ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဦးစားေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသြားမည္

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ဦးစားေပး
ေျဖရွင္းမႈ မရွိေၾကာင္း အခုိင္အမာ သက္ေသျပသြားမည္ဟု မၾကာမီက ခန္႔အပ္ခံထားရသည့္
အာဆီယံေရးရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က
ေျပာသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အေရးႀကီးေသာ
အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္မွ ၁၈ ရက္ထိ ပုဂံၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္
အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား သီးသန္႔အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းကိစၥရပ္ တစ္ခုတည္းကို
ဦးစားေပးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားက နယ္ေျမပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေတာင္တ႐ုတ္
ပင္လယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနအေပၚ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို
ခဲ့ၾကၿပီး အာဆီယံအေနျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူ၀ါဒ ေျခာက္ရပ္
အပါအ၀င္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးထိန္းသိမ္းမႈ၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရး၊
ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္တြင္း လြတ္လပ္စြာ ေရေၾကာင္းသြားလာခြင့္ႏွင့္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းခြင့္
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေဒသတြင္းျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ မွ်မွ်တတ ဘက္မလိုက္ဘဲနဲ႔
ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါ့မလားဆိုတဲ့ စုိးရိမ္စိတ္ရွိၾကပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သက္ေသျပ
ရမွာပဲ" ဟု ဦးရဲထြဋ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က ျပည္တြင္းသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္
အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ သီးသန္႔ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေန ျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္
အေရးကိစၥအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘက္မလိုက္ဘဲ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ
ျဖင့္ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္၏ ေဖာ္ျပထားခ်က္ျဖစ္ေသာ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္
ေရး မူ၀ါဒေပၚ အေျခခံ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
သီးသန္႔အစည္းအေ၀းတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းအား
လက္ေတြ႕ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္မႈသည္ လက္ရွိဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တာ၀န္
ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ စဥ္ကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္မည့္
မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယင္းအခ်က္မ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက
အာဆီယံသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေရးႀကီးက႑ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္
သတင္းစာဆရာ မစၥတာ ကဗီေခ်ာင္ကစ္တာဗာ၀န္က ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတုိင္း(မ္)
ကိုေျပာသည္။

သုိ႔ရာတြင္ အဆိုပါ အစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျငင္းပြားမႈကိစၥရပ္အေပၚ ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္
ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာစဥ္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္
အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္
ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာသုံးသပ္ေရးအဖြဲ႔၀င္ ဦးႀကီးျမင့္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း