစ္ရန္၊ စက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာမ်ား၊ ပလတ္စတစ္မ်ား ႏွင့္ ဇီ၀ဆိုင္ရာ စသည္တုိ႔ မ်ဳိးစံုပါ၀င္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေလထု၊ ေျမထုကို ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္ေစမည့္ ျမင့္မားသည့္စနစ္မ်ားကို လည္း အသံုးျပဳရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာအကဲခတ္ရန္၊ စက္႐ံုတည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ဗဟုသုတအခ်က္အလက္မ်ားကို လည္း သိရွိနားလည္ထားၿပီး စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုအသံုးျပဳ၍ ဆိုးက်ဳိး နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ားကိုသာ စက္႐ံု တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမည္စသည့္ အခ်က္ မ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟုလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ အစီ အစဥ္မရွိေသးဟုလည္း ၎က ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အင္းေလးကန္ေဒသရွိ လူေနထူထပ္ သည့္ ေက်းရြာမ်ား၌ အမႈိက္မ်ားကုိ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္မႈမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ေန ရဆဲျဖစ္ရာ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရျပင္ေပၚတြင္ အမိႈက္မ်ားေမ်ာပါေန သည္ကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ထို႔ျပင္ အမႈိက္စုပံုရန္ ေနရာအခက္ အခဲေၾကာင့္ အမႈိက္မ်ားကုိ ေရျပင္ေပၚ၊ သို႔မဟုတ္ ေရစပ္မ်ားတြင္ စုပံုစြန္႔ပစ္မႈ မ်ား ရွိသျဖင့္ အင္းေလးကန္ေရကုိ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း