ခႏီၲးၿမိဳ႕အထက္ပိုင္းက နန္စီဘြန္ေက်ာက္ေမွာ္

နန္စီဘြန္ေဒသရွိ ငါးခြန္ေမွာ္လုပ္ကြက္တြင္ ယႏၲရားႀကီးမ်ားအၾကား စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ တူးဆြေနသည့္ ေရမေဆး ေက်ာက္ရွာေဖြေနသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေက်ာ္မင္း/ျမန္မာတိုင္း(မ္)နန္စီဘြန္ေဒသရွိ ငါးခြန္ေမွာ္လုပ္ကြက္တြင္ ယႏၲရားႀကီးမ်ားအၾကား စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ တူးဆြေနသည့္ ေရမေဆး ေက်ာက္ရွာေဖြေနသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေက်ာ္မင္း/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ေတာင္တစ္လုံးမွ် ျမင့္မားသည့္ ေျမစာပုံ။ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားက တူးဆြလ်က္ရွိသည္။

တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေန ေသာ ေရမေဆးေက်ာက္သမားမ်ားကလည္း အခြင့္ရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
ယႏၲရားႀကီးမ်ားအၾကား တုိးေ၀ွ႕ ရွာေဖြၾကသည္။

အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ နီးလြန္း လွေသာ္လည္း ဂ႐ုမထားႏိုင္ပဲ တုိးေ၀ွ႕ရွာေဖြေနၾကသည့္
ေက်ာက္သမားမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္အခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္ေနသည္။

"ဘတ္ဖိုးကုတ္တဲ့အခ်ိန္ ၀င္ရွာၾကေတာ့ အဲဒီေျမၿပိဳက်ၿပီး ဆုံးတာဗ်။ ဆုံးတဲ့သူကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္
သူငယ္ခ်င္းေပါ့။ နာဂေတာင္တန္းကလာတာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အလုပ္ကေတာ့ မိုးရြာတဲ့အခါက်ရင္
အႏၲရာယ္ တအားမ်ားတယ္။ သူ႔ဟာသူ ၿပိဳက်လာေရာ။ တခ်ဳိ႕ဆို ေက်ာက္ေတြထိလို႔ ေခါင္းေတြေတာင္
ေပါက္တယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို ေဆး႐ုံေဆးခန္း မေရာက္ဘဲနဲ႔ ေသသြားတာေတြလည္း ရွိတယ္ဗ်" လုိ႔
ေရႊဘုိၿမိဳ႕ က လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုိျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာေဒအသီးသီးက ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ ေက်ာက္သမားမ်ား တုိးေ၀ွ႕လ်က္
ေက်ာက္ရွာေဖြေနသည့္ ေနရာကေတာ့ နန္စီဘြန္ေက်ာက္ေမွာ္ျဖစ္သည္။

နန္စီဘြန္ေမွာ္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာေက်းရြာ

နန္စီဘြန္ေမွာ္သည္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း ခႏၲီးၿမိဳ႕မွမိုင္ ၃၀ ၀န္းက်င္ကြာေ၀းသည္။
နန္စီဘြန္ ေဒသကို ခႏၲီးရတနာနယ္ေျမအျဖစ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
နန္စီဘြန္ေဒသတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား
လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ ရပ္နားခဲ့သည္။

စတုရန္းမုိင္ေပါင္း ၁,၁၆၃ ဧကအားျဖင့္ ၇၇၄,၃၂၀ ရွိသည့္ နန္စီဘြန္ ေက်ာက္ေမွာ္တြင္ ကုမၸဏီေပါင္း
၄၉ ခုလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ခႏၲီးရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၂,၇၉၉ ကြက္ ရွိသည့္အနက္ သက္တမ္းရွိလုပ္ကြက္
၂,၂၅၄ ကြက္ရွိသည္ ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနက
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

နန္စီဘြန္ေမွာ္ကို အမွီျပဳကာ ေျပာင္းေရႊအေျခခ်သူမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ နန္စီဘြန္ေက်းရြာတြင္
ျမကြ်န္းသာ၊ ေခ်ာင္းသာႏွင့္ လသာရြာမ်ားကို ထည့္သြင္းကာ ေရႊျပည္သာေက်းရြာအုပ္စုအျဖစ္ ယခုႏွစ္
ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ေရႊျပည္သာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အိမ္ေထာင္စုေရ ၇၃၀၊ လူဦးေရအားျဖင့္ ၃,၅၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိသည္။

နန္စီဘြန္ေဒသမွ ထြက္ရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းသည္ ဖားကန္႔ေဒသထြက္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ကြာျခားမႈ
ရွိသည္။

နန္စီဘြန္ေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းကုိ ေျမေအာက္ အနက္ ေပ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေက်ာက္ေၾကာေျမလႊာ
မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရွိရသည္။

နန္စီဘြန္ေက်ာက္စိမ္းသည္ ေဈးကြက္၀င္အရည္အေသြးရွိေသာ္လည္း အရြယ္အစားအားျဖင့္
ေသးငယ္ေသာ ေက်ာက္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔ကဲ့သို႔ တန္ခ်ီေသာ ေက်ာက္စိမ္း႐ုိင္းတုံးႀကီးမ်ား ထြက္ရွိျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေက်ာက္ျပဳန္းမ်ားမွ
ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား

ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ေက်ာက္ရွာျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္းကို ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ ျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔
ေက်ာက္ပြဲစားသူေဌးမ်ားက ထုတ္ေပးသည့္ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ျဖင့္ အက်ဳိးတူ
လုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ေက်ာက္ရွာသူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔
ေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားကုိ ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္သည့္ ေက်ာက္ပြဲစားသူေဌးမ်ားတြင္လည္း
ေဒသခံမ်ားနည္းတူ အျခားေဒသမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္
ေက်ာက္ပြဲစားမ်ားလည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ေက်ာက္ပြဲစားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဒသခံ ေလာ္ပန္ (ေက်ာက္ပြဲစား) ေတြ လုပ္တာကေတာ့ ေလးေယာက္
ငါးေယာက္ေလာက္နဲ႔ ၀မ္းစာသေဘာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခ်ဳိ႕ ေလာ္ပန္ေတြက်ေတာ့ အျခားေဒသက
ဆင္းလာၿပီး လူေပါင္း ၂၀၊ ၃၀ အထိ စီးပြားျဖစ္ ရွာၾကတယ္" ဟု ထုိေက်ာက္ပြဲစားက ေျပာသည္။

ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ကြက္မ်ားရွိ
စြန္႔ထုတ္ေျမစာပုံမ်ားတြင္ ေက်ာက္ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။

ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား ရရွိလာသည့္ေက်ာက္ကို ၀ယ္ယူရန္ ေရႊျပည္သာေက်းရြာ
ညေဈးတန္းတြင္ ေက်ာက္ပြဲစားမ်ား အဆင္သင့္ ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ ညေဈးတန္းသည္ ညေနပိုင္းအခ်ိန္မွစ၍ ေက်ာက္၀ယ္သူႏွင့္ ေက်ာက္ေရာင္းသူမ်ားျဖင့္
ပ်ားပန္း ခတ္မွ် စည္ကားလ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါညေဈးတန္းမွာ လြန္ခဲ့သည္တစ္ႏွစ္ခန္႔က
ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

"အရင္က ေက်ာက္ေဈးတန္း မရွိဘူး။ တစ္ႏွစ္ေတာင္ မရွိေသးပါဘူး။ သိရသေလာက္ေတာ့
ေရမေဆးေတြအတြက္ ထမင္းစားေက်ာက္ ေသာင္းဂဏန္း သိန္းဂဏန္း ေလာက္ပါပဲ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အခြန္
ဆုံး႐ႈံးေလာက္တဲ့ အထိေတာ့ မထင္ပါဘူး" ဟု ေရႊျပည္သာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေ၀က
ေျပာသည္။

ညေက်ာက္ေဈးတန္းသို႔ မႏၲေလးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသမွ ေက်ာက္ပြဲစားမ်ား တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ခန္႔
လာေရာက္၀ယ္ေလ့ရွိၿပီး အမ်ားဆုံးလာေရာက္၀ယ္ယူသူ မ်ားမွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေက်ာက္ပြဲစားမ်ား
ျဖစ္သည္။

နန္စီဘြန္ေမွာ္တြင္ ညေနပိုင္းအလုပ္သိမ္းခ်ိန္ ျပန္လာသည့္ ကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားမ်ား။ ေအာင္ေက်ာ္မင္း/ျမန္မာတိုင္း(မ္)နန္စီဘြန္ေမွာ္တြင္ ညေနပိုင္းအလုပ္သိမ္းခ်ိန္ ျပန္လာသည့္ ကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားမ်ား။ ေအာင္ေက်ာ္မင္း/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ကုမၸဏီပိုင္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြမႈျပႆနာ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ကုမၸဏီမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ စတင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လာၿပီးေနာက္
ေဒသခံေက်ာက္ရွာသူမ်ားသည္ စြန္ပစ္ေျမစာပုံေဟာင္းမ်ားတြင္သာ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ကုမၸဏီမ်ားက စြန္႔ထုတ္ေျမစာမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားက ေက်ာက္ေၾကာေျမစာ တူးေဖာ္မႈရပ္ဆုိင္းၿပီးေနာက္ ေဒသခံမ်ားက
လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ေက်ာက္ ရွာေဖြခဲ့ရာ တားျမစ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားက ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

"မုိးတြင္းေရာက္ရင္ ေရႀကီးမွာမို႔ ၀င္ရွာခြင့္ျပဳဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံေတာ့ သူတို႔က သေဘာတူခဲ့တယ္။
ပထမေတာ့ သင့္တင့္႐ုံပဲ။ ေနာက္ေတာ့ ေဒသခံေတြက သူတို႔ နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းေတြကို
ေခၚလိုက္ေတာ့ လုပ္ငန္းက က်ပ္သြားတယ္။ လုပ္ကြက္ေတြေရျပည့္သြားေတာ့ ေဒသခံနဲ႔
ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္က တက္လာသူေတြ အလုပ္မရွိဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီမွာ
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြက အလုပ္မရွိေတာ့ ကုမၸဏီေတြရဲ့ ေက်ာက္ေၾကာေျမစာပုံေတြကို
၀င္ရွာၾကတာပဲ" ဟု ေရႊျပည္သာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေဟာင္း ဦးသက္မႉး (ေခၚ) ဦးသန္းႏုိင္က
ေျပာသည္။

ေဒသအသီးသီးမွ ေရာက္ရွိလာေသာ ေရမေဆး ေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ
သံသယ ျဖင့္ ႐ႈျမင္လ်က္ရွိသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ သက္တမ္းကုန္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းႏွင့္
စက္ယႏၲရားမ်ားကို အလြန္အကြ်ံ အသုံးျပဳကာ ေက်ာက္မ်က္ရွာေဖြတူးေဖာ္ေနျခင္း၊ တူးေဖာ္ရရွိေသာ
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအတြက္ အခြန္တိမ္းေရွာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးရာတြင္
အားနည္းလ်က္ရွိ သည္ ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိ
စစ္ေဆးရန္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လုံျခဳံေရး၀န္ႀကီးကိုယ္တုိင္ လာေရာက္
စစ္ေဆးခဲ့စဥ္အတြင္း တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဦးသက္မႉးက ေျပာသည္။

"ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဆိုေပမဲ့လည္း သူတို႔လည္း တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသားေတြပဲ။ သူတို႔ကို
ေမာင္းထုတ္လုိ႔ မရသလို ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ ကိုင္တြယ္ႏုိင္မလဲဆိုတာ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့တယ္၊
ကုမၸဏီေတြကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔ ညီ၊မညီ စစ္ေဆးေပးဖို႔ တင္ျပခဲ့တယ္" ၎က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေရႊျပည္သာေက်းရြာအနီး လက္လုပ္မိုင္းေထာင္မႈႏွင့္ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ေက်ာက္မ်က္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ သံသယ
ပိုမုိႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

"အဲဒီမိုင္းကိစၥကို တအား သိခ်င္တယ္။ ဘယ္ကုမၸဏီက လုပ္သလဲ သိခ်င္တယ္။ အခုခ်ိန္ထိ
မေပၚေသးဘူး။ တစ္နယ္လုံးကလည္း အကုန္သိခ်င္ၾကတယ္" ဟု ေရႊျပည္သာ ေက်းရြာေန
ေဒၚသီတာက ေျပာသည္။

ခႏီၲးရတနာေျမအတြင္း တရား၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ခိုင္နန္းေရႊ၊ ဇမၺဴသီရိ၊ ရာစုပန္း၊
ေျမာက္ကြ်န္းသူမမ၊ ထက္ရည္လင္း၊ မင္းထက္ဦးႏွင့္ ညီေနာင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဧရိယာအတြင္းရွိ
ေက်ာက္ေၾကာပါ ေျမစာပုံမ်ားတြင္ ဥပေဒမဲ့ ေရးမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္
ေနထုိင္ျခင္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ဖယ္ရွားေပးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္
သက္ဆုိင္ရာက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး

နန္စီဘြန္ရတနာေျမတြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားအၾကား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္
ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယေန႔အထိ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပး။

ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီပိုင္ ျခံ၀င္းခတ္ထားေသာ စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံမ်ားသို႔
၀င္ေရာက္ ကာရွာေဖြျခင္းမွတစ္ဆင့္ ကုမၸဏီက ရွာေဖြရန္ စုပုံထားေသာ ေက်ာက္ေၾကာေျမစာပုံမ်ား
အထိ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလႏွင့္ဇြန္လမ်ားတြင္ ကုမၸဏီပုိင္လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ျခံခတ္ထားေသာ
ေက်ာက္ေၾကာေျမစာပုံမ်ားတြင္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ကာ
ေရမေဆးေက်ာက္လုယက္ရွာေဖြၾကသျဖင့္ တားဆီးေပးရန္ ကုမၸဏီမ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ
တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ နန္စီဘြန္ေဒသသုိ႔ အမွတ္(၁၆) လုံျခဳံေရး
ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္
အင္အား ၅၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား အၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ ရတနာ နယ္ေျမတြင္း ၀င္ေရာက္ေနထိုင္႐ုံသာမက
တရား၀င္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီ၀င္းမ်ား၏ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ကာ
ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြေနျခင္းက တရားဥပေဒစိုးမိုးအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ ပဋိပကၡအသြင္ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း
ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသမားမ်ား အင္အားမ်ားသျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ရွင္းလင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း
အမွတ္ ၁၆ လုံျခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွ ဒုတိယရဲမႉးႀကီး ေဇယ်ာေက်ာ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားအၾကား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ
ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏုိင္ရန္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းက
ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

တရား၀င္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးမီ လတ္တေလာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္
ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ၈၈ (ၿငိမ္း/ပြင့္) ပါ၀င္သည့္
သုံးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕က ရည္ရြယ္ထားသည္။

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မလာေစရန္
ကုမၸဏီမ်ားက စြန္႔ထုတ္ေျမစာကို တစ္ရက္လွ်င္ ေျမသယ္ယာဥ္ကားႀကီး ငါးစီးခန္႔ထုတ္ေပးရန္
မတ္လအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူ မ်ားျပားလာသျဖင့္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံမ်ားတြင္
ေက်ာက္ရွာေဖြရာမွာ ကုမၸဏီပိုင္ ေက်ာက္ေၾကာေျမစာပုံမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေရမေဆးလုပ္သားမ်ား အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခ်ဳိတူးက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြသူမ်ား အၾကား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ခဲ့ေသာ
ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သုံး ယာဥ္ယႏၲရား
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ေပၚခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ထက္ရည္လင္းကုမၸဏီတစ္ခုတည္းတြင္ပင္
ေျမသယ္ယာဥ္ ကား ခုနစ္စီး၊ ေျမတူးစက္ေလးစီး၊ ဆီဂါလန္အလုံးေပါင္း ၁၂၀ ခန္႔
ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ အလားတူ ေမွ်ာ္စင္မ်ား၊ ျခံစည္း႐ိုး၀င္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္
ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္ဟု ထက္ရည္လင္းကုမၸဏီ
တာ၀န္ခံ ဦးျမေမာင္းက ေျပာသည္။

တူးေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္
ရရွိထားျခင္းျဖစ္ၿပိး ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေပးသြင္းကာ တရား၀င္ လုပ္ခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း
၂၀၁၆ ေမလပိုင္းမွ စတင္ကာ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု
ဆိုသည္။

နန္စီဘြန္ေက်ာက္ေမွာ္ရွိ ေက်ာက္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာ ေရႊျပည္သာ ညေဈးတန္း။ ေအာင္ေက်ာ္မင္း/ျမန္မာတိုင္း(မ္)နန္စီဘြန္ေက်ာက္ေမွာ္ရွိ ေက်ာက္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာ ေရႊျပည္သာ ညေဈးတန္း။ ေအာင္ေက်ာ္မင္း/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ခႏၲီးရတနာေျမတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ခိုင္နန္းေရႊ၊ ဇမၺဴသီရိ၊ရာစုပန္းတုိင္၊ ထက္ရည္လင္းႏွင့္
ေျမာက္ကြ်န္းသူမမ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းအင္အားေပါင္း ၂,၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ မွီခိုသူ၀န္ထမ္းဦးေရ
၈,၈၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

"အဆင့္ဆင့္လည္း တင္ျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ အခုခ်ိန္ထိ ဘာမွ မျဖစ္ေသးဘူးဆိုေတာ့ ကုမၸဏီေတြ
နစ္နာဆုံး႐ႈံးသလို ေနာက္ထပ္ ဘယ္လို ေရွ႕ဆက္ရဦးမယ္ဆိုတာ မသိေသးဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္လည္း
အက်ိဳးအျမတ္ရွိေအာင္ ကုမၸဏီေတြလည္း ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါလို႔ပဲ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္" ဟု ဦးျမေမာင္က ေျပာသည္။

နန္စီဘြန္ေဒသတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြသူမ်ားျပႆနာတြင္ ေရႊျပည္သာ
ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာ္လည္း ေဒသအသီးသီးမွ
၀င္ေရာက္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ေဒသတြင္း
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ
တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေ၀က ေျပာသည္။

နန္စီဘြန္ေဒသတြင္း ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေရးအလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္မ်ားေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေညာင္တပင္၊ ေမွာ္သစ္၊ ေျမနီကုန္း၊ ၅၇(ငါးခြန္)ေမွာ္ႏွင့္ ေမွာ္လုံတြင္
ပ်မ္းမွ် လူဦးေရ ၈,၁၅၀ ခန္႔ ႏွင့္ တဲအေရအတြက္ ၁,၄၇၀ ခန္႔ ရွိသည္။

"ဒါေတြက ေက်းရြာျပင္ပ ရတနာနယ္ေျမမွာ က်ဴးေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ေရေဆးေက်ာက္ရွာ
သမားေတြကို ေကာက္ယူထားတာ။ ဒီအထဲမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးလူငယ္ မပါဘူး။
ယာယီ၀င္ထြက္ သြားလာေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသမားေတြ မပါဘူး၊ တဲမဟုတ္တဲ့ က်ဴးေက်ာ္ၿပီး အခိုင္အမာ
ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ေတြ မပါဘူး" ဟု ဦးခ်ဳိတူး က ေျပာသည္။

တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ
လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထပ္မံၾကဳံေတြ႕မည္ဆိုပါက ကုမၸဏီမ်ား ရပ္ဆိုင္းကာ ၀န္ထမ္းမ်ား
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"အဓိက ျပႆနာက တရားဥပေဒ မစိုးမိုးတာပဲ။ ဒီၾကား ကာလမွာ ေက်ာက္ရွာသူေတြ တိုးတိုးလာေတာ့
ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ ရပ္ဆိုင္းထားရတယ္။ ဒီျပႆနာကို အဆင့္ဆင့္တင္ျပလို႔
ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးက ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးၿပီးၿပီ။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေန
ကုမၸဏီပိုင္လုပ္ကြက္ေတြကုိ တရား၀င္ ဟုတ္၊မဟုတ္ လာစစ္ေဆးၿပီးၿပီ။ ဥပေဒအရ
တရား၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွင္းျပထားၿပီ" ဟု ေျမာက္ကြ်န္းသူမမ ကုမၸဏီ၏
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းလင္းရွိန္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ

ေက်ာက္စိမ္း႐ိုင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ရတနာခြန္ရေငြ စာရင္းဇယားအရ ခႏၲီးရတနာနယ္ေျမေဒသသည္
၂၀၁၃ြ်၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္း ၁,၈၄၃၊ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း
၄,၁၅၈ ႏွင့့္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆,၂၅၅ က်ပ္ ရွာေဖြေပးထားသည္။

ခႏၲီးရတနာနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဒသအသီးသီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ
ဥပေဒအရ တရား၀င္ ခံစားရရွိပိုင္ခြင့္ ေပးထားျခင္း မရွိ ေပ။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ဥပေဒကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ခႏၲီးရတနာနယ္ေျမေဒသရွိ
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒလုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီက
ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္
ၾကာသည့္တိုင္ နည္းဥပေဒမ်ား ထြက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဦးစီးဌာနမွ
လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းေ၀က ေျပာသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေျမရွိ လုပ္ကြက္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ျပဳလုပ္လိုသည့္
ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေပ။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ဥပေဒအတြင္ အႀကီးစားတူးေဖာ္
ထုတ္လုပ္ခြင့္ သာမက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလတ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေပးသြင္းကာ ေက်ာက္မ်က္ရွာေဖြျခင္းကုိ တရား၀င္ေရာင္းခ်လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိရန္
ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိုးသန္းက ေျပာသည္။

"ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရမေဆးေတြအေနနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကို တရား၀င္ေပးေဆာင္ၿပီး
လုပ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒမွာ ခြင့္ေပးမထားဘူး၊ လုံး၀ ကန္႔သတ္ထားတယ္။ အခုအေျခအေနက
ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အခြန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္တာေတာင္ ဥပေဒအရ
ကန္႔သတ္ခံထားရတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္ဦးစီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ လမ္းၫြန္ခ်က္ကို ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္
အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္
တင္ျပေတာင္းဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေ၀က ေျပာသည္။

"အခုကိစၥက တရားဥပေဒမစိုးမုိးလို႔၊ ဥပေဒအတုိင္းဆို ေရးမေဆးေတြအေနနဲ႔ ကုမၸဏီ၀င္းထဲကို
၀င္ေရာက္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူး။ အခုေျပာေနတာက သူတို႔ကို နစ္နာေစခ်င္လို႔ ေျပာေနတာ
မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္ကို မထိခုိက္ ေစလို႔ ေက်ာက္ေၾကာေျမေပၚမွာ မရွာပါနဲ႔ေျပာတာ" ဟု
ဦးထြန္းလင္းရွိန္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း