ေက်းရြာ ၂၆,ဝဝဝ ေက်ာ္ မီးလင္းရန္ လိုအပ္ေန

က်န္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို ၂ဝ၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕  
ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြထဲမွ က်ခံသံုးစြဲသြားမည္ ...

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းရြာမ်ားမီးလင္းေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ ေက်းရြာမီးလင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း
တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးအတြင္း မီးလင္းရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ေက်းရြာ ၂၆,ဝ၃၂ ရြာ က်န္
ရွိေနေသးေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊စြမ္းအင္ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

''တိုင္းတစ္ခုလံုးမွာ မီးလင္းဖို႔ က်န္ေနတဲ့ ေက်းရြာ ၂၆,ဝ၃၂ ရြာ က်န္ေနေသးတယ္။
ခ႐ိုင္အားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ပ်မ္းမွ်မီးလင္းဖို႔ က်န္ေနေသးတဲ့ရြာက ခ႐ိုင္တစ္ခုကို
ေက်းရြာ ၃၇၆ ရြာ ရွိေနတယ္။ အဲဒီထဲကမွပ်မ္းမွ်မီးလင္းဖို႔ က်န္ေနေသးတဲ့ ရြာထက္ လြန္ေနတာက
နံပါတ္ (၁) မိတၴီလာခ႐ိုင္၊ မိတၴီလာခ႐ိုင္အတြင္းမွာ က်န္ေနတာ ၇၆၄ရြာထိ ရွိေနၿပီး၊ နံပါတ္
(၂) ကေတာ့ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ပါ။ ျမင္းျခံခ႐ိုင္အတြင္းမွာ ေက်းရြာ၄၄၃ ရြာထိက်န္ေနေသးတယ္။
ခ႐ိုင္အားလံုး တစ္ေျပးညီျဖစ္ဖို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါတယ္''ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးဇာနည္ေအာင္က
ေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕က ေက်းရြာမီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း
ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း၊အစိုးရအဖြဲ႕
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ကတိကဝတ္ ျပဳလာခဲ့သည့္
ေက်းရြာမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ္လည္း က်န္ရွိခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားကို
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြရွိသည့္
အတြက္ ၂ဝ၁၆ - ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၄င္းရန္ပံုေငြထဲမွ လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ ၁ ဒသမ
၇ ဘီလ်ံ သံုးစြဲခြင့္ရခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ ၅၄ ရြာကိုမီးလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းဝန္ႀကီးက
ဆိုသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြင္း၌လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားက မိမိတို႔ေဒသ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေပးေစလိုေၾကာင္း
ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားအမ်ားအျပား ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္
မီးလင္းေရးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ က်န္ရွိသည့္ေက်းရြာမ်ားကို ၂ဝ၁၇Ÿ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ရန္ပံုေငြထဲမွ က်ခံသံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

'' NEP Project (National Electrification Project) မွာ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရက ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃ဝဝ ရမယ္။ ေခ်းေငြ
ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ တင္ဒါလုပ္ငန္းေတြကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ။ စီမံကိန္းရဲ႕ ၁၁ KVA
လိုင္းရဲ႕ လိုတဲ့ပစၥည္းေတြကို တင္ဒါစနစ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ။ ရတဲ့ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ဆို ေက်းရြာ ၃၉၃
ရြာမီးလင္းမယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းအစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္၊ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထနဲ႕ ၃၉၃ ရြာထဲကမွ ၁၇၅
ရြာ ကေတာ့ မီးလင္းသြားၿပီျဖစ္တယ္။ မီးလင္းခဲ့တဲ့ ၁၇၅ ရြာအတြက္ ၁၁ KVA မိုင္ ၂၁ဝ ၊
ထရန္စေဖာ္မာအလံုးေပါင္း ၁၇၅ လံုးကို တိုးတက္ရရွိလာမွာျဖစ္ေတာ့ ဒါေတြကို အစီအစဥ္
သစ္ထဲမွာ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္'' ဟု ဝန္ႀကီးဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း