အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕

အထက္ေပါင္းေလာင္ ဆည္တည္ေဆာက္ေနမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္အဖြဲ႕အထက္ေပါင္းေလာင္ ဆည္တည္ေဆာက္ေနမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္အဖြဲ႕

အထက္ေပါင္းေလာင္း ဆည္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၃ ရြာ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရၿပီး လက္ရွိ
ေျပာင္းေရႊ႕ထားေသာ ေနရာသစ္တြင္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ၊ ေသာက္သုံးေရး
ရရွိမႈ အခက္အခဲမ်ားအျပင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ေျမမ်ား မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသူရြာသား
မ်ား အခက္အခဲမ်ားၾကဳံေတြ႔ေနၾကရၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းကိစၥအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေစ
လိုေၾကာင္း ေဒသခံရြာသူရြာသာမ်ားက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"လယ္ေတြက လာမယ့္ႏွစ္က်ရင္ေရျမဳပ္ေတာ့မယ္။ တစ္အိမ္ေထာင္စု ကို ေျခာက္ဧကေပးမယ္
ဆိုတာက အခုခ်ိန္အထိ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမရွိေသးဘူး။ ေက်းရြာေတြမွာ ေရမရေသးဘူး။ ရတဲ့
ရြာက အနည္းငယ္ေလာက္ပဲရတယ္"ဟု ပင္းေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သံေလွ ေက်းရြာမွ ေဒသခံ
ကိုခြန္းသူရိန္က ေျပာသည္။

အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ
ေက်းရြာ ၂၃ ရြာမွာ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ယခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္၍ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ေရအား လွ်ပ္စစ္ဆည္တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္
အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားက ဧၿပီလႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ လာေရာက္
ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းေဒသခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရသည္။

သို႔ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီး ဌာန၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနမွ
ၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေမာသာေထြးကမူ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသည့္ ေဒသခံမ်ား
ေက်နပ္မႈရွိသည္ဟု ေအာက္တိုဘာ၂၇ ရက္ကေျပာသည္။

"ေလ်ာ္ေၾကးက ငါးသုတ္ခြဲေပးလိုက္တာ၊ အခု သူတို႔လက္ထဲ အားလုံးေရာက္သြားၿပီ။ ပထမ
မေရႊ႕ခင္က တစ္၀က္ေပးတယ္၊ ေပးတဲ့အခါမွာလည္း တဲအိမ္ဆို ရင္ သစ္သားအိမ္ျဖစ္ရမယ္၊
သစ္သားအိမ္ဆိုရင္လည္း တိုက္အိမ္ျဖစ္ရမယ္၊ တိုက္ဆိုရင္လည္း တိုက္ေကာင္း ေကာင္းျဖစ္ရမယ္
ဆိုၿပီး အိမ္ရွင္စာရင္းေကာက္ ဆယ္အိမ္ေခါင္းနဲ႕ ေငြေပးသူေတြက ေက်နပ္စြာလက္မွတ္ထုိးၿပီးေတာ့
မေရႊ႕ခင္မွာတစ္ႀကိမ္ သူတို႔စရိတ္ ရေအာင္လုပ္ေပးတယ္၊ ေရႊ႕ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္တစ္၀က္လုံးကို
အၿပီးေပးလိုက္တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

စပါးသီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး အပါအ၀င္ လယ္တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ငါးေသာင္း၊ အိမ္တစ္လုံး
တိုက္အိမ္၊ သစ္အိမ္၀ါးအိမ္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ၉၃,၀၀၀ က်ပ္မွ ၆၂ သိန္းအထိ သတ္မွတ္ႏႈန္းထား
မ်ားအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးေလွ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေဒသအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၁၁၃,၀၀၀ ေပးေလ်ာ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦစိုင္းထြန္းရင္က ေျပာသည္။

ေက်းရြာမ်ားေျပာင္းေရႊ႕မႈတြင္ ရြာအသစ္တည္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ျပန္ လည္ေပးအပ္ေျမကြက္
အက်ယ္အ၀န္းမွာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေလ်ာ့ေနေၾကာင္း လိန္းလီေက်းရြာမွ ေဒၚအမာစိန္ က
ေျပာသည္။

"သတ္မွတ္ႏႈန္းက ၈၀x၁၀၀ သတ္မွတ္ထားတယ္။ သူတို႔တကယ္တမ္းခ်ေပးေတာ့ ၅၀x ၆၀
ပတ္လည္ပဲျပန္ေပးပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔လက္ရွိ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည့္ ရြာသစ္တြင္ ေသာက္သုံးေရမ်ား ရွားပါးျခင္း၊
ဘာသာေရးအေဆာက္အုံ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ အခ်ိန္တို
အတြင္လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးႏွံမ်ား ဆုံးရႈံးျခင္းရွိျခင္း၊
သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားမွာ လက္ရွိစား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကဳံေတြ႕ေနရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတထံ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္ စီမံကိန္းတည္ေနရာမွာ ပ်ဥ္မနားၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၂၆ မုိင္အကြာႏွင့္
လက္ရွိေပါင္းေလာင္းဆည္၏ အထက္ဘက္ ၁၅ မုိင္အကြာ စစ္ေတာင္းျမစ္လက္ တက္တစ္ခု
ျဖစ္သည့္ ေပါင္းေလာင္း ျမစ္အထက္ပုိင္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။

စီမံကိန္းကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္
အေျခစိုက္ AF Colen co., ltd. ကုမၸဏီ၊ လန္ဒန္ အေျခစိုက္ Melcon Dunstan & Associate၊
တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Yunan Machinery and Export Co., ltd. တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း