Ready ငါးေသတၱာစက္႐ံု ရပ္နားရဖြယ္ရွိေန

ငါးေသတၱာဘူးမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလေနာက္ဆုံးပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဘူးသီး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ငါးေသတၱာဘူးမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလေနာက္ဆုံးပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဘူးသီး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျပည္တြင္း စားေသာက္ကုန္ေဈးကြက္အတြင္း နာမည္ရစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္သည့္ Ready
ငါးေသတၱာ စက္႐ံုေနရာအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး
ေကာ္မရွင္က Mega  Marine ကုမၸဏီသို႔ တန္ဖိုးေငြ က်ပ္သန္း ၃,၂၉၀ ျဖင့္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့
ျခင္းေၾကာင့္ စက္႐ုံကို လက္ရွိလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ Myanmar Makro Industry ကုမၸဏီ
လီမိတက္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းရမည့္အေနအထားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး စက္႐ုံအလုပ္သမား
မ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စက္႐ံုမွာ အလုပ္သမား ၂၁၄ ေယာက္ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကို မွီခုိ ေနတဲ့ မိသားစုေတြက
လည္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ စက္႐ံုသာ ပိတ္ လုိက္ရင္ ဒီအလုပ္သမားေတြ ဘယ္လို
လုပ္ၾကမလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ အလုပ္ လုပ္တဲ့ အလုပ္သမားအကုန္လံုးနီးပါးက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔
၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ လက္တြဲ ၿပီး အလုပ္လုပ္လာတဲ့ သူေတြပါ။ ေနာက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဒီစက္႐ံုအတြက္
ႏုိင္ငံတကာအရည္အေသြးမီ စည္သြတ္ဘူး ေတြထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ေငြေၾကးအေျမာက္ အျမားကို
လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရပါတယ္။ ကာလေပါက္ေဈးနဲ႔ တြက္မယ္ဆုိရင္ က်ပ္သိန္းေပါင္းတစ္ေသာင္း
ေလာက္ ကိုရွိပါတယ္" ဟု ဦးမုိးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

Myanmar Makro Industry ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးျမဴ
ေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးအစားအစာႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းပိုင္ေသာ
သာေကတ စည္သြတ္စက္႐ုံေျမေနရာ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခေငြ က်ပ္ ၉ ဒသမ ၅ သန္းျဖင့္ ေမြးျမဴေရးအစား
အစာႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းထံမွ အငွားစာခ်ဳပ္ကနဦးသက္တမ္း ႏွစ္ (၂၀) ျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး
ျပန္လည္ျပဳျပင္ကာ Ready ငါးေသတၱာအပါအ၀င္ စည္သြတ္ဘူးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္က ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရန္ စက္႐ုံမ်ားစာရင္းကို
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနထံမွ ေတာင္းခံခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အဆိုပါစည္သြတ္စက္႐ုံ စာခ်ဳပ္
သက္တမ္းမျပည့္မီ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္ က ေလလံေခၚယူကာ
ေလလံေဈးအမ်ားဆုံး က်ပ္သန္း ၃,၂၉၀ ေပးႏိုင္ ေသာ Mega Marine ကုမၸဏီသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

"ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္ က ၂၀၁၁ မွာ ေလလံတင္ေရာင္းခ်မယ္ ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
သိရတဲ့အခ်ိန္မွာ စက္႐ံုကို လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးရမွာစိုးလို႔ ေလလံမပစ္ခင္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို
ပဲ တုိက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ေပးဖုိ႔နဲ႔ အျမင့္ ဆံုးေလလံေဈးမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကိုခုႏွိမ္ၿပီး
ေရာင္းေပးဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီဘက္က အသနားခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို
ဘာတစ္ခုမွ အေၾကာင္းမျပန္ဘဲနဲ႔ ေလလံ အျမင့္ဆံုးေပးတဲ့ Mega Marine ကုမၸဏီ ကိုပဲ ေရာင္းခဲ့
တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

စည္သြတ္စက္႐ံုအား ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္က ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ Myanmar
Makro Industry က က်ပ္သန္း ၁,၂၀၀ အဆိုျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါစည္သြတ္စက္႐ံု ေျမေနရာ
အား ၀ယ္ယူခြင့္မရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူႏိုင္ခဲ့ေသာ Mega Marine ကုမၸဏီကလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊
ဇန္န၀ါရီ လ ၃၀ ရက္ေန႔က ေငြကုိ အၿပီးေပးေခ်ခဲ့ ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးအစားအစာႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း
လုပ္ငန္းမွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ေဒါက္တာျပည့္စံု က ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က Myanmar  Makro  Industry ကုမၸဏီလီမိတက္မွ
လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ ေသာ စည္သြတ္ဘူးလုပ္ငန္းကို အဆိုပါ ေနရာမွ ၁၅ ရက္အတြင္းဖယ္ရွားေပးရန္
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနတစ္ဦး ငွားရမ္းကာ သတိေပးစာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာျပည့္စုံက
ေျပာၾကားသည္။

Myanmar  Makro  Industry ကုမၸဏီလီမိတက္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ သာေကတ စည္သြတ္စက္႐ံုအား ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး
ေကာ္မရွင္မွ ေလလံပစ္ခဲ့ျခင္းအား ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ အသနားခံ တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အသနားခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က အဆိုပါ ကိစၥကို
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳ လုပ္ေရးေကာ္မရွင္ ႏွင့္ Myanmar Makro
Industry ကုမၸဏီလီမိတက္တုိ႔ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ
လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က စက္႐ံုအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရတာေတြကလည္း ေငြေၾကးအေျမာက္
အျမားရွိတဲ့အတြက္ ဒီေလလံေဈးကို မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီကိုလည္း
အသနားခံစာတင္ထားပါတယ္။ မတတ္သာတဲ့ အဆံုးက်ရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စြန္႔လႊတ္ဖို႔
ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။

"စက္႐ံု၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တု႔ိရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ကုန္ေခ်ာေဈးကြက္မွာ မေပ်ာက္
သြားဖုိ႔ အတြက္ လံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ ကနဦးသက္တမ္းကုန္ဆံုးမယ့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳ
ေစခ်င္ပါတယ္"ဟု ဦးမုိးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

Myanmar  Makro  Industry ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ စက္႐ံုငွားရမ္းစဥ္ ကာလအတြင္း
အေဆာက္အအံုမ်ား ျပင္ဆင္ ျခင္း၊ စက္ပစၥည္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံေငြက်ပ္ ၃၃၇ ဒသမ ၁၆ သန္းအား အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာ
သည္။

"ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ SME လုပ္ငန္းေတြကို
ေျမႇာက္စားရမယ့္ အခ်ိန္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ႐ိုက္သတ္ ဖ်က္ဆီးရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးမယ္ဆုိတာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းကို က်ပ္သုံး ေလးရာေလာက္ နဲ႔ လူတုိင္းစားသံုးႏိုင္
ေအာင္ ထုတ္လုပ္ ေနတာပါ။ ေနာက္ၿပီး သား၊ ငါး ရွားပါးတဲ့ ေတာင္ေပၚေဒသအထိ ျမန္မာျပည္
ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေ၀ေနတဲ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို အမ်ားႀကီးကူညီ
ေပးသင့္ပါတယ္"ဟု ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

Myanmar  Makro  Industry သည္ Ready စည္သြတ္ငါးေသတၱာ အျပင္ Ocean ငါးေသတၱာ၊
Bravo င႐ုတ္ဆီအမ်ဳိးမ်ဳိး စသည့္ စားေသာက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ကာ ျပည္တြင္း
ေဈးကြက္သို႔ ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိၿပီး တစ္လလွ်င္ ငါးေသတၱာဘူးတစ္သိန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း