Monday, August 29, 2016

ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားထံ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ကုိယ္တိုင္သြားေရာက္ လႉဒါန္းခြင့္ ရရွိ

ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားထံ လွဴဒါန္းသည့္ ဆန္အိတ္မ်ားကို မစၥတာဆာဆာကာ၀ါက လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေနစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားထံ လွဴဒါန္းသည့္ ဆန္အိတ္မ်ားကို မစၥတာဆာဆာကာ၀ါက လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေနစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ေဖာ္ၫႊန္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ နီပြန္ေဖာင္ေဒး
ရွင္းက ကရင္ ျပည္နယ္ရိွ စစ္ေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀,၀၀၀ တန္ဖုိးထံ
သို႔ ဆန္အိတ္ ၂,၂၀၀ အား ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အဆုိပါ ဆန္အိတ္ ၂,၂၀၀ ကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားျဖစ္သည့္ ေကအင္န္ယူ (ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး)၊ ဒီေကဘီေအ (တုိးတက္ ေသာ ကရင္
ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္)ႏွင့္ ေကအင္န္ယူ၊ ေကအင္န္အယ္လ္ေအ (ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္
ေရး တပ္မေတာ္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသရိွ စစ္ေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီေန႔ ဆင္းရဲငတ္မြတ္တဲ့သူေတြကို ဆန္ေပးလႉရတာ အရမ္း၀မ္းေျမာက္မိပါ တယ္။ ကရင္ေတာင္
တန္းမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ ကရင္လူမ်ဳိးေတြ အခုေပးတဲ့ဆန္ေတြ ကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ ထမင္း၀၀စားႏုိင္
ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ဟု နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဥကၠ႒ မစၥတာ ေယာဟဲအိ ဆာဆာကာ၀ါက
ေျပာသည္။

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အဆုိပါ ဆန္အိတ္မ်ား လႉဒါန္းသည့္ အခမ္းအနားကုိ ျပည္ေထာင္စုေန႔
အခမ္းအနား က်င္းပရာ ဘားအံၿမိဳ႕ရိွ သီရိကြင္းအေရွ႕ ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေကအင္န္ယူထိန္းခ်ဳပ္ရာ
ေဒသ၊ ထရီးပိုးကြီးေက်းရြာတြင္ စစ္ေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ၎ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္လႉဒါန္း
ခြင့္ရခဲ့သည္။

"အခုလို လႉဒါန္းခြင့္ရတ့ဲအတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ ဦးေအာင္မင္းတို႔က တစ္ဆင့္ ဒီလုိ ဆန္ေပးျခင္း
ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အက်ဳိးရိွမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၌ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားစြာ ရပ္တည္
ေနေသာ္လည္း အေျခခံမူ၀ါဒမ်ားမွာ တူညီ ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
သည္ တုိင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပထဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္ရရိွေသာ ေထာက္ပ့ံမႈျဖစ္
ေၾကာင္း ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕မွ ဦးေစာေရာ္ဂ်ာခင္က ေျပာသည္။

"အခုလုိ တရား၀င္ အကူအညီရရိွတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ လက္မွတ္ထိုးႏုိင္တဲ့ ရလဒ္ပဲ။ ျပည္သူ
ေတြက ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ ကြ်ဲႏွစ္ေကာင္ခတ္တဲ့ၾကားက ေျမစာပင္ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။ သူတုိ႔ဘ၀
ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ အစိုးရမပါဘဲ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး။
အစိုးရ၊ အာဏာပုိင္ ေတြ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ပူးေပါင္းမႈ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ ပူးေပါင္းမႈနဲ႔ စစ္
ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းၿပီး အခက္အခဲ ေတြကို ေက်ာ္လႊားရ
မွာပါ"ဟု ဦးေစာေရာ္ဂ်ာခင္က ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းကလည္း အစုိးရႏွင့္ ေကအင္န္ယူတုိ႔၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အခ်ိန္မွ စတင္ခါ ကရင္ျပည္နယ္၌ တုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တုိင္းရင္းသား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ နီပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေက်းဇူး
တင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ဆန္ေတြေပးတဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာ ပိုလုိအပ္တာက ေရရရိွဖုိ႔ပဲ။ အျမဲတမ္း ေတာင္
က်ေခ်ာင္း ေရကိုပဲ သံုးေနရတယ္။ ဒီေရေတြက က်န္းမာေရးအတြက္မေကာင္းဘူး။ ေရ ေၾကာင့္
ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ရတယ္" ဟု ထိဒလလူးထေက်းရြာမွ ဦးေစာေက်ာ္လုက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အကူအညီေတြက ဒီတစ္ခါတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဆက္ၿပီး ကူညီသြားမွာပါ။
ေနာက္ထပ္ ကခ်င္ကို သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အခု သမၼတႀကီးဆီက ခြင့္ျပဳ
ခ်က္ရ ေပမယ့္ စစ္တပ္ကခြင့္ျပဳခ်က္ေတာ့ မရ ေသးပါဘူး။ ရတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သြားဖုိ႔ အဆင္
သင့္ပါပဲ"ဟု မစၥတာဆာဆာကာ၀ါက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း