ယခုႏွစ္ ပထမေလးလအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပထမေလးလအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၃ ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁၅ သန္းရွိေၾကာင္း
ေကာ္မရွင္၏ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းရရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ
ေျခာက္လစာထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၉၄ ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄
ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့သည္။

" ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ ေနာက္မွာ ခြင့္ျပဳတဲ့လုပ္ငန္းက႑က စက္မႈလုပ္ငန္း manufacturing
sector မွာ မ်ားတဲ့ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏနည္း ေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
မ်ားျပားတယ္" ဟု အဆိုပါဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚစမ္းစမ္းျမင့္က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္း ၃၃ ခုအနက္ ၁၅ ခုသည္ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းသံုးခု၊ ဆူဇူကီးကားထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု အပါအ၀င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းသံုးခု
ပါ၀င္သည္။

က်န္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အိုင္တီဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ သစ္အေခ်ာ
ထည္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ား ပါ၀င္သည္။

"လာေလွ်ာက္တာမ်ားတယ္။ ဌာနမွာ လက္ရွိ စိစစ္ဆဲလုပ္ငန္းေတြ မ်ားပါတယ္။ လုပ္ငန္းအလိုက္
ဌာနေတြခြဲ စိစစ္တာဆိုေတာ့ အေရအတြက္ေတာ့ အခုအတိအက် မေျပာႏိုင္ဘူး" ဟု အဆိုပါဌာန
မွ အျခားအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"Investment  Environment မျပည့္စံုေသးဘူး။ SEZ (အထူးစီးပြားေရးဇုန္) ေတြလည္း မၿပီး
ေသးဘူး။ ဒီအေနအထားမွာဆိုေတာ့ နည္းတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဒီလိုပဲလက္ခံလိုက္ရမယ္" ဟု
Myanmar Development and Research Institute မွ ပညာရွင္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက ေျပာ
သည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းတစ္ခု အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
လုပ္ငန္း ၁၃ ခု အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၄ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ၿပီး ၎အပါအ၀င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
မွစ၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း စုစုေပါင္း ၅၆၃ ခု၊
ပမာဏ ၄၂ ဒသမ ၁၁၈ ဘီလ်ံ ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း