Saturday, October 22, 2016

ထိုင္းနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ျမန္မာဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းခန္႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔မည္

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထား
ေသာ စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းမ်ား၊ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ကတိက၀တ္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အညီ ထိုင္းႏိုင္ငံ
သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မည့္ အေရးကို
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕၏ 'ပါ၀င္မႈမရွိလွ်င္
သက္ဆိုင္မႈမရွိႏိုင္ - ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ေရးအေပၚ ဒုကၡသည္မ်ား၏ရင္ဖြင့္သံ' မ်ား
အမည္ရွိ ႐ုပ္ရွင္မွတ္တမ္း စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထပ္မံထုတ္ေ၀ထားေသာ အဆိုပါ
႐ုုပ္ရွင္မွတ္တမ္းကို ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္က ျပည္တြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ခ့ဲသည္။

အဆိုပါ႐ုပ္ရွင္မွတ္တမ္းတြင္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထား ေရးအေပၚ ဒုကၡသည္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဖြင့္ထုတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထား
သည္။

အလားတူ မွတ္တမ္းတြင္ UNHCR ေရွ႕ေျပးတကၠသိုလ္ပညာရွင္မ်ား၊ ေဒသခံလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။

အဆိုပါ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သူမ်ားအဖြဲ႕တာ၀န္ရိွသူ
တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚခင္ဥမၼာက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ကယ္ဆယ္ေရး
စခန္းမ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔မည့္ ဒုကၡသည္ လူဦးေရစုစုေပါင္း တစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္
ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားရ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာႏွင့္
ေနရပ္သို႔ မည္သို႔ျပန္ရမည္ဆို ေသာ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်စြာ မရရွိေသး
ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ကိုယ္တိုင္ရင္ဖြင့္ သံ၊ ခံစားခ်က္ေတြ၊ စိုးရိမ္မႈေတြကို မီဒီယာ နဲ႔တကြ ျပည္သူ
လူထုနဲ႔ အစိုးရအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိေစခ်င္တဲ့အတြက္ ဒီပြဲကို စီစဥ္ျဖစ္တာပါ"ဟု
ေဒၚခင္ဥမၼာက ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းကုိးခုရွိၿပီး ကခ်င္၊ မြန္၊ ပအိုး၀္၊ ပေလာင္ စတဲ့ တိုင္းရင္းသား
ေပါင္းစံုပါ၀င္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ကရင္ႏွင့္ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾက၍ ဘာသာေပါင္းစံု ပါ၀င္သည္။

အဆိုပါ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေနရာအႏွံ႕ အျပားမွ ေရာက္ရွိခိုလံႈသူမ်ားရွိၾကရာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ဒုကၡသည္မိသားစုမ်ားမွာလည္း တတိယႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြား ေသာ္လည္း ဒုကၡ
သည္စခန္းမ်ားရွိ လူဦးေရမွာ မေလ်ာ့သြားဘဲ ထပ္မံတိုးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ
သိရသည္။

တစ္ဖန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရက ဒုကၡသည္မ်ား လာေရာက္ခိုလံႈမႈကို တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ ဒုကၡ
သည္ စခန္းျပင္ပမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရ ေသာ မိသားစု၀င္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေဒၚခင္ဥမၼာက
ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး
ေျပာင္းေရးကို လုပ္ ေနၾကသည္မ်ားကို ျမင္ေနၾကားေနရပါ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း
တြင္ ျပည္ပဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးကိစၥကို ျမန္မာအစိုးရက မည္သုိ႔
ေျဖရွင္းသြားမည္ဆိုသည့္ အေရးကို စိတ္၀င္စားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

"ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းေတြ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ဥပေဒပါအခ်က္ေတြကို ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုး
နဲ႔အညီ လိုက္နာရမယ္။ အခု ဒုကၡသည္ေတြ သူ႔အိမ္သူ႔ရာ ျပန္ေရာက္ေရးကို ဒီစံႏႈန္း ေတြနဲ႔
ဘယ္လိုစီစဥ္မလဲ။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတိုင္းအရ ဒုကၡသည္ေတြက သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရး
ကို သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ဖြင့္ဟေျပာဆိုတာကို အစိုးရနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ အတြင္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းေပးသြားဖို႔ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္" ဟု ေဒၚခင္ဥမၼာက ေျပာသည္။

အလားတူ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ အစိုးရ အပါအ၀င္ UNHCR စေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွလည္း လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိစြာျဖင့္
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ျဖန္႕ျဖဴးေပးသင့္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕မွ
ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေနာ္ဆူဇန္နာလွလွစိုးက ေျပာသည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးလတုန္းက ကြ်န္မ ေနျပည္ေတာ္ မွာ အစည္းအေ၀းတစ္ခု သြားတက္ပါတယ္။
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးအဆင့္ရွိတဲ့ ကြ်န္မမိတ္ေဆြက 'မဆူဇန္နာ ဘယ္တုန္းက ေရာက္လဲ၊ ဒုကၡသည္
တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း ျပန္ပို႔တဲ့ကိစၥလား'ဆိုေတာ့ ကြ်န္မလည္း လန္႔သြားတယ္။ ကြ်န္မလာတာ
တျခားကိစၥေလ။ တစ္ခါ ျမန္မာအင္န္ဂ်ီအို နက္၀ပ္ခ္ အစည္းအေ၀း သြားတက္ေတာ့ ဒီကိစၥကို
ထပ္ၾကားရျပန္တယ္။ ကြ်န္မတို႔သတင္းရတာ က Alert လုပ္ထားပါ၊ ျပင္ဆင္ထားပါဆိုေတာ့
ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားရမွာလဲ၊ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ကြ်န္မတို႔ သိခဲ့ရတာကေတာ့ တစ္သိန္း
ေျခာက္ေသာင္း၊ အိမ္ေထာင္စု ၃,၂၀၀ ျပန္ပို႔မယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခုအထိ ကြ်န္မတို႔ ဒီကိစၥကို
ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရေသးပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့လဲ၊ ဘယ္လိုအေနအထားနဲ႔ ျပန္ပို႔မလဲဆိုတာ
ဒုကၡသည္ေတြကေရာ ကြ်န္မတို႔လို လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းေတြအတြက္ သိသင့္တဲ့ သတင္းအခ်က္
အလက္ေတြပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အပါအ၀င္
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာသံုးသန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန