ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕ အာဇာနည္ေၾကးရုပ္မ်ားအားလာမည့္ အာဇာနည္္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံအတြင္း႐ွိ အာဇာနည္ရင္ျပင္တြင္ ထားရွိမည့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ အပါအ၀င္ အာဇာနည္ကိုးဦး၏ ပံုတူေၾကးသြန္းရုပ္မ်ားအား ဇူလိုင္လ ၁၉ ၇က္ေန႔တြင္
ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ အာဇာနည္ ရင္ျပင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ
သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အသက္ ၁၀၁ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔တြင္
ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၌ အာဇာနည္ရင္ျပင္ႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ထုအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး
က်န္ရွိေနသည့္ အာဇာနည္ ရွစ္ဦး၏ ပံုတူေၾကးရုပ္မ်ားအား ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားရန္ စီစဥ္ေနျခင္း
ျဖစ္သည္။

အာဇာနည္ေန႔ျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည့္ အာဇာနည္ ရွစ္ဦး၏
ေၾကးသြန္းရုပ္ထုမ်ားအား ယခုအခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕၌ သြန္းလုပ္ေနျပီျဖစ္ျပီး ေျမသားပံုၾကမ္း
သြန္းေလာင္းသည့္အဆင့္ အားေဆာင္ရြက္ျပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ အာဇာနည္
ရင္ျပင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ပန္းျခံအတြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ အာဇာနည္ရင္ျပင္တြင္
ထားရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္သည္(၁၀)ေပ အျမင့္ရွိျပီး၊ အာဇာနည္(၈)ဦး၏ အျမင့့္မွာ(၃)ေပ
ျဖစ္သည္။

ေၾကးသြန္းရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္အတြက္္ ေၾကးပိသာခ်ိန္ ၃၈၀ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ အာဇာနည္ရင္ျပင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း