ကေနာင္မင္းသားႀကီးအလြန္ ၁၄၉ ႏွစ္အၾကာ(သို႔) မေ၀းေတာ့တဲ့ အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး

အဂၤလိပ္နဲ႔ ျမန္မာတို႔ဟာ ၁၈၂၄ မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၅၂ မွာ တစ္ႀကိမ္ စစ္ျဖစ္ပြား ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ပြဲ
ႏွစ္ခုစလုံးမွာ ျမန္မာေတြ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္
ခဲ့ပါ တယ္။

မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး လက္ ထက္မွာေတာ့ အိမ္ေရွ႕ကိုယ္ေတာ္ ကေနာင္မင္းသားႀကီးနဲ႔ မႉးႀကီး
မတ္ရာ တို႔ဟာ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး ေတြမွာ ေရွးသမား႐ိုးက်အတိုင္း ဆက္ လုပ္လို႔
မျဖစ္ေတာ့ဘူးလို႔ သုံးသပ္မိၾက ပါတယ္။

အိမ္ေရွ႕ကိုယ္ေတာ္ႀကီးဟာ ဥေရာပ ကိုယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ဥေရာပလိုလုပ္မွ ျဖစ္ မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ
တရားကို ျမ၀တီ မင္းႀကီး ဦးစထံက ခံယူခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကို ေခတ္မီလက္နက္
ေတြနဲ႔ ခုခံေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ စက္မႈတပ္ဆင္ေရး၊ ျမန္မာျပည္ ေခတ္မီေရးစတဲ့ စီမံကိန္း
ေတြကို အိမ္ေရွ႕ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘိုး လႈိင္တို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။

၁၂၁၆ ခုႏွစ္က စၿပီး စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႏိုင္ငံျခားကို ျမန္မာပညာေတာ္သင္
ေတြ ေစလႊတ္တာ၊ ႏိုင္ငံျခားပါရဂူေတြကို မႏၲေလးကိုေခၚယူတာ၊ စက္ကိရိယာေတြ မွာယူတင္သြင္း
တာ၊ တပ္မေတာ္အင္အား ေတာင့္တင္းဖို႔ ေခတ္မီလက္နက္ေတြ ထုတ္လုပ္တာ၊ ခံတပ္ေတြျပဳျပင္
တာ၊ ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းေအာင္ ေၾကးနန္း စနစ္ထူေထာင္တာ စတာေတြကို အင္တိုက္အား
တိုက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါ တယ္။

ဒါ့ျပင္ ကေနာင္မင္းနဲ႔ ဦးဘိုးလိႈင္တို႔ ဟာ ႏိုင္ငံျခားသတင္း စာေတြကိုမွာယူၿပီး ဘာသာျပန္သူေတြ
ကတစ္ဆင့္ ဥေရာပ ရဲ႕ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကိုေလ့လာခဲ့ၾက တယ္။ ရတနာပုံသတင္းစာကိုလည္း
ထူေထာင္ခဲ့တယ္။ ေခတ္မီေရးမွာ ေခတ္နဲ႔ရင္ေပါင္းတန္းလိုက္ႏိုင္မွ ေခတ္ ေနာက္က် မက်န္ရစ္
ရွိႏိုင္မွာပါ။

ဒီလိုနဲ႔ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္မွာ ဒဂၤါးစက္၊ အထည္စက္၊ ဆန္စက္၊ ဆီစက္၊
လက္နက္စက္႐ုံ၊ လႊစက္၊ က်ည္ဆန္စက္၊ မဲနယ္စက္စတဲ့ စက္႐ုံ ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ေပၚထြက္လာပါ
တယ္။

ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံက ကြ်မ္းက်င္ တဲ့ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ေခၚယူ ခန္႔ထား ခဲ့တယ္။

စက္႐ုံႀကီးၾကပ္ေရးေတြမွာ ကေနာင္မင္းသားႀကီး၊ ေယာအတြင္း၀န္၊ ဗန္းေမာ္၀န္၊ ျမေတာင္၀န္တို႔
ပါ၀င္ခဲ့ ၾကတယ္။

မိမိႏိုင္ငံေခတ္မီေရး ႀကိဳးပမ္းရာမွာ ကမၻာနဲ႔ယွဥ္ၿပီး သိပၸံအတတ္၊ စက္မႈအတတ္ေတြရဲ႕ အေရးပါပုံကို
ကေနာင္မင္းႀကီးက ေကာင္းစြာသိခဲ့ပါတယ္။

၁၂၄၀ ျပည့္ႏွစ္က အဂၤလိပ္အရာရွိတစ္ဦးရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာ "သတင္းေပးသူ ႏွစ္ဦးထံမွ ၾကားရသည္
မွာ ျမန္မာတို႔သည္ ႐ိုင္ဖယ္ ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ေတာ္ပီဒို ေရေအာက္ဗုံးမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္တယ္"
လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သို႔ေသာ္ လည္း မင္းတုန္းမင္းႀကီးကညီေတာ္ကို လက္နက္စြန္႔လႊတ္ေရး ေဖ်ာင္းဖ်ေမတၱာ ရပ္ခံေပး
ပါမယ္လို႔ သာသနာပိုင္ထံ ၀န္ခံကတိျပဳလိုက္တယ္လုိ႔ ေယာအတြင္း၀န္က ေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာ
အိမ္ေရွ႕ကိုယ္ေတာ္ႀကီးခမ်ာ "ဟိုက္ ကိုယ္က်ဳိးနည္းၿပီ မင္းႀကီး။ တိုင္းျပည္ ေတာ့ဆုံးၿပီ"လို႔
ညည္းညဴခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးရဲ႕ သားေတာ္ ႏွစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ျမင္ကြန္းနဲ႔ ျမင္းခုံတိုင္ မင္းသားႏွစ္ပါးရဲ႕
၁၈၆၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ သူပုန္ထမႈမွာ အိမ္ေရွ႕ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး နတ္ရြာစံခဲ့တဲ့အတြက္
ျမန္မာ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးဟာ ခဲေလ သမွ် သဲေရက်ခဲ့ရပါတယ္။

ယေန႔ ေခတ္ကာလမွာေတာ့ အိမ္ေရွ႕ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလို ျမန္မာ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလုံးမွာ
စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ စုေ၀းထားတဲ့ စက္မႈဇုန္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ပါတယ္။

အဓိကအား ျဖင့္ စက္နဲ႔စက္ကိရိယာထုတ္လုပ္ေရး၊ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာနဲ႔ အပို ပစၥည္း
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အပို ပစၥည္း
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ စက္ကိရိယာ မြမ္းမံျပင္ဆင္
ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကား၀ပ္ ေရွာ့စတဲ့ စက္မႈ လုပ္ငန္းေတြပါရွိ ပါတယ္။

ျပည္တြင္းစက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြက အငယ္စားစက္မႈလုပ္ငန္း၊
အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ အႀကီးစားစက္မႈ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေဈးကြက္ အတြက္ပဲ
ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္တဲ့ ျပင္ပ သြင္းကုန္ အစားထိုးလုပ္ငန္းေတြပဲ ျဖစ္ ၾကပါတယ္။

အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြက ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္စက္ကိရိယာ ေတြကို အသုံးျပဳထားတဲ့
လူသုံးကုန္ ပစၥည္းနဲ႔ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေတြ သာ အဓိကထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ၿပီး
အငယ္စားနဲ႔ အလတ္စားစက္႐ုံ ေတြကေတာ့ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မြမ္းမံျပင္
ဆင္ျခင္းလုပ္ ငန္းေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း