အာဆီယံလူငယ္ဖိုရမ္ က်င္းပႏိုင္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ေန

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အာဆီယံလူထုဖိုရမ္
ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္အဖြဲ႕စည္းမ်ား၏
ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး
ဖို႔ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း အာဆီယံလူငယ္ဖုိရမ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေနသူ
ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဆီယံလူငယ္ကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ ေဒၚသင္ဇာရႊန္းလဲ့ရည္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ
ေျပာသည္။

"ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ ဦးေအးျမင့္တို႔ကို အလြတ္သေဘာနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေျပာၾကားၿပီး
ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ထပ္မံေတြ႕ဆုံဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္။ အာဆီယံလူငယ္ပြဲ
ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ တိက်ေသခ်ာတဲ့ သတ္မွတ္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ အဓိကအားျဖင့္ လုိအပ္ေနေသးတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
ေနသလို ေကာင္းေသာ အျပဳသေဘာသက္ေရာက္မႈေတြလည္း ေတြ႕ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
လက္ေတြ႕ တိတိက်က် မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ အာဆီယံလူငယ္ပြဲက်င္းပဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အ၀န္း လူငယ္ေတြအားလုံး ေတြ႕ဆုံပြဲေတြလုပ္ၿပီး လူငယ္ေတြရဲ့ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ခြင့္လမ္း
ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ျပႆနာေတြကို စုစည္းထားၿပီး အဓိအားျဖင့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ေတြ႕ၾကဳံခံစားေနရတဲ့
ျပႆနာေတြကို လူထုဖိုရမ္ ကေနတစ္ဆင့္ အာဆီယံလူငယ္အသံေတြကို အာဆီယံထိပ္သီး
အစည္းေ၀းမွာ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ တင္ျပေဆြးေႏြး ႏိုင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ကေတာ့
အာဆီယံေရးရာ ဆုံးျဖတ္စီမံေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ျမန္မာ လူထုဖိုရမ္မွ ထြက္ရွိလာေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ထား ရွိၿပီး ဒုတိယ
သမၼတက အဆိုပါထုတ္ ျပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ မၾကာမီ ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္
ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္ဟု ဆိုသည္။

အာဆီယံလူငယ္ဖိုရမ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းထားရွိၿပီး
ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေျခာက္ဦးႏွင့္ က်န္ အာဆီယံ ကိုးႏိုင္ငံမွ ကုိးဦးခန္႔၊ ေလ့လာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ
တီေမာမွတစ္ဦးႏွင့္ အာဆီယံကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ သံုးဦး စုစုေပါင္း ၁၉ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံ လူငယ္ဖိုရမ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ကို "Strengthening Power of
Youth Engagement in Building a Peaceful and Protective ASEAN Communities"ဟု
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။

အာဆီယံလူငယ္ဖိုရမ္ကို ျမန္မာလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ဦး တက္ေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး
အာဆီယံ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေမလ ဒုတိယပတ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားလ်က္ရွိသည့္ ပထမအႀကိမ္ အာဆီယံထိပ္သီး
အစည္းေ၀းမတိုင္ခင္ အာဆီယံလူငယ္ဖိုရမ္ကို အာဆီယံလူထုဖိုရမ္ႏွင့္ ပူးတြဲက်င္းပႏိုင္ စီစဥ္ထား
ရွိၿပီး ယင္းလူငယ္ဖိုရမ္မွ ထြက္ရွိလာေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ (Statement) မ်ားကို အာဆီယံ
ထိပ္သီးအစည္းေ၀းသို႔ တင္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံလူငယ္ ဖုိရမ္အတြက္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားဖိုရမ္ကို က်င္းပႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ လူငယ္ဖိုရမ္မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ခ်င္းျပည္နယ္၊
ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔၌ က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္
အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တြင္မူ က်င္းပရန္ အခက္ခဲရွိသျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ
လုံးဆိုင္ရာလူငယ္ဖိုရမ္ကိုမူ လာမည့္မတ္လပထမပတ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္
စီစဥ္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း