ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စုေပါင္း ေတာင္းဆုိမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရသူႏွစ္ဦး အယူခံဆက္၀င္မည္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မ ၁၈ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိ
ခံထားရေသာ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦးသည္ ၁၄ လတာ အမႈရင္ဆုိင္ၿပီးေနာက္
တရား႐ုံးႏွစ္႐ုံးက ခ်မွတ္လုိက္ေသာ ေငြဒဏ္အား တရား႐ုံး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားေသာအား
ျဖင့္ ေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းစြဲဆုိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔တြင္ အျပစ္မရိွေၾကာင္း
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္အထိ ဆက္လက္
တင္ျပသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ
ကိုးဦးအား တရား ၁၀ ႐ုံးက စက္တင္ ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ စတင္စြဲခ်က္တင္
စစ္ေဆးခဲ့သည္။

စြဲခ်က္တင္ခံထားရေသာ ကိုးဦးအနက္ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ကိုေဂ်ာ္ဂြန္းႏွင့္ မေမစံပယ္ျဖဴ
တုိ႔အား စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဒဏ္ေငြ
က်ပ္တစ္ေသာင္း (သို႔မဟုတ္) ေထာင္ဒဏ္ တစ္လက်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

"တရား႐ုံးတစ္ခုကို တစ္ေသာင္းဆုိေတာ့ ႏွစ္ေသာင္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အျပစ္
ရိွတယ္လို႔ ခံယူလုိ႔မဟုတ္ဘူး။ မွ်တတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လုိ႔လည္း မထင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တရား႐ုံးရဲ႕
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ ေဆာင္ခဲ့တာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အျပစ္မရိွဘူးဆုိတာကိုလည္း
ခ႐ုိင္၊ တုိင္းတရား႐ုံး၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္အထိတက္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္" ဟု
ကိုေဂ်ာ္ဂြန္းက ေျပာသည္။

ကိုေဂ်ာ္ဂြန္းႏွင့္အတူ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရေသာ မေမစံပယ္ျဖဴကလည္း တရား႐ုံး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
သည္ မွ်တသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆုိမႈ
အတြက္ သူမတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာ ရိွေၾကာင္းေျပာသည္။

"ကြ်န္မတုိ႕ကပဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးတာလားေတာ့ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ၁၄ လအတြင္းမွာ ႐ုံးခ်ိန္းေတြ
အမ်ားႀကီးသြားခဲ့တယ္။ ကြ်န္မတုိ႔မွာ အျပစ္မရိွဘူးဆုိတာလည္း သက္ေသအေထာက္အထားေတြ
တင္ျပႏုိင္ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုး ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ၀မ္းနည္းဖုိ႔
ေကာင္းတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကိုေဂ်ာ္ဂြန္းႏွင့္ မေမစံပယ္ျဖဴတုိ႔သည္ ၁၄ လတာအတြင္း ႐ုံးခ်ိန္းေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး
ျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ တရား႐ုံး ႏွစ္႐ုံးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုဇြန္ေတာင္၊ တာေမြ၊ ဗုိလ္တေထာင္
ႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ဆက္လက္အမႈရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

"ေနာက္႐ုံးခ်ိန္းကေတာ့ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ အျပစ္မရိွေၾကာင္း သက္ေသျပဖုိ႔
အမႈကေတာ့ ဆက္ရင္ဆုိင္ရမွာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ေတာင္းဆုိတာဟာ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ ႕အခြင့္အေရးအတိုင္း ေတာင္းဆုိခဲ့တာပဲ။ ခြင့္ျပဳခ်က္
လည္း တင္ခဲ့တာပဲ။ ဒီလုိတင္ခဲ့သားနဲ႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔မေပးဘဲ စြဲခ်က္တင္တဲ့အေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ဘက္ကလည္း ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္ရိွတာပဲ" ဟု ကိုေဂ်ာ္ဂြန္းက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စုေပါင္းေတာင္းဆုိမႈျဖင့္ တရားစြဲျခင္းခံထားရသူမ်ားအား ကူညီေပးေနသည့္
ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကလည္း ဒဏ္ေငြေဆာင္ျခင္းသည္ အျပစ္
ရိွေၾကာင္း ၀န္ခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒအရ တရား႐ုံးအဆံုးအျဖတ္အေပၚ ေလးစားလုိက္နာျခင္းျဖစ္
ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ အယူခံ၀င္ခြင့္ရိွေၾကာင္းေျပာသည္။

"သူတုိ႔ကိုလည္း မေန႔က ျပစ္ဒဏ္ခ်ေတာ့ ရွင္းျပပါတယ္။ ပထမေတာ့ သူတုိ႔က အျပစ္ရိွေၾကာင္း
၀န္ခံရာေရာက္မွာစိုးလုိ႔ မထုိးဘူးေပါ့။ ေနာက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္ေခ်ပခြင့္ကို ရွင္းျပၿပီး ဥပေဒ
အရ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ သေဘာတူခဲ့တယ္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၈ အရ ခ႐ုိင္မွာ
အယူခံ၀င္လုိ႔ရတယ္။ ခ႐ုိင္က လက္မခံရင္ တုိင္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတရား႐ုံးကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၃၉ အရ ဆက္ တင္ျပလုိ႔ရတယ္" ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း