ပအို၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံတစ္ရပ္ ယခုႏွစ္ အတြင္း က်င္းပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုပါ၀င္မႈ ကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ပအို၀္း တစ္မ်ဳိးသားလံုးပါ၀င္သည့္
ပအို၀္း အမ်ဳိးသားညီလာခံတစ္ရပ္ကို ယခု ႏွစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပႏိုင္
ရန္ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ပအို၀္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဥကၠ႒
ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔အၾကား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပအို၀္း အမ်ဳိးသား၊ အလုပ္သမား၊ လူငယ္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံမ်ား
ထည့္သြင္းက်င္းပေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုပါ၀င္မႈအခန္း က႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္
စသည့္ အခ်က္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အေနျဖင့္ က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္း
၎ကေျပာသည္။

"အရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ လူထုက ပါ၀င္ခြင့္မရဘူး။ အခုမွာ ေတာ့ လူထုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္
မွာ ပါ၀င္ရမယ္။ လူထုပါ၀င္မႈ ေပၚမူတည္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေဖာ္ ေဆာင္ေရးမွာေရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္
စဥ္မွာပါ လူထုပါ၀င္ႏိုင္ေရး အေျခခံအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပဖို႔ ျဖစ္
ပါတယ္" ဟု ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္အပတ္အတြင္း ပအို၀္း အမ်ဳိးသားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို မြန္ ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္း
ပခဲ့ၿပီး ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ
မ်ား၊ ပအို၀္း ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ပအို၀္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ပအို၀္း ျပည္သူလူထု ၄၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ကာ ပအို၀္းညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီကို
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။ "က်င္းပဖို႔ကေတာ့ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကို ေရြးခ်ယ္ထား
တယ္။ အခ်ိန္က ေတာ့ အတိအက်မသတ္မွတ္ရေသး ဘူး။ ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ
က ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၿပီး ေတာ့ သတ္မွတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ယခင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈမရွိခဲ့ဘဲ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရယူခဲ့ေသာ အေလ့အထေၾကာင့္ ၾကာရွည္မတည္တံ့ရျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

"အစိုးရဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားမွာပဲ
နားလည္ မႈေတြယူၿပီး လုပ္လိုက္ၾကတယ္။ ဘယ္ အခ်က္ေတြ သေဘာတူတယ္။ ဘယ္ အခ်က္
ေတြ သေဘာမတူဘူး။ ဘာေတြ လုပ္ၾကမယ္ဆိုတာ လူထုကလည္း မသိ ဘူး။ လူထုရဲ႕ ပါ၀င္မႈက
မရွိခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေရာ၊ ၁၉၉၀ ေရာ လူထုပါ၀င္မႈမရွိခဲ့ တဲ့အတြက္
ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြက မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး" ဟု ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ အလုပ္
အဖြဲ႔မ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ေၾကာင္းလည္း ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ
ဥကၠ႒ ဦးခြန္ေရႊ သင္းက ေျပာသည္။ ပအို႔၀္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အစိုးရသစ္ႏွင့္
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ ၁၃ ခု ေျမာက္ (၂၀၁၂ခုႏွစ္) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္
ကာ ကေလးစစ္သားအသံုးမျပဳေရးဂ်နီဗာစာခ်ဳပ္ ကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထား သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း