ႏုိင္ငံေရးလက္နက္ မျဖစ္ေစလုိတဲ့ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ

လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က လႊတ္ေတာ္ နာယကသို႔ ေပးပို႔လုိက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏
သ၀ဏ္လႊာသည္ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားခံရသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္ျပမီ
တစ္ရက္အလုိကပင္ အြန္လုိင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်႕ံႏွံ႕ေနရာယူထားၿပီး ျဖစ္သည္။

သ၀ဏ္လႊာမွာ 'မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ' ဟု ေခၚေ၀ၚေနၾကသည့္ ဥပေဒကို ရည္ၫႊန္းသည့္ ဥပေဒ ေလးခု
အား (ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊
တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ လူဦးေရတုိးပြားႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆုိင္ရာ
ဥပေဒ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၉၈ ႏွင့္ အညီ ျပ႒ာန္းေပး
ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးပို႔လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒေလးခုအား အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ဗဟုိ ဥကၠ႒ အဂၢမဟာ ပ႑ိတ
ႏုိင္ငံေတာ္ ဩ၀ါဒါစရိယ ဘဒၵႏၲတိေလာကာ ဘိ၀ံသက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚလ်က္
ရိွေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေသာ လူမႈေရး မညီမွ်မႈမ်ားကို
ေျပလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မျဖစ္မေန ျပ႒ာန္းေပးေစလုိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊
ဇူလုိင္လတြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွ ရဟန္းသံဃာမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသား ၁၀ သိန္းေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထုိးတင္ျပခဲ့
သည့္ ဥပေဒမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ခုနစ္လၾကာျမင့္ေအာင္ စဥ္းစားၿပီးေနာက္
ဥပေဒျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက အစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးက ဥပေဒ(မူၾကမ္း ) တစ္ရပ္စီ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီးမွသာ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းသင့္၊ မသင့္ အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ထံမွ မွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္
လညး္ အခ်ဳိ႕ မွာမူ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ကိုပင္ မ၀႔ံမရဲျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

"လံုး၀ သေဘာတူတယ္။ ဦးေရႊမန္းေဆာင္ရြက္တာက လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအရလည္း ကိုက္ညီတယ္၊
ႏုိင္ငံေရး လုိအပ္ခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေလ်ာ္ညီပါတယ္။
အစုိးရဘက္က ဘယ္လုိျပန္ေရးလာမလဲဆုိတာ ၾကည့္ၿပီးမွ ဒီဥပေဒေတြကို သံုးသပ္ရမယ္"ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္တံခါးေပါက္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည့္ အစုိးရ အဆက္ဆက္၏
အေမြဆုိးအား လက္ေတြ႕ခံစားေနရသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ
အဆုိပါ ဥပေဒ ေလးခုအား ျပ႒ာန္းရန္ လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆုိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

"တစ္ဦးတည္း အျမင္အရဆုိရင္ ေနာက္ေတာင္က်ေနၿပီ"ဟု ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတုိးတက္ေရးပါတီမွ
ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

"တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူဦးေရ တိုးပြားလာမႈေတြနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ မိ႐ုိးဖလာ
ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကိုးကြယ္လာတဲ့ ဘာသာေရးအတြက္ ျမင္သာတဲ့ ထိခိုက္မႈ၊ ကိုယ့္ဘာသာက
ယိမ္းယိုင္လာတဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ဦးစီးၿပီး ဘာသာေရး
ထိခုိက္မႈေတြကို သူတစ္ပါးကိုလည္း မထိခိုက္ရေအာင္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈလည္း မျဖစ္ရေအာင္
ဘယ္လုိ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကမလဲ။ ဗုဒၶဘာသာ အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ ဘယ္လုိထိန္းခ်ဳပ္ၾကမလဲဆုိတဲ့
ေကာင္းျမတ္တဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ ဘာသာေရးအရကို ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းေစခ်င္တဲ့အတြက္ အစိုးရကို
တင္တာ အန္ကယ္တုိ႔ကေတာ့ ႀကိဳဆုိတယ္"ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒအား ေထာက္ခံသူ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ဖလံု - စေ၀ၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေစအြာပင္ ျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းႏွင့္ ဘာသာေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမႈမ်ား
ရိွေနေသာ္လည္း ယခု မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒသည္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုသာ ရည္ၫႊန္းသည့္
ဥပေဒျဖစ္သည့္အတြက္ အျခားဘာသာမ်ားအား ထိခိုက္မႈ မရိွႏုိင္ေအာင္ ၎က သံုးသပ္သည္။

"ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ပဲ အသက္၀င္မွာပါ။ တျခားဘာသာေတြကလည္း သူတုိ႔
ဘာသာအေနနဲ႔ ရိွထားၿပီးသားဆုိေတာ့ ကြ်န္မထင္တယ္၊ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္မွာ မဟုတ္ဘူး"
ဟု ေဒၚနန္းေစအြာက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္
လည္း ယေန႔ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"ဒီအခ်ိန္မွာ ျပဳျပင္တာ အေကာင္းဆံုးပဲ" ဟု ၎က စိတ္အားထက္သန္စြာေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မိန္းကေလးမ်ား အထူး ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း အက္ဥပေဒ
အရ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဘာသာျခား၊ လူမ်ဳိးျခား
ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ရပါက ဥစၥာပစၥည္းေၾကာင့္ ဘာသာကူးေျပာင္းရန္မလိုဘဲ အဆုိပါ ဘာသာမ်ားက
မည္သို႔ပင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထံုးတမ္းအခြင့္အေရးအတုိင္း ခံစားခြင့္ ရိွသည္ဟု
ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းဥပေဒမွာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ရိွသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မိန္းကေလးအား ဘာသာျခားႏွင့္
လက္ထပ္ခြင့္ျပဳျခင္းကပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အားကိုးေလာက္သည့္ ဥပေဒ
မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (ဗဟုိ)က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ ဘာသာျခားမ်ား၏ စိမ့္၀င္မႈသည္ တျဖည္းျဖည္း
အားေကာင္းလာသည္ကို သတိျပဳလာမိေသာ္လည္း ေခတ္စနစ္အေျခအေနအရ ပြင့္လင္းစြာ
ေျပာဆုိရန္ အခြင့္မသာခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အစျပဳခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ားသည္
အျခားေဒသမ်ားသို႔ ကူးစက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာကို ကြယ္ေပ်ာက္မည္ဆုိသည့္
စိုးရိမ္မႈေရခ်ိန္သည္ အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ရန္ စိုးရိမ္တႀကီး
လႈပ္ရွားလာၾကသည္။

ျပည္တြင္း၌သာမက ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမွာ '၉၆၉' လႈပ္ရွားမႈပင္ျဖစ္သည္။
ရဟန္းသံဃာမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ မိမိတုိ႔၏ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအား အစြန္းေရာက္
သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက ႐ႈျမင္လာၾကသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ယဥ္ေက်းေဖာ္ေရြကာ စိတ္ထား ျဖဴစင္သည့္ နာမည္ေကာင္းကို ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား လြန္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက
ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သူမ်ား၊ လူနည္းစုအေပၚအႏုိင္က်င့္သူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သူ
ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔လုိက္ေလသည္။

ထုိ႔အတူ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဆုိပါ ဘာသာေရး ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေရးအရ
အျမတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ားက
ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယခု ဥပေဒ ေလးခုအား ျပ႒ာန္းေပးရန္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္၏ တုိက္တြန္းခ်က္သည္ပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရး
ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပသူမ်ား လည္းရိွခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ဥပေဒေလးခုအား ျပ႒ာန္း လိုက္ပါက တုိင္းျပည္
တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳ၊ မျပဳဆုိသည္မွာလည္း မေသခ်ာသည့္ အေနအထား
တြင္ ရိွေနသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီ၊ မညီဆုိသည့္ ကိစၥရပ္မွာလည္း
အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသးသည္။

"ဒါက လက္နက္တစ္ခုလုိမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေနမလား"ဟု ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွေဆြက ဥပေဒေလးခုအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္သည္။

မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးသည္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး သမၼတက
လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔လုိက္ျခင္းသည္ တည္ၿငိမ္ေနသည့္ ကန္ေရျပင္ကို ခဲျဖင့္ေပါက္သကဲ့သို႔
ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ဦးလွေဆြ ကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒမ်ားမွာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ဥပေဒ
ျဖစ္သျဖင့္ ျပ႒ာန္းရန္ မလိုအပ္ေၾကာငး္ ၎က သံုးသပ္သည္။

က်ား၊ မ တန္းတူအခြင့္အေရးရရိွရန္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Gender
Development Initiative(GDI) မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဆလုိက္အုိက္ဇက္ခင္ကမူ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒအေပၚ
သံုးသပ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေပတံျဖင့္ မတုိင္းတာဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
႐ႈေထာင့္မွသာ သံုးသပ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

"ဒီ ဥပေဒေတြက ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္ေလာက္အထိ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မလဲဆုိတာပဲ စဥ္းစား
တယ္။ ပံ့ပုိးေပးတယ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အေကာင္း၊ အဆုိးရိွမယ္။ ဒီဥပေဒဟာ ဗမာ လူမ်ဳိးေတြအတြက္
လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ တျခားတုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ ဘယ္လုိ
သက္ေရာက္မလဲဆုိတာ ထည့္တြက္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ဘက္ေပါင္းစံုကေန စဥ္းစားၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္သင့္တဲ့
ကိစၥတစ္ခုပါ "ဟု ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္ ကေျပာသည္။

ယခင္ ဦးႏု အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာအား ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္
အတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပိီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၿပိဳကြဲေစခဲ့သည့္
သာဓကမ်ားရိွခဲ့ရာ ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လည္ မျဖစ္ပြားရန္ သမုိုင္းမွ သင္ခန္းစာယူရန္လုိေၾကာင္း
၎ကေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကြ်န္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကမူ
လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရိွလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ထင္ျမင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး
ေပၚထြက္ေနေသာ္လည္း ျငင္းမရႏုိင္သည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာျခားလႊမ္းမုိးမႈ
အႀကီးအက်ယ္ ခံေနရျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း