ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူရန္ ယခုႏွစ္အတြင္း အစီအစဥ္မရွိေသး

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခု ႏွစ္အတြင္း ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအား ရွာေဖြေရးကိစၥတြင္
ပါ၀င္ႀကီးၾကပ္ ဆယ္ယူရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေဒါပံုျမစ္၀ ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ဓမၼေစတီမင္းႀကီး ေကာင္းမႈေတာ္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို
ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ႀကီးၾကပ္၍ ရွာေဖြဆယ္ယူေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္
အင္တာနက္သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၎တို႔၏သေဘာထား
အမွန္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ဓမၼေစတီ မင္းေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟူ
ေသာ စာေရးဆရာ ခ်စ္စံ၀င္း၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ သေဘာထားမဟုတ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍
သုေတသနျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၇ ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ႀကိမ္
ေရွးေဟာင္း သုေတသနမွ ႀကီးၾကပ္၍ ေခါင္းေလာင္း ရွာေဖြျခင္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း