ေျခတုလက္တု စက္႐ုံ မုိဘုိင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္

စက္႐ုံတြင္ ေျခတုတစ္ေခ်ာင္း ထုတ္လုပ္ေနသည္ကို ဧၿပီလကုန္ပုိင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - PMMZစက္႐ုံတြင္ ေျခတုတစ္ေခ်ာင္း ထုတ္လုပ္ေနသည္ကို ဧၿပီလကုန္ပုိင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - PMMZ

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဘားအံေျခတု လက္တုဆုိင္ရာ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဌာန (Hpa-an
Orthopaedic Rehabilitation Centre) မွ ရပ္ေ၀း ေခါင္သီေဒသမ်ားရွိ ေျခတုလက္တု လဲလွယ္
မည့္သူမ်ားအတြက္ မုိဘုိင္း (ေဒသမ်ားအေရာက္ သြားေရာက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္) အစီအစဥ္
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဌာနနဲ႔ အလွမ္းေ၀းလြန္းတဲ့ေနရာေတြက လူနာေတြအတြက္ ဒီအစီအစဥ္ကုိ စဥ္းစား
ျဖစ္တာပါ။ ေျခတုလဲဖုိ႔လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြအစုံအလင္ သယ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ၀န္ေဆာင္မႈ
အသစ္အျဖစ္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေနပါတယ္"ဟု ဘားအံေျခတုလက္တုဆုိင္ရာ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး
ဌာနမွ ဒုတိယ မန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းထြန္းလတ္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေျခတုလက္တုဆုိင္ရာ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဌာနသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီ
ေကာ္မတီ၏ ကူညီပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္း
ျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ တနသၤာရီ
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။

"စဖြင့္တဲ့အခ်ိန္ကေန ခုခ်ိန္ထိေတာ့ တစ္ေယာက္စကားတစ္ဆင့္နဲ႔ ဌာနကုိ လာေရာက္သူအေရ
အတြက္ ပုိမ်ားလာတယ္။ ဘယ္လုိလာမရမလဲ မသိတဲ့သူေတြကုိလည္း ပထမတစ္ေခါက္လာဖူးသူ
ေတြက လမ္းၫႊန္ေခၚလာေပးၾကတယ္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးလာၾကေပမယ့္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္
မွာေတာ့ ကေလးအတြက္ သီးသန္႔စီစဥ္ေပးတယ္" ဟု ဦးမင္းမင္းလတ္က ေျပာသည္။

တပ္ဆင္ၿပီးေသာ ေျခတုတစ္ေခ်ာင္းသည္ ရာသီဥတုဒဏ္၊ အသားက်ဳံ႕ျခင္း၊ ႂကြျခင္းမ်ားေၾကာင့္
သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ မလဲမေနရ လဲလွယ္သင့္ၿပီး ေျခဖ၀ါးပုိင္းမ်ားကုိ အဓိက ျပန္လည္တပ္ဆင္ေပးရ
ေၾကာင္း ဘားအံေျခတုလက္တုဆုိင္ရာ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဌာန၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္
သန္စြမ္းေရးဌာနမႉး Mr Joel Nininger က ေျပာသည္။

"ေျခတုလက္တုတပ္ဆင္ရတဲ့ အျဖစ္မ်ားသူေတြက ေျမျမႇဳပ္မုိင္း၊ ေမြးရာပါ ေရာဂါပါသူေတြနဲ႔
႐ုတ္တရက္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူေတြပါ။ ျပန္လည္တပ္ဆင္ရာမွာ နည္းပညာပိုင္းက အလြန္အေရး
ႀကီးပါတယ္။ ေျခစျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖတ္ထားတာ မသပ္ရပ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေျခတုျပန္လုပ္တဲ့
အခ်ိန္မွာေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္ပါတယ္"ဟု Mr Joel Nininger က ေျပာသည္။

ဘားအံ ေျခတုလက္တုဆုိင္ရာ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဌာနမွ ႏွစ္စဥ္ ေျခတု အေခ်ာင္း ၁၀၀ ေက်ာ္
ပုံမွန္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ေျခတုလက္တု လာေရာက္ တပ္ဆင္သူမ်ားအတြက္ ေျခတု၊
လမ္းေလွ်ာက္ေလ့က်င့္ခန္း၊ အားျပဳအကူပစၥည္းမ်ား (လက္ေထာက္၊ ခ်ဳိင္းေထာက္၊ လမ္းေလွ်ာက္
အကူ-ေထာင့္ေလးေထာင့္ဖရိန္၊ တုတ္ေကာက္)၊ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္၊ ေျခအိတ္မ်ား၊ ေနရာထုိင္ခင္း၊
စားစရာ ႏွင့္ ခရီးစရိတ္မ်ား အခမဲ့ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း