ႏွစ္မကုန္ခင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးလႊတ္ေပးရန္ ကုလထပ္မံ တုိက္တြန္း

သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ မႏၲေလးေထာင္မွ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီသမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ မႏၲေလးေထာင္မွ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ယခုႏွစ္ မကုန္မီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးမည္ဆုိသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ကတိ
စကားအတုိင္း လက္က်န္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကုိ ႏွစ္မကုန္မီ လႊတ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢ
လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီက ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ထပ္မံသတိေပး
တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေလ့ရိွသည့္ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏုိင္ငံျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး
ေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၾကိဳဆုိ
လိုက္ၿပီး လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ႏွစ္မကုန္မီ လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြ
လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ထပ္မံဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

"ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔
လုိအပ္သလုိ ေပးထားတဲ့ကတိအတုိင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး ၂၀၁၃ အကုန္မွာ ႁခြင္းခ်က္
မရိွလြႊတ္ေပးဖုိ႔ တုက္တြန္းပါတယ္။ ဒါမွသာ သူတုိ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈနဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္"ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕၏ စာရင္းအရ မတရားအသင္းဆက္ႏႊယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁
အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈ
ရင္ဆုိင္ေနရသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ၎၏ကတိစကားအတုိင္း ယခုႏွစ္မကုန္မီ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး
လႊတ္ေပးရန္ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လက္က်န္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ
ကို ဖြဲ႕စည္းကာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား
၆၉ ဦးအား ထပ္မံလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္အထိ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္
လြတ္ေျမာက္လာသူ အက်ဥ္းသား အေရအတြက္မွာ ၂၉,၈၂၀ ဦး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေကာ္မတီ၏ စာရင္းအရ လက္ရိွ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၆၀ ခန္႔
ရိွေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

"စာရင္းက ေကာ္မတီနဲ႕ ျပန္ၿပီးညိႇဖုိ႔ က်န္ေသးတယ္။ ဒီႏွစ္မကုန္ခင္ အားလုံး လြတ္ႏုိင္ဖုိ႔ကေတာ့
အစုိးရ သေဘာထားေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ေကာ္မတီက စာရင္းပဲ တင္ေပးႏုိင္တာ" ဟု ေကာ္မတီ
အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ဦးရဲေအာင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မတီ၏တာ၀န္မွာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားစာရင္းကို
အစုိးရအဖြဲ႔ ထံတင္ျပရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္မံဖမ္းဆီးကာ အမႈဖြင့္အေရးယူခံထားရေသာ ႏုိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ားလည္း ရိွေနေၾကာင္း ဦးရဲေအာင္က ေျပာသည္။

"အခုလုိ လႊတ္ေပးတာကို ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ ၾကိဳဆုိတယ္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားဆုိတာ မရိွသင့္ဘူး။ အခုလုိ လႊတ္ေပးတာအျပင္ ထပ္ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တာမ်ိဳး
မလုပ္ဖို႔ လုိတယ္"ဟု ဦးရဲေအာင္က ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္
အျပင္ ေနာက္ထပ္ ဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေႏွာင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိထားၿပီး အျခားေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဴိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြ
လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္း၊ အဓမၼ
ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္
ပူပန္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ႏုိင္ငံမဲ့ ဘဂၤါလီမ်ားအား ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔
အေပၚ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ ျမန္မာအစုိးရထံ ေတာင္းဆုိထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း