ပုဂံနန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္ေပၚသို႔ အခမဲ့တက္ေရာက္ ႐ႈခင္းၾကည့္ႏုိင္

 

ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ ဓမၼရံႀကီးဘုရားေပၚမွ ျဖတ္သန္းပ်ံသန္းေနသည့္ မီးပံုးပ်ံမ်ားကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု အီးပီေအေနထြက္ခ်ိန္တြင္ ဓမၼရံႀကီးဘုရားေပၚမွ ျဖတ္သန္းပ်ံသန္းေနသည့္ မီးပံုးပ်ံမ်ားကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု အီးပီေအ

ယခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္အထိ ပုဂံနန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္ေပၚသို႔ တတိယထပ္ထိ အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး
႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေၾကာင္း ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစုိးတင့္က ေျပာသည္။

ပုဂံ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား ၾကည့္႐ႈရန္ ေနရာအသစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ထူးကုမၸဏီအုပ္စုပုိင္
နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္ေပၚမွ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကုိ ပုဂံ႐ႈခင္းမ်ား ၾကည့္႐ႈခြင့္ေပးရန္ အကူအညီ
ေတာင္းခံရာတြင္ ကုမၸဏီဘက္မွ အကူအညီေပးေသာေၾကာင့္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
၄င္းက ေျပာသည္။

''အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကေန အကူအညီေတာင္းတဲ့အခါမွာ သူတို႔ဘက္ကေန ကူညီေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ဇြန္လအထိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားေတြအေနနဲ႔ တတိယထပ္ထိ တက္ေရာက္ၿပီး ႐ႈမွ်ာ္ခင္းမ်ား
ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ အခမဲ့ကေတာ့ အခု သတ္မွတ္ထားတာက သုံးလပါပဲ။ အခ်ိန္ထပ္တုိးဖုိ႔
အကူအညီေတာင္းရင္လည္း ထပ္တုိးေပးဦးမွာပါ''ဟု ဦးစိုးတင့္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္၏ တတိယထပ္မွ ပုဂံေဒသ၏ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း ၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ားကုိ ေနဝင္ေနထြက္
ခ်ိန္မ်ားတြင္သာ အခမဲ့ျဖင့္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါတတိယထပ္မွ ေနၿပီး လူဦးေရ ၅ဝဝ ထိ
တစ္ၿပိဳင္နက္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းၾကည့္႐ႈႏုိင္သည့္
ဘုရားမ်ား ထိခိုက္မႈ ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဘုရားအခ်ဳိ႕ေပၚမွ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းၾကည့္႐ႈခြင့္ ပိတ္ထားၿပီး
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား ပုဂံေဒသ၏ ေနဝင္ေနထြက္႐ႈေမွ်ာ္ခင္း ၾကည့္႐ွဳႏုိင္ရန္အတြက္
႐ႈေမွ်ာ္ခင္းၾကည့္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပထမဆုံး ၿပီးစီးခ့ဲသည့္
ကုိေမာက္ကန္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းေနရာအသစ္မွ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း ၾကည့္႐ႈရန္ေနရာအျဖစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
အတြင္းက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ေညာင္ဦးခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွ ပုဂံေဒသကုိလာေရာက္သည့္
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္အတြက္ စူဠာမဏိဘုရား၏
အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ေညာင္လက္တစ္ဖက္ကန္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းေနရာအသစ္ကုိ
ထပ္မံေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီး ပုဂံယဥ္ေက်းမႈဇုန္အတြင္း ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းၾကည့္႐ႈရန္ေနရာ စုစုေပါင္း
ေလးခုအထိ ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးတင့္က ေျပာသည္။

ငလ်င္မလႈပ္ခတ္မီက ပုဂံယဥ္ေက်းမႈဇုန္အတြင္းရွိ ေရႊဆံေတာ္၊ ျပာသာဒ္ႀကီး၊ ေတာင္ဂူနီ၊
ေျမာက္ဂူနီ၊ ဗူးလည္သီး၊ သစၥာဝတီႏွင့္ပုဂံေမွ်ာ္ဘုရားမ်ားေပၚမွ ေနဝင္ေနထြက္ခ်ိန္
႐ႈေမွ်ာ္ခင္းၾကည့္႐ႈျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့ေသာ္လည္း၊ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္
႐ႈေမွ်ာ္ခင္းၾကည့္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ဘုရားခုနစ္ဆူထဲမွ ေတာင္ဂူနီ၊ ျပာသာဒ္ႀကီးႏွင့္
ေရႊဆံေတာ္ဘုရား သုံးဆူေပၚမွသာ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း ၾကည့္႐ႈခြင့္ေပးထားခဲ့ၿပီး ထပ္မံ
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းၾကည့္ေနရာ ေလးခု ၿပီးစီးပါကဘုရားမ်ားေပၚမွ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း
ၾကည့္႐ႈခြင့္ကုိပိတ္ႏုိင္ရန္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း