Wednesday, October 26, 2016

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဖလား ကာယဗလႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ကာယၾကံ့ခိုင္မႈၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပ

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အခ်ဳိ႕ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္။ ေက်ာ္ဇင္လႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အခ်ဳိ႕ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္။ ေက်ာ္ဇင္လႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာယၾကံ႕ခိုင္မူအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္း စီစဥ္က်င္းပေသာ
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဖလား ကာယဗလႏွင္ ့အမ်ဳိးသမီးကာယ ၾကံ႕ခိုင္မူၿပိဳင္ပဲြကိုၿပီးခဲ့သည့္
ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပဲြ၏ ကာယဗလေမာင္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၅၅ ကီလိုတန္း၊ ၆၀ ကီလို တန္း၊ ၇၀ ကီလိုတန္း၊ ၈၀
ကီလိုတန္း၊ ၉၀ ကီလိုတန္းၿပိဳင္ပဲြမ်ားပါ၀င္ၿပီး ကာယဗလေမာင္စုစုေပါင္း ၄၆ ဦး၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္
ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီး Model Physique အတြက္အရပ္ ( ၅ ေပ ၃ လက္မ) ေအာက္ ၿပိဳင္ပဲြႏွင့္ အရပ္ ( ၅ ေပ
၃ လက္မ)အထက္ ၿပိဳင္ပဲြစသည့္ ၿပိဳင္ပဲြအမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးအလွမယ္စုစုေပါင္း
၂၃ ဦး၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

၅၅ ကီလိုတန္းကာယဗလေမာင္ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို ေက်ာ္မင္းသန္းရရိွခဲ့ၿပီး ဒုတိယဆုကို
ရန္ေအာင္၊ တတိယဆုကို ၿဖိဳးေ၀လင္းက ရရိွခဲ့သည္။

၆၀ ကီလိုတန္းကာယဗလေမာင္ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကိုျမတ္သူထြန္းကရရိွခဲ့ၿပီး ဒုတိယဆုကို
သန္းႏိုင္ ကလည္းေကာင္း၊ တတိယဆုကို သိန္းထြန္းဦးက လည္း ေကာင္း ရရိွခဲ့သည္။

၇၀ ကီလိုတန္း ကာယဗလေမာင္ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို ဦးျဖဴရရိွခဲ့ၿပီး ဒုတိယဆုကို
ေစာသိန္းေအာင္က လည္းေကာင္း၊ တတိယဆုကို ၿဖိဳးေ၀လင္း ကလည္းေကာင္း ရရိွခဲ့သည္။

၈၀ ကီလိုတန္း ကာယဗလေမာင္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို မ်ဳိးဆက္ေအာင္ ရရိွခဲ့ၿပီး ဒုတိယဆုကို
မင္းေဇာ္ ကလည္းေကာင္း၊ တတိယဆုကို ေအာင္ခ်မ္းလင္းက လည္းေကာင္း ရရိွခဲ့သည္။

၉၀ ကီလိုတန္းကာယဗလေမာင္ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို ဆလိုင္းေက်ာ္မင္းကရ ရိွခဲ့ၿပီး ဒုတိယဆုကို
သင္း၀င္း ကလည္းေကာင္း၊ တတိယဆုကို ဇာလီတင္က လည္းေကာင္းရရိွခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီး Model Physique အရပ္ (၅ ေပ ၃ လက္မ)ေအာက္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပထမဆုကို နန္းထက္
ထက္လင္း ကရရိွခဲ့ၿပီး ဒုတိယဆုကို ေဟမာန္လင္းႏွင့္ တတိယဆုကို ဆိုင္းမိုင္က ရရိွခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီး Model Physique အရပ္ ( ၅ ေပ ၃ လက္မ)အထက္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပထမဆုကို ေခၚ၀င္းက
ရရိွခဲ့ၿပီး ဒုတိယဆုကို ခိုင္ေ၀လြင္ႏွင့္ တတိယဆုကို ေဆြေဆြေအာင္က ရရိွခဲ့သည္။

Mr.Nat Ray ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပထမဆုကို ထြန္းတင္ကရရိွခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ေအာင္ခိုင္၀င္း၊ တတိယ
စိုးမိုးေအာင္၊ စတုတၳေအာင္ေဆြႏိုင္၊ ပၪၥမ မ်ဳိးထက္ေအာင္တို႔က အသီး သီးရရိွခဲ့ၾကၿပီး Mr.Nat Ray
ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပထမဆုကို ေအးေအးစိုးက ရရိွခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ေခၚ၀င္း၊ တတိယ နန္းထက္ထက္လင္း၊
စတုတၳ ခိုင္ေ၀လြင္၊ ပၪၥမ ေဟမာန္ႏွင္းတို႔က ရရိွခဲ့ၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း