ေရေ၀ေရလဲေဒသမ်ားအား ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းေဖာ္ထုတ္ေနျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ေဒသခံမ်ားဆႏၵေဖာ္ထုတ္

 ျမနႏၵကန္ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာအတြင္း ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပေနၾက သည္ကို ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႕က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ရဲထြဋ္ (ျမင္းၿခံ) ျမနႏၵကန္ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာအတြင္း ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပေနၾက သည္ကို ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႕က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ရဲထြဋ္ (ျမင္းၿခံ)

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ဆားခါးေက်းရြာအထက္ တစ္မိုင္ခန္႕အကြာရွိ ျမနႏၵာကန္
(ဆားခါးဆည္) အတြင္းသို႕ စီး၀င္ေနသည့္ေရေ၀ေရလဲေဒသမ်ာ
းအား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ
အဖြဲ႕၏ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံကိန္းဟုဆိုကာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကုိ အျမန္ဆံုး
ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႕က ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေဒသခံမ်ား စုေပါင္းကန္႕ကြက္
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသ
ည္။


ျမနႏၵာဆည္(ဆားခါးဆည္) ေရေ၀ေရလဲဧရိယာတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းေဖာ္ထုတ္ေနျခင္းအာ
ရပ္ဆိုင္းေပးေရး၊ ဆားခါးေက်းရြာ ျမနႏၵာဆည္ မပ်က္စီးေရး၊ဆားခါးေက်းရြာ ေသာက္သံုးေရကန္
မပ်က္စီးေရး စသည့္ ေတာင္ဆိုခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ ေဒသခံအင္အား ၅၀၀ ၀န္က်င္ခန္႕ကလွည့္လည္
ဆႏၵေဖာ
္ထုတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ဆားခါးေက်းရြာေဒသခံ ဦးမ်ိဳးဟန္က
ဆိုသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႕တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႕ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ ျမနႏၵာဆည္ဆိုတာ
ဆည္အနီး၀န္က်င္က ေဒသခံေတြအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႕ ေသာက္သံုးေရအတြက္ အားထားေနရတဲ့
ဆည္တစ္ခုပါ။ အခုလိုသာဆည္ဧရိယာရဲ႕ ေရေ၀ေရလဲေဒသေတြကို ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းေတြ
ေဖာ္ထုတ္လုိက္မယ္ဆိုရင္ ဒီဆည
္ကေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ေဒသခံေတြအတြက္ ေရရွားပါးမႈ
ျပႆနာျဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ စီမံကိန္း မရပ္မျခင္း ကန္႕ကြက္ေတာင္းဆိုသြားပါမယ္
" ဟု
ဦးမ်ိဳးဟန္က ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကိုေျပာသည္။

ဆားခါးေက်းရြာအတြင္းရွိ တစ္ခုတည္းေသာ ေပ ၁၁၀၀ အနက္ရွိ ေရတြင္းမွာ ေက်းရြာရွိ
အိမ္ေထာင္စု ၄၈၀ အသံုးျပဳရန္ မလံုေလာက္သည့္အတြက္ ၎င္းဆည္အတြင္းရွိ ေရမ်ားကိုသာ
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိ ေရကန္ႀကီးႏွစ္ကန္အတြင္းသိုေ
လွာင္ထားၿပီး ေသာက္သံုးေရအျဖစ္သံုးစြဲေနရ
ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေရဘံုဘိုင္တြင္းမွ ေရမ်ားကိုကြၽဲ၊ ႏြားတိရိစၦာန္မ်ားပင္ ေသာက္သံုး
ရန္မသင့္ေတာ္သည့္ ေရငန္မ်ားသာ ထြက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ ဆည္အတြင္း
စီးဆင္းေနသည့္ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာမ်ားတြင္ ေျမလြတ္ ၊ေျမ႐ိုင္ေဖာ္ျခင္းမွာ ဆားခါးေက်းရြာ
ေတာင္သူမ်ားအတ
ြက္ အလြန္ပင္ဆိုးရြာလွသည့္ အႏၲရာယ္ႀကီးက်ေနေတာ့မည္ အေနအထားပင္
ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။

ေရရွားပါးသည့္အတြက္ ေရအသံုးျပဳမႈမ်ားျပားသည့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွ
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳဘဲ ကုလားပဲ၊ ေျပာင္း အစရွိသည့္ သီးႏွံတို႕ကိုသာ ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ိဳးေနရေၾကာင္း
ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားကဆိုသည္။

ဆားခါးဆည္သည္ ဧက ၁၅၀၀ ၀န္က်င္ခန္႕က်ယ္၀န္ၿပီး ဆည္၏ေရ၀ပ္ဧရိယာျဖစ္ေသာ ေျမဧက
၁၃၀ ဒႆမ ၆၂ ဧရိယာေပၚတြင္ စီမံကိန္းကိုလုပ္ေဆာင္ေနျခင
္းျဖစ္ၿပီး ၎စီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက စတင္ခဲ့ရာ ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႕ကြက္မူေၾကာင့္ရပ္နားထား
ခဲ့ရၿပီး ယခု
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၅ရက္ေန႕မွ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက
ရွင္းလင္းေျပာ ျပသည္။

"အခုသူတို႕စီမံကိန္းလုပ္ေနတဲ့ေနရာက ဆည္ရဲ႕ေရေ၀ေရလဲဆိုရင္ လည္းမမွားဘူး။ ေရမရိွတဲ့
အခ်ိန္ဆိုရင္ ဒီေနရာေတြက ေဒသခံေတြေမြးျမဴထား တဲ့ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ေတြအတြက္ စားက်က္ေျမအျဖစ္
အသံုး၀င္ပါတယ္။ အခုကုမၸဏီတစ္ခုက စီမံကိန္းအတြက္ဆိုၿပီးစက္ယႏ
ၲရားေတြနဲ႕ ေျမတူးေဖာ္ျခင္း
လုပ္ငန္းကို
စတင္ေနပါတယ္။ ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္လုပ္ထားၿပီးေနပါၿပီ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕

ေဒသခံေတြစုေပါင္းၿပီး ေနေရာ ညပါေစာင့္ၾကည့္တားျမစ္ေနရပါတယ္" ဟု ဆားခါးေက်းရြာမွ
ဦးရဲျမင့္ကေျပာသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စက္မႈ၊
လယ္ယာဦးစီးဌာန ၊ ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္က "ဧက ၁၅၀၀ ေက်ာ္ထဲကမွ ေျမလြတ္၊
ေျမ႐ိုင္ေဖာ္ထုတ္ ေနတာ ဧက ၁၃၀ ေက်ာ္ထဲပါ။ ဆည္ေျမာင္း ပညာရွင္ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္း
တိုင္ပင္ၿပီး လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမရွိဘူးဆိုလို ေဖာ္ထုတ္တာပါ။ အခုလိုေဖာ္
ထုတ္ေနတာကလည္း စနစ္တက်နဲ႕ ဆည္ရဲ႕ ေရ၀င္လမ္းေၾကာင္းေတြ ပိတ္ဆို႕မႈမရွိဖို႕ကို
ဦးစာ
းေပးၿပီး ႏႈံးစစ္ကန္ေတြထိကိုလုပ္ဖို႕ရွိေနပါတယ္။ လယ္ယာမဲ့သူေတြ အခြင့္အေရးအတြက္
လုပ္ေပးေနတာပါ။ တံတားဦး၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ ေတာင္သာမွာလည္း အခုလို ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ လို႕
ေအာင္ျမင္ေနပါၿပီ။

ျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေပးေနေပမဲ့ ဆႏၵျပေနၾကလို႕ စီမံကိန္းကို အခုရပ္နားထားပါတယ္"ဟု
ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႕က ေျပာသည္။

ယင္းသို႕ဆည္ေရေ၀ေရလြဲေဒသမ်ားတြင္ ေျမလြတ္ ၊ေျမ႐ိုင္းေဖာ္ထုတ္ေနျခင္းကိုစီမံကိန္း စတင္
ေဆာင္ရြက္စဥ
္အခ်ိန္ကတည္းက ေဒသခံမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးကာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး
ဌာနမ်ားသိ
ု႕ ရပ္နားေပးရန္တင္ျပေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္းရပ္ဆိုင္းျခင္းမရွိသည့္အတြက္
ဆက္လက္တင္ျပေတာင္းဆိုသြားျခ
င္းႏွင့္အတူ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း