ယခု ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ရန္နီးလာေသာ္လည္း အခြန္ရရွိ ႏႈန္းထားမွာ လ်ာထားခ်က္၏ ထက္ဝက္ခန္႔သာ ရရွိေသး

ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ရန္ ရက္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္သာက်န္ရွိေသာ္လည္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း
မွ အခြန္အရပ္ရပ္ေကာက္ခံရရွိထားမႈမွာ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္လ်ာထားခ်က္၏ ထက္ဝက္ခန္႔သာ
ေကာက္ခံရရွိထားေသးေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ယခုလ ၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

''အခြန္ေကာက္ခံမႈေတြ တုိးလုိက္တဲ့အတြက္ အခြန္ေရွာင္မႈေတြရွိလာတာေၾကာင့္လည္းပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အခြန္လ်ာထားခ်က္ကုိ တုိးျမႇင့္လုိက္တာလည္းပါတယ္။ ဒီႏွစ္ အခြန္မရတဲ့
အခ်က္ေတြထဲမွာ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေရာင္းတဲ့လူေတြ အခြန္မေဆာင္တာက အဓိကျဖစ္ပါတယ္''ဟု
ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးက ေျပာသည္။

မႏၲေလးတုိင္း အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ယခု ၂ဝ၁၆-၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အခြန္လ်ာထားခ်က္မွာ ၁၅၄ ဒသမ
၁ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရရွိထားသည့္အခြန္ပမာဏာမွာ ၇၈ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ
သာရရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။

မႏၲေလးတုိင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ အခြန္စည္းၾကပ္ေနသည့္ က႑ငါးခုရွိၿပီး ယခုလ ၆ ရက္အထိ ယခု
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အဆုိပါက႑ငါးခုမွ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ လ်ာထားခ်က္မ်ားထဲမွ စည္း
ၾကပ္ရာတြင္ ရရွိထားသည့္ အခြန္ပမာဏမ်ားမွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွ ၆၄ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
ဝင္ေငြခြန္မွ ၃၆ ဒသမ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အထူးကုန္စည္ခြန္မွ ၁၃၂ ဒသမ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တံဆိပ္ေခါင္း
ခြန္မွ ၈၉ ဒသမ ဝ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္မွ ၉၁ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းစည္းၾကပ္
ၿပီးျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အခြန္လ်ာထားခ်က္မွာ ၁၁၂ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံသာသတ္မွတ္
ထားေသာ္လည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၄ဝ ဘီလ်ံခန္႔တိုး
ျမင့္ခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကမူ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ အခြန္ကုိ သုံးရာခုိင္ႏႈန္းကုိသာ ေကာက္
ယူခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ အခြန္မ်ားစြာရ
ႏိုင္သည့္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမ်ားဘက္မွ အခြန္ရရွိမႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ နည္းပါးလာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္
အခြန္ေရွာင္သည့္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားမွာ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အထိရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္
ေက်ာ္မိုးထံမွသိရသည္။

''ေရာင္းတဲ့လူေတြအေနနဲ႔ သူရတဲ့ အျမတ္စြန္းေပၚမူတည္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေပမဲ့ အခြန္ကုိ
မေဆာင္ၾကဘူး။ အခြန္ေဆာင္လုိက္ရင္ အျမတ္ရတဲ့ေငြနဲ႔ က်န္တဲ့ပစၥည္းေတြဝယ္ယူမယ္ဆုိရင္
အခြန္ေဆာင္စရာ မလုိေတာ့ဘူးဆုိတာေတြကုိလည္း မသိၾကေတာ့ မေဆာင္ၾကတာမ်ားပါတယ္''
ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးက ေျပာသည္။

''အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အခြန္မေဆာင္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။
တခ်ဳိ႕ကက်လည္း စီးပြားေရးမေကာင္းလုိ႔ သူတို႔ေနတဲ့အိမ္ကုိ ေရာင္းလိုက္ရတယ္။ အဲဒီလုိ ေရာင္း
ရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြထဲကမွ အခြန္ေဆာင္ရမယ္ဆုိေတာ့ သူတို႔အတြက္က်လည္း အခက္အခဲျဖစ္တာ
ေပါ့။ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ကေတာ့ အခြန္ေဆာင္သင့္
ပါတယ္။ သူတို႔ကက် စီးပြားေရးလုပ္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ မရွိလုိ႔ ေရာင္းလုိက္ရတဲ့လူေတြကုိေတာ့
အခြန္ေဆာင္ခ်င္လာေအာင္ အစိုးရဘက္ကေနလည္း နည္းလမ္းတစ္ခုခုနဲ႔ ႀကိဳးစားသင့္တယ္'' ဟု
အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ပြဲစားျဖစ္သူ ဦးစုိးဝင္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း