၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ တတိယအင္အားႀကီးပါတီတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

တုိင္းရင္သားပါတီမ်ား စုေပါင္း၍ ၂၀၁၅ မတုိင္မီတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နည္းတူ အင္အားႀကီးပါတီတစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္ရန္ ေဆြး ေႏြးညႇိႏႈိင္း
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ရခုိင္တုိင္းရင္သားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က
ယခုလ ၄ ရက္က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လာမယ့္ Strategy အရ ပါတီတစ္ခု ေပၚလာလိမ့္မယ္။ ဒါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ညႇိႏႈိင္း
ေနၾကတယ္"ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ပါတီျဖစ္ေျမာက္လာပါက Federated Union Party ဟု အမည္တြင္ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တတိယ
အင္အားႀကီးပါတီျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု
လည္း ၎က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုက ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က
လည္း ၿပိဳင္ရေတာ့မယ္ဆုိတဲ့သေဘာကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ မီးစိမ္းျပလုိက္တာပါ" ဟု
ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ယင္းပါတီႏွစ္ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕
ခ်ဳပ္တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု၎က ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ အမွန္တကယ္လုိလားပါက ေနာင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ား၌ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားက လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္
ၿပိဳင္အေရြးခံျခင္းကုိ လုံး၀ ေရွာင္ရွားရန္ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း၏ (၁၄)ႀကိမ္
ေျမာက္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကုိ မတ္လ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္က အစည္းအေ၀းအၿပီး ထုတ္ျပန္
ခဲ့သည္။

"ဒီေၾကညာခ်က္က အမ်ားသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါ။ တစ္ပါတီ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းဘုိးေအာင္ က ေျပာသည္။

"တစ္ခါတုန္းက အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီက တခ်ဳိ႕
ေျပာဆုိခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြမွာ တိုင္းရင္းသားေတြသာ
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေရးပါ။ ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြမွာပါ
၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္သည့္ ေနရာတြင္ ေနရာစုံ၊
ေဒသစုံ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္အေနအထား ေတြ႕ရၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေဒသတြင္
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၀င္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား
ပါတီ၊ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ၊ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ ဖလုံ-
စေ၀ၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီတုိ႕ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ တင္း ျပည့္အဖြဲ႕၀င္ ခုနစ္ပါတီ
ႏွင့္ ေလ့လာသူ အဆင့္ ေျခာက္ပါတီရွိေၾကာင္း၊ အျခား တုိင္းရင္းသားပါတီ ႏွစ္ပါတီကလည္း
ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါ၀င္လာသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း