ျပည္တြင္းဓာတ္ဆီ ထုတ္လုပ္မႈရပ္တန္႔ပါက စက္သုံးဆီေဈးမတက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ တစ္ဆိုင္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးအား ဓာတ္ဆီထည့္ေပးေနစဥ္။ ျပည္တြင္းထုတ္ ဓာတ္ဆီ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းကို မၾကာမီ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ တစ္ဆိုင္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးအား ဓာတ္ဆီထည့္ေပးေနစဥ္။ ျပည္တြင္းထုတ္ ဓာတ္ဆီ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းကို မၾကာမီ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPPE) မွ ျပည္တြင္းထုတ္
ဓာတ္ဆီထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းသြားရန္ရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္ဓာတ္ဆီျဖစ္သည့္
ေအာက္တိန္းဆီအား ျပည္ပမွ အျပည့္အ၀တင္သြင္းရမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း
စက္သုံးဆီ ေဈးကြက္ သိသာစြာေျပာင္းလဲမသြားႏိုင္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ ဓာတ္ဆီကုိ အဓိက ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေသာ အမွတ္ (၁) ေရနံခ်က္စက္႐ုံ
(သန္လ်င္) အား ျပန္လည္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ရွိသည့္ အတြက္ ဓာတ္ဆီထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ရပ္ဆုိင္း
ထားၿပီးျဖစ္ရာ ပုဂၢလိကအစီအစဥ္ျဖင့္သာ ေအာက္တိန္းဆီကို ျပည္ပမွ အျပည့္အ၀ ၀ယ္ယူ
တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ MPPE က ေၾကညာခဲ့သည္။

"စက္႐ုံျပင္ဖုိ႔ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ ၾကာဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း ထုတ္ဓာတ္ဆီရပ္လုိ႔
ျပည္ပက ထပ္တင္သြင္းရမယ္ဆုိလည္း ေဈးတက္မယ္လုိ႔ ေတာ့မထင္ဘူးခင္ဗ်။ ခုလည္း ျပည္ပက
တင္သြင္းေနတာပဲေလ။ ေနာက္ၿပီး ျပည္တြင္း စက္သုံးေဈးကြက္မွာ အၿပိဳင္အဆုိင္သေဘာအရ
ေဈးႏႈန္းတက္ဖုိ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သုံးဆီတင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး
ေရာင္းခ်ေရးအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို
ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ အဆုိပါ စက္သုံးဆီတင္ သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းေရး
အသင္းအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ တစ္လလွ်င္ ေအာက္တိန္းဆီ ဂါလန္ ၁၂ သန္းခန္႔
တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေနၿပီး ေဈးကြက္အတြင္း ထုိက္သင့္ေသာေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အသင္း၀င္
ကုမၸဏီမ်ား ေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္းမႈမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု အဆုိပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီတင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း
လုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းဓာတ္ဆီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ တစ္လလွ်င္ ဂါလန္ ၁၀ သန္းမွ ပုဂၢလိက
သုိ႔ တစ္လလွ်င္ ၈ ဒသမ ၈ သန္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

"အခု လူေတြက ၉၂ ေခၚတဲ့ ေအာက္တိန္းဆီသုံးရတာ အသားက်ေနၿပီ။ လူတုိင္းက
ခုေအာက္တိန္းပဲ သုံးလာၾကတယ္။ ျပည္ပကသြင္းေနတာလည္း ၾကာၿပီေလ။ MPPE က ၾကားထဲ
ကေန နည္းနည္းထိန္းေပးတဲ့ သေဘာပဲရွိတာပဲ။ ျပည္တြင္းထုတ္ဓာတ္ဆီရပ္လုိက္လုိ႔ စက္သုံးဆီ
ေဈးကြက္ အေျပာင္းအလဲ သိသိသာသာေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး" ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကစက္သုံး
ဆီဆုိင္မွ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

MPPE မွ ျပည္တြင္းထုတ္ ဓာတ္ဆီအား ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားသုိ႔ တစ္ဂါလန္လွ်င္
က်ပ္ ၃၃၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည္။

ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီ ေဈးကြက္တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ ဓာတ္ဆီတစ္ဂါလန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၂၉၀ ခန္႔ႏွင့္
ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ ေအာက္တိန္းဆီ တစ္ဂါလန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၃၁၁ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရ
သည္။

စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ လုိင္စင္မ်ား စိစစ္ထုတ္ေပး
ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃၊ ဇြန္လကုန္အထိ သက္ဆုိင္ရာမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ
အေရာင္းဆုိင္ေပါင္း ၉၁၀ ႏွင့္ သုိေလွာင္ကန္စခန္း သုံးခုရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၌ ေရနံခ်က္စက္႐ုံသစ္ တည္ေဆာက္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ စြမ္းအင္
၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေရနံခ်က္စက္႐ုံသစ္ စီမံကိန္းအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ ဘ၀မ်ား
အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈ (Environmental Impact Assessment - EIA) ႏွင့္ (Social
Impact Assessment - SIA) ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားသည့္
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ တင္ဒါေခၚယူေနၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား
အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သယ္ပုိ႔ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေရနံပိုက္လိုင္းမွ ေရနံစိမ္းမ်ား
ကိုရယူ၍ တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံပီပါ ၂၀,၀၀၀ ခ်က္လုပ္ႏိုင္မည့္ ေရနံခ်က္စက္႐ုံသစ္အား မေကြးတုိင္း
ေဒသႀကီး၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းမွ လက္ရွိလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ေရနံခ်က္စက္႐ုံမ်ားအနက္
အမွတ္ (၁) ေရနံ ခ်က္စက္႐ုံ (သန္လ်င္) မွာ တစ္ရက္လွ်င္ ေပပါ ၂၀,၀၀၀ က်ျဖစ္ၿပီး အျခား
ေရနံခ်က္ စက္႐ုံမ်ားမွ တစ္ရက္လွ်င္ ေပပါ ၆,၀၀၀ က် အမွတ္ (၂) ေရနံခ်က္ စက္႐ုံ (ေခ်ာက္)
ႏွင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံ ေပပါ ၂၅,၀၀၀ ခ်က္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ေရနံဓာတုေဗဒစက္႐ုံစု
(သံပရာကန္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း