ျမန္မာ-ထိုင္း ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ယခုႏွစ္ကုန္ထိ မေသခ်ာေသး

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ကို ႏို၀င္ဘာလအတြင္း လက္မွတ္
ေရးထုိးရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ျပည္တြင္းေရးအျပင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္
က်န္ရွိေနသည့္ ကိစၥအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသး
ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အျပန္အလွန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကားသံတမန္
ဆက္ဆံေရး ၆၅ ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ေရးထုိးရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္က
လုပ္ေဆာင္ရန္ကိစၥအခ်ဳိ႕ က်န္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ျခင္းမရွိေသး
ေၾကာင္း၊ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ထိုင္းလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထား
ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ရန္က်န္ရွိသည့္ ကိစၥအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ မေရးထုိး
ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က အားလုံးအဆင္သင့္ပါပဲ။ သူတို႔ ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္က ကိစၥတခ်ဳိ႕ေၾကာင့္
မေရးထုိးႏိုင္ေသးတာပါ"ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အာဆီယံေရးရာဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
ဦးေအာင္လင္းကေျပာသည္။

မၾကာမီ အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးထမ္းေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ဗီဇာကင္း လြတ္ခြင့္ေရး
ထုိးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးသြားထက္ ထုိင္း ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သုိ႔လာေရာက္သည့္ ခရီးသြားပိုမိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္လက္မွတ္
ေရးထုိးမႈကို မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကလည္း ျပည္တြင္း
လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ဳိ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေနၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ျပႆနာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌
လက္ရွိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္း ေရးျပႆနာအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ လက္မွတ္
ေရးထုိးမႈသည္ ၾကန္႔ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း အာဆီယံေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူအခ်ဳိ႔က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအပါအ၀င္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္
ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေတာင္းဆိုထားၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ
တို႔ႏွင့္ မၾကာမီ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မကုန္မီတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္လက္မွတ္
ေရးထုိးရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဗီဇာကင္း လြတ္ခြင့္
လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း