လယ္ယာေျမေကာ္မရွင္၏ ပထမဆုံးအစီရင္ခံစာကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တင္မည္

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ပထမဦးဆုံး အစီရင္ခံစာကုိ
ယခုလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု
အဆုိပါေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြတ္က
ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖဲြ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သမုိင္းမွတ္တမ္းက်န္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု
ဦးတင္ထြတ္က ယခုလ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပထမအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမသိမ္း ကိစၥမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္
ၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမသိမ္းျခင္းမ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိး၊ ေမြးျမဴေရး
အေၾကာင္းျပ ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အျခား ေျမသိမ္းမႈမ်ားကုိလည္း အစဥ္လုိက္တင္ျပသြားမည္ဟု
၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါအစီရင္ခံစာကုိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္၀င္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ ေသသပ္စြာ ခ်ဳပ္လုပ္ထားမည္ဟုလည္း
၎က ေျပာၾကားသည္။

"လူမ်ဳိး၊ ပါတီေတြ ကြဲေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စည္းစည္းလုံးလုံးနဲ႔ အဂတိ တရားကင္းစြာ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါ
တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေနဆဲ အခ်ိန္တြင္ တရားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္တတ္ေစသည့္
အေလ့အထရွိေစရန္ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။

ေျမယာသိမ္းမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ္
လည္း ဥပေဒကုိ လုိက္နာျခင္းမရွိခဲ့သျဖင့္ ေျမယာသိမ္းခံရသည့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္
ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအေ၀း ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

"ဥကၠ႒ေျပာတဲ့အထဲမွာ အထူးျခားဆုံးက အဲဒါပါပဲ။ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းဥပေဒကုိ မလိုုက္နာခဲ့လို႔ ျဖစ္
တာလို႕လည္း ေျပာပါတယ္"ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ထုိအခ်က္ကုိ သင္ခန္းစားယူသင့္ၿပီး ေျမယာသိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာသူမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ
ရသင့္ရထုိက္သည္မ်ား ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုလည္း သိရသည္။

စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္
သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရသင့္ရထုိက္သူမ်ားကုိ မေပးဘဲ အျခားသူမ်ားကို ေပးျခင္း၊
ေလ်ာ္ေၾကးေလ်ာ့နည္းရရွိျခင္း၊ မရသင့္သူမ်ား ရယူျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာ
သည္။

လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္း ျခင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ား
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရာတြင္
တပ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ရထားလမ္းမ်ား၊ ကားလမ္းမ်ား၊
ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္း ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စက္႐ုံ၊
အလုပ္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္း ျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသုိ႕ ေျမေနရာခ်ထားေပးရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ပါရွိသြားျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

ေျမယာသိမ္းမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ္
လည္း ဥပေဒကုိ လုိက္နာျခင္းမရွိခဲ့ဟု ဦးတင္ထြတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း