လူမ်ဳိးဘာသာကြဲေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား အျပန္အလွန္ ေလးစားခ်စ္ခင္ေရး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပူးေပါင္းတာ၀န္ယူ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူမ်ဳိးဘာသာ မတူညီကြဲျပားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားၾကား အျပန္အလွန္
ေလးစားခ်စ္ခင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘာသာႀကီး ေလးခုမွ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဧၿပီလ ၃ ရက္တြင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 'ယုံၾကည္ေဆာင္ရြက္ ကေလးမ်ားအတြက္' ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္စုံညီ
ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲကို ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(ယူနီဆက္ဖ္)ႏွင့္ ရတနာ့ေမတၱာအဖြဲ႕တို႔၏
ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္
ဟိႏၵဴဘာသာတို႔မွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကေလးငယ္မ်ား၏ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္
ဆက္လက္ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကေလးတိုင္း ေဘးကင္းၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႀကီးျပင္းပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာ
ၾကံဆခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ ယုံၾကည္ခြင့္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားခြင့္
ရရွိေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူညီခဲ့
ၾကသည္။

"ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊
သူတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးေရးနဲ႔ ဘ၀ျမႇင့္တင္ေရး စတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရည္ရြယ္သလို
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြထပ္မံမျဖစ္ပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရည္ရြယ္
ပါတယ္"ဟု ရတနာ့ ေမတၱာအဖြဲ႕မွ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုရွိေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမွ အဆုံးအမမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပထား
ေသာ 'ယုံၾကည္ေဆာင္ရြက္ ကေလးမ်ားအတြက္' စာအုပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
ေက်းရြာေပါင္း ၈၀၀ မွ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ ျဖန္႔ေ၀ထားၿပီး အျခားဘာသာတရား
မ်ား၏ အဆုံးအမမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဘာသာ၀င္မ်ားထံသို႔ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

"ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားေတြဟာ
လူသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ေလ်ာ့ပါးေစဖို႔နဲ႔ လူသားေတြကို ယဥ္ေက်း
လိမၼာေစဖို႔ သက္ဆိုင္တဲ့ နည္းလမ္း ေတြရွိပါတယ္" ဟု သီတဂူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဗုဒၶတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ က မိန္႔ၾကားသည္။

ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(ျမန္မာ)မွ နာယက ဟာဂ်ီဦးကိုေလးက အစၥလာမ္ဘာသာ၏
ကိုရမ္က်မ္းစာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ရတနာတစ္ပါးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံး
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ မိဘမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကေလးသူငယ္ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးႏွင့္
ဘာသာေပါင္းစုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ထြန္းေရးကို အားေပးမည့္ အေနအထားတစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္
အေရးႀကီးေၾကာင္း ယူနီဆက္ဖ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာ
မ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ ခံစားေနရ
ေၾကာင္း ယူနီဆက္ဖ္ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ ဘာထရန္ဗိန္းဘဲလ္ ကေျပာသည္။

"ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔အတြက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ
အလြန္အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း