ပုဂၢလိကကုမၸဏီငါးခု အာမခံေျခာက္မ်ဳိး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ

ျပည္တြင္းပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီ ငါးခုအား အာမခံအမ်ဳိးအစားေျခာက္မ်ဳိး လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးအျဖစ္ ေမလ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ စတင္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း
ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ အာမခံႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕က စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္
ခ်ေပးေသာ ကုမၸဏီငါးခုမွာ ေအာင္ျမင့္မိုရ္မင္း၊ ေအာင္သစၥာဦး၊ အိုင္ေကဘီဇက္အာမခံ၊ ႏိုင္ငံသား
စီးပြားေရးအမ်ားပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ဂရန္းဂါးဒီးယမ္း အမ်ားပိုင္လီမိတက္တို႔ ျဖစ္သည္။

"မေန႔ကအထိ အာမခံကုမၼဏီဟာ တစ္ခုတည္းပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ရဲ႕ ဟိုဘက္ထက္စာရင္
အခုက အာမခံကို လူေတြပိုသိလာပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္းလုပ္တာထက္ လူေတြအမ်ားႀကီး
က လုပ္မယ္ဆိုရင္ လႈပ္ခတ္သြားတဲ့သေဘာပါပဲ။ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ႏိုင္လာတာ ေကာင္းပါတယ္။
အရင္တုန္းက တစ္ေယာက္တည္းလုပ္ရာကေန အခု ၁၀ ေယာက္ ၀ိုင္းလုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့အခါ
က်ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ စည္ကားသြားတယ္၊ က်ယ္ျပန္႔သြားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္လာတဲ့
အေနအထားအရ ျမန္မာ့အာမခံတစ္ခုတည္းပဲ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ေနလို႔ မရပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ပုဂၢလိကကိုလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရတာပါ"ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကအာမခံလုပ္ငန္း ၁၂ ခု အနက္မွ ငါးခုသာ စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ေပးရျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ "ပုဂၢလိကအာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ အတြက္ ျမန္မာ့အာမခံႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းက
ေလွ်ာက္လႊာအေစာင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ လာေလွ်ာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ
ေတာ့ ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္ပဲ လာေလွ်ာက္ၾကတာပါ။ အဲဒီထဲကမွ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူဦးေရ
အေျခေနေတြကို တြက္ခ်က္ၿပီး သင့္ေတာ္မယ့္စံႏႈန္းေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ကုမၸဏီ ၁၂ ခုကိုပဲေရြးခ်ယ္
ခဲ့တာပါ။ ဒီထဲကမွ ကုမၸဏီခုနစ္ခု မတည္ေငြသြင္းၿပီးပါျပီ။ ငါးခုကိုပဲ အခုလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေပးေသး
တယ္ ဆိုတာကေတာ့ က်န္တဲ့ကုမၸဏီႏွစ္ခုကလည္း ေငြအေက်သြင္းၿပီးေပမယ့္ ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာ
လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေနတာေတြ မၿပီးေသးတာေၾကာင့္ပါ။ ဒါေတြ ၿပီးရင္ေတာ့ သူတို႔လည္း
ဖြင့္သြားမွာပါ"ဟု ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအးမင္းသိမ္းက ေျပာသည္။

"အခုလို စတင္လုပ္ကိုင္တဲ့အခါမွာ လဲက်မသြားေအာင္၊ လဲက်ခဲ့ရင္လည္း ျပန္ၿပီးတည့္မတ္ရ
ေအာင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔ ပုဂၢလိကအာမခံ လုပ္ငန္းေတြဟာ ကိုင္းကြ်န္းမွီ ကြ်န္းကိုင္းမီွ
လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္တဲ့အာမခံနဲ႔ ပုဂၢလိကအာမခံေတြ စုေပါင္းၿပီး
ျမန္မာ့ အာမခံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျဖည့္ဆည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း ႏိုင္ငံမွာလည္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ရွိေနတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္"
ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေအာင္သစၥာဦး အာမခံကုမၸဏီမွမန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးဘထြန္းက "အသက္၊ မီး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
အလံုးစံုအာမခံ၊ ေငြသားလံုျခံဳမႈအာမခံ၊ ေငြသား သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈအာမခံ၊ သမာဓိအာမခံ (ဘဏ္
မွာေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ေနတဲ့သူ တာ၀န္ရွိသူေတြက အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့ရင္ ေပးရတဲ့ အာမခံ)ေတြ
ကို အခုဖြင့္တဲ့ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက ေျခာက္မ်ဳိးစလံုးလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသက္အာမခံ တစ္ခုတည္း
ကိုပဲ အဓိကလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီလည္းရွိပါတယ္"ဟုေျပာသည္။

ေအာင္ျမင့္မိုရ္မင္းကုမၸဏီမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းျမင့္ကလည္း အသက္အာမခံတစ္မ်ဳိးတည္း
သာ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာသည္။

"အခုဖြင့္တာက တစ္ခုတည္း သီးသန္႔ပါ။ သီးသန္႔ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္သားေတြအားလံုးအတြက္ အဓိကလုပ္တာပါ။ တျခားသူေတြကို အာမခံေပးထားဖို႔
ကေတာ့ ေနာက္မွေရွ႕ဆက္လုပ္သြားမွာပါ" ဟု ၎ကေျပာသည္။

"အရာရွိေတြရဲ႕ အာမခံဆိုင္ရာကို အရင္လုပ္တာပါ။ ဇြန္လကေနစၿပီး အာမခံထားလို႔ရပါၿပီ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔က ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ ႀကီးၾကပ္လမ္း ၫႊန္မႈအတိုင္းလုပ္တယ္။ အေတြ႕ အၾကံဳ
ကေတာ့ သိပ္မရွိေသးဘူးေပါ့။ အဓိကအေနနဲ႔ကေတာ့ တပ္မေတာ္၀န္ထမ္းေတြ၊ ျပည္သူျပည္သား
ေတြရွိတယ္။ တပ္မေတာ္၀န္ထမ္းေတြေသရင္၊ က်ဆံုး၊ ကြယ္လြန္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ မိသားစုေတြ
အတြက္ ဘယ္လိုအာမခံခ်က္ေတြရွိမလဲေပါ့။ ဒါအဓိကပါ"ဟု အဆုိပါကုမၼဏီ၏ မန္ေနးဂ်င္း
ဒါ႐ိုက္တာ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

အိုင္ေကဘီဇက္ အာမခံကုမၼဏီမွ တာ၀န္ခံအရာရွိ ေဒၚတင္ေအး၀င္းက "ႏႈန္းေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ေတြကို အာမခံလုပ္ငန္းက လုပ္တဲ့အတိုင္းပဲ တူညီစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာပါ။ အခု ျမန္မာ့အာမခံ
လုပ္ငန္းကသတ္မွတ္ေပးတဲ့အတိုင္း လုပ္ၾကရပါမယ္"ဟု ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း