ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ဒုတိယအႀကိမ္ဖြင့္လွစ္မည့္ ေလယာဥ္ ေမာင္းသင္တန္းအတြက္ ေမလတြင္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္
မည္ျဖစ္သည္ဟု Myanmar Aviation Academy (MAA) မွ သိရသည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အထက္ႏွင့္ ၃၅ ႏွစ္ ထက္မႀကီးသူမ်ား ေလွ်ာက္
ထားႏိုင္ၿပီး သင္တန္းေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅,၀၀၀ က်သင့္ မည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းသား ၂၄ ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ကာ စာေမးပြဲကို ေလေၾကာင္းၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သတ္
မွတ္ေပးသည့္ပံုစံအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ပုသိမ္
ေလယာဥ္ကြင္း၌ တည္ရွိကာ အဆုိပါလတြင္ပင္ ပထမဆံုး သင္တန္းကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

"၀င္ခြင့္ကိုေတာ့ ေမလမွာ စမယ္။ ေမာင္းခြင့္လိုင္စင္ကို သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီက စီစဥ္ေပးမွာျဖစ္
တယ္။ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း ေလယာဥ္မႉး လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာ
ႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးသင္တန္း ေက်ာင္းအျဖစ္ ထူေထာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္"ဟု သင္တန္း
ေက်ာင္း တာ၀န္ရွိသူက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္
ေျပာသည္။

"ICAO (Internaitonl Civil Aviation Organisation) က သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းမ်ား၊
သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေလ့က်င့္မႈ မ်ားအတုိင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္တယ္"ဟု ၎ကေျပာ
သည္။

Pivate Pilot Licence(PPL) အတြက္ စတင္မပ်ံသန္းမီ ေျမျပင္တြင္ ေရွးဦးစြာ ၁၂ ပတ္သင္တန္း
ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး PPL အတြက္ပ်ံသန္းမႈေလ့က်င္ေရး ကို ၁၁ ပတ္စုစုေပါင္း ၄၄.၁၅နာရီအထိ ပ်ံသန္း
ရမည္ျဖစ္ခါ Commercial Pilot License အတြက္ကိုမူ ေျမျပင္ သင္ၾကားမႈ ၁၀ ပတ္ၾကာျမင့္မည္
ျဖစ္ၿပီး၊ ေ၀ဟင္ပ်ံသန္းမႈ ၾကာခ်ိန္ ၁၀၀ ဒသမ ၄၅ နာရီအထိ ျဖစ္သည္။

သင္႐ိုးကုိမူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ Airline Transport Pilot Licence အတိုင္း ၁၇ ဘာသာ သင္ၾကား
မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း