ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက 'ကန္' ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေခ်းေငြျဖင့္ ရန္ကုန္ - မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ရန္ ျပင္ဆင္

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေခ်းေငြ
အကူအညီယူ၍ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"ရထားလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ တဲ့ေနရာမွာ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဌာနအေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္
ငံကေန ေခ်းေငြယူၿပီးေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာအကူအညီလည္းလိုအပ္ ရင္လိုအပ္
သလို ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြက ေတာ့ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ကို အတိုးႏႈန္းသက္ သာတဲ့ ODA
ေခ်းေငြနဲ႔ေခ်းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အျပင္ အလားတူပဲ
လက္ရွိ ရွိေနတဲ့တြဲေတြ၊ စက္ ေခါင္းေတြ၊ ဘူတာေတြ၊ ဂိတ္တံခါးေတြ အားလံုး နဲ႔ပတ္သက္တာကို
စီမံခ်က္ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး အဆင့္ ကေတာ့ ေခ်းေငြရရွိဖို႔ ေဆာင္
ရြက္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွာ ေခ်းေငြ ရရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ေခ်းေငြရၿပီးရင္
ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလ့လာေရးကို ၁၂ လအခ်ိန္ သတ္မွတ္ၿပီးလုပ္ မယ္" ဟု ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး
ဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထား ေအာက္ျမန္မာျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္
သင္းက ေျပာသည္။

မိုင္ေပါင္း ၃၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွည္ေသာ ရန္ကုန္- မႏၲေလး မီးရထားလမ္းသည္ ခရီးသည္မ်ား အသံုးျပဳ
မႈမ်ားျပားေသာ လမ္းတစ္လည္းျဖစ္ၿပီး ယခင္က လမ္းခရီးတြင္ ၁၂ နာရီခန္႔သာၾကာျမင့္ခဲ့ ေသာ္
လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရထားလမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ ယိုယြင္းမႈမ်ားရွိလာၿပီး အခ်ိန္ ၁၅ နာရီ အထိ
ၾကာျမင့္မႈမ်ား ရွိလာေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့ သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း
သိရသည္။

"အဆင့္ျမႇင့္တင္မယ့္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးက ပိုမ်ားပါတယ္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာႏုိင္
ေအာင္ လုပ္ေပးမွာျဖစ္တယ္။ ဘူတာေတြမ်ားလာ လို႔ ဘူတာေတြမွာ ရပ္တန္႔ခ်ိန္ေတြပါ ေပါင္း
လိုက္ ရင္ ၁၅ နာရီေလာက္ ၾကာခ်ိန္ကေန ရွစ္နာရီ ေလာက္နဲ႔ သြားႏုိင္ေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္
မွာပါ" ဟု ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာသည္။

ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ရထားလမ္းမ်ားေျဖာင့္ တန္းမႈမရွိျခင္း၊ ေခ်ာင္းကူးတံတားမ်ားေပၚတြင္
ရထားလမ္းမ်ား ယိုယြင္းေနျခင္း၊ ရထားျဖတ္သန္း ေသာ တံတားမ်ား ယိုယြင္းေနျခင္း၊ ယာဥ္
တန္ခ်ိန္ မ်ားေသာ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းမႈေၾကာင့္ ရထားလမ္းမ်ားပ်က္စီးေနျခင္းႏွင့္
ရထားလမ္းေပၚသို႔ လူမ်ားျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ားျပားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ရထားအရွိန္ ေလွ်ာ့
ေမာင္းႏွင္ရျခင္း မ်ားရွိသျဖင့္ ခရီးခ်ိန္ၾကာျမင့္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ တို႔ကို ျပဳျပင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အား ၾကာခ်ိန္ ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔က JICA နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေတာ့ ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ
ျပဳလုပ္ထားၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာ ကြ်န္
ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ျပည္သူလူထုထံ ျပန္လည္ တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ
ေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကို ယူမွာပါ။ ရထားလမ္း ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္တဲ့ေနရာမွာ မူလက ရွိၿပီး
သား ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျမယာ သိမ္းရမွာေတြ၊ တျခား သဘာ၀ထိန္းသိမ္း
ေရးနယ္ေျမေတြ၊ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းေတြကို ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္ထားျခင္း တစ္ခုမွမရွိပါဘူး။
ဒါ ေၾကာင့္ အဆင္ေျပပါတယ္။ လမ္းေကာင္းသြားရင္ ရထားက အရွိန္ႏႈန္းျမန္ျမန္နဲ႔ သြားတဲ့အခါ
အသံ ပိုဆူလာမလား။

ဒါေတြကိုဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ်မလဲ စတာေတြကအစ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေလ့လာသြားမွာ ပါ" ဟု Royal
Tree Services မွ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုေအးသီဟက ေျပာသည္။ အဆိုပါမီးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္
ရန္အတြက္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီမံကိန္းပိုင္ရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ျမန္မာ့မီးရထား၊
ပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ JICA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္
Royal Tree Services တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇
ရက္ေန႔တြင္ ေလးေဒါင့္ကန္ ဘူတာအနီးႏွင့္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဘုရားႀကီးေက်းရြာတို႔တြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္သူ႕သေဘာထားမ်ား ေကာက္ယူခဲ့
ကာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ေကာက္ယူသြား မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း