Monday, October 24, 2016

ဖိတ္ေခၚပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာယကံရွင္မ်ားက ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚလာပါက ျငင္းဆန္မည္
မဟုတ္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

"ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေအာင္ ေအာင္ျမင္ျမင္ ပါႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာဟာ ကာယကံရွင္ေတြက လုိလားမွ
ျဖစ္မွာပါ။ ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ လုိလားမႈ၊ ေတာင့္တမႈ၊ ေတာင္းဆုိမႈမရွိဘဲနဲ႔ ၀င္ၿပီးေတာ့ လုပ္လုိ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္ဆုိတာ ဒါ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ ကြ်န္မကို
လုိလားတယ္၊ လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခ်ိန္ မေရြးလုပ္ေပးပါ့မယ္ဆုိတာ ဒါတရား၀င္
ဒီေန႔ (၆၆) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔မွာ ဒါကြ်န္မေျပာပါရေစ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၆) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အတြက္
႐ုပ္သံမိန္႔ခြန္း တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္ေဒသ၌ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚသည့္အေပၚတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္
ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

"ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေနတဲ့ ျပည္သူေတြသာမဟုတ္ဘဲ တျခား ေဒသကျပည္သူေတြ
ကုိယ္တုိင္ ပူပင္ ေနၾကတဲ့သေဘာကုိ ျမင္ေနရပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုံေလာက္တဲ့ အတုိင္း
အတာမဟုတ္ေသးေသာ္လည္း လုံေလာက္တဲ့ အေနအထားကုိ ေရာက္ လာၿပီ"ဟု ၎က ေျပာ
သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးခ်ိန္ ကတည္းက စတင္ခါ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လံုး၀ရရွိသည့္
အခ်ိန္ တစ္ခါမွ်မရွိ ေသးဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေန႔အတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေပးပို႔ခဲ့သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္လည္း လြတ္လပ္ေရး
ရွိၿပီးေနာက္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ၀ါဒစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲခဲ့ၾကကာ
ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးခဲ့ရသည္ဟု
ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆက္လက္ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ
တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္မွာ အဓိက လိုအပ္
ခ်က္ျဖစ္သည္လည္းဟု ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊
ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး
ေကအိုင္ေအတစ္ဖဲြ႕ ႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးေနဆဲအျဖစ္ က်န္ရွိေန ပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄
ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ေရႊလီေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရိွခဲ့သည့္အတြက္ မၾကာမီတြင္
ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေရာင္ျခည္သန္းလာေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကအိုင္ေအႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွပါက ၁၉၄၈ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုး၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေသနတ္
သံမ်ား ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွၿပီဟု သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္
က ျပည္ေထာင္စုပြဲတက္ေရာက္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္အိုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တို႔
တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ ခိုင္မာသည့္ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး
ကို အျမန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီၾက ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ပူးတြဲ
ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံက်င္းပသြားရန္လည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း က်င္းပမည့္ရက္ကုိမူ
သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ေကအုိင္အိုဗဟုိေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ထုတ္
ျပန္ခ်က္၌လည္း ယခင္ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္
ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေကအုိင္အိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေပးပို႔သည့္စာ
တြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း ေကအိုင္အိုဗဟိုေကာ္မတီကလည္း စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစေရးႏွင့္
တိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကုိ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြး
ကာ အေျဖရွာသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း