သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း ငါးခုကုိ ေဘးမဲ့ေတာ သတ္မွတ္မည္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေမာ္လိုက္ႏွင့္ ကေလးခ႐ိုင္ရိွ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း ငါးခုကုိ ေပါင္း၍
ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ကေလးခ႐ိုင္သစ္ေတာ
ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ေမာ္ဦးက ယခု လဆန္းပိုင္းတြင္ ေျပာသည္။

အဆုိပါေဘးမဲ့ေတာကို မဟာၿမိဳင္ေဘးမဲ့ေတာဟု အမည္ေပးထားၿပီး လက္ရိွတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔
တင္ျပထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ အဆင့္ဆင့္ကို
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွ သည္။

ေမာ္လိုက္ႏွင့္ ကေလးခ႐ိုင္အတြင္းရိွ နန္းစသဲ့၊ ဖုန္းပံုး၊ ပလင္၊ မဟာၿမိဳင္ႏွင့္ အင္တိုင္းကုန္း
ႀကိဳး၀ိုင္းမ်ားကို စုေပါင္းကာ ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သက္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းေပါင္း ဧရိယာမွာ ၂၉၁,၆၈၀ ဧက ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါေဒသကုိ ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌
စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းတြင္ သစ္၊ ၀ါး ထုတ္လုပ္မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း
ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ထူေထာင္ၿပီးပါက သစ္ႏွင့္ ၀ါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္
မဟုတ္ေပ။

"အရင္က သားငွက္ေတာ္ေတာ္စံုခဲ့တဲ့ ေနရာ၊ စားက်က္ေျမေပ်ာက္ဆံုးမႈေတြေၾကာင့္ေပါ့။
ေတာျပန္ေကာင္းလာမယ္ဆိုရင္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ထိန္းၿပီးသားျဖစ္သြားမယ္ေပါ့" ဟု
ဦးေအာင္ေမာ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းေဘးမဲ့ေတာဧရိယာတြင္ ကြ်န္း၊ ပိေတာက္၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ အင္၊ အင္ၾကင္း စသည့္
သစ္အမ်ဳိးအစားမ်ား ေပါက္ေရာက္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း