ဦးပိန္တံတား၏ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားကို သံုးႏွစ္စီမံခ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္သြားရန္လ်ာထား

ဦးပိန္တံတားေအာက္မွ ငွက္ေလွတစ္စီး ျဖတ္သန္းသြားေနစဥ္။ ၿဖိဳးေဝေက်ာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)ဦးပိန္တံတားေအာက္မွ ငွက္ေလွတစ္စီး ျဖတ္သန္းသြားေနစဥ္။ ၿဖိဳးေဝေက်ာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထင္ရွားေသာ ဦးပိန္တံတား၏ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈ
မ်ားကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသုေတသနျပဳေနၿပီး
သံုးႏွစ္စီမံခ်က္ျဖင့္ မူလလက္ရာမပ်က္ ျပင္ဆင္သြားရန္ လ်ာထားစီစဥ္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္း
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး) (Technological University 
Mandalay - TUM) မွ ပါေမာကၡေဒါက္တာဇာျခည္မင္းက ေျပာသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္င၊ံ ကိုဘြန္းၿမိဳ႕ TH George Agricola Bochum University မွ Project Manager
Mr. Karl Klelneberg ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ဦးပိန္တံတားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုလ ၈ ရက္မွ စတင္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ုံးရွိ ေျခာက္ထပ္ေဆာင္အစည္းအေဝးခန္းမတြင္
ငါးရက္ၾကာလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၿပီး တံတားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားလည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့
ေၾကာင္း၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံ ဆက္လက္တင္ျပေဆြးေႏြးသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''တံတားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကို လာမယ့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး သုံးႏွစ္စီမံကိန္းနဲ႔ လုပ္သြားဖို႔
လ်ာထားပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ မိုးရာသီကို ေရွာင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလကေန ေမလ
အတြင္း ငါးလလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္'' ဟု ေဒါက္တာဇာျခည္မင္းက ယခုလ
၁၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

လက္ရွိေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သစ္သားတံတားတြင္ အစားထိုးထားေသာ ကြန္ကရစ္တိုင္
မ်ားမွာ ေဆြးေျမ့ေနၿပီး ၄င္းတို႔ထက္ သက္တမ္းပိုရင့္ေသာ တံတား၏ ကြၽန္းတိုင္လုံးမ်ား
ထက္ပင္ ၾကံ့ခိုင္မႈ ပိုမိုအားနည္းေနေၾကာင္း၊ ယခုျပဳျပင္ပါက အစားထိုးထားေသာ
ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားကို ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းမြန္ေနေသာ
မူလသစ္သားတိုင္လုံးမ်ားကို ျပန္လည္အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

''ျပဳျပင္ရာမွာ မူလလက္ရာအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ့္ေဘာင္ထားရွိၿပီး အဲဒီေဘာင္ထဲ
ကေန ေက်ာ္မသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္အဓိက လိုအပ္ခ်က္
က ကြၽန္းသစ္နဲ႔ အလုပ္သမားပါ။ ဒါေတြကို ဘယ္လိုပံ့ပိုးေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ တာဝန္ရွိသူ
ေတြကိုတင္ျပသြားပါမယ္'' ဟု ေဒါက္တာဇာျခည္မင္းက ေျပာသည္။

တံတားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ၂ဝ၁၆
ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းအၾကံျပဳခ်က္စာတမ္းကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဘာလင္ၿမိဳ႕ Ministry of Affairs 
သို႔တင္ျပခဲ႔ရာ ယူ႐ိုေငြ ၅ဝ,ဝဝဝ ေထာက္ပံ့မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''စီမံကိန္းစတင္ဖို႔အတြက္ သစ္ရရွိမႈနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေတြ
မရရင္ေတာ့ ေရွ႕ႏွစ္မွာ စီမံကိန္းစႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းပညာနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္
ပိုင္းက ရွိေနပါၿပီ'' ဟု ေဒါက္တာဇာျခည္မင္းက ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္ကယခင္ တံတားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအပိုင္းတြင္
နည္းပညာပိုင္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ပုံေငြအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ
အဖြဲ႕ထံသို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဦးပိန္တံတားကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္သိန္း ၁၃ဝ
ေက်ာ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း Myanmar Teak-wood 
ကုမၸဏီမွ လိုအပ္ေသာ သစ္လုံးမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးကာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၄
ခုႏွစ္ မိုးႀကီးစဥ္က တံတားမ်က္ႏွာျပင္အထိ ေတာင္သမန္အင္းေရျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးတိုင္လုံး
အခ်ဳိ႕ေမ်ာပါသည္အထိ ေရႀကီးခဲ့ကာ ကြၽန္းသစ္သားတိုင္တခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ ကြန္ကရစ္တိုင္
မ်ား အစားထိုးခဲ့ရၿပီး မူလလက္ရာ ပ်က္ယြင္းေနသည္။

ေတာင္သမန္အင္းကို ျဖတ္၍တည္ေဆာက္ထားေသာ ဦးပိန္တံတားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္
ေပါင္း ၁၆ဝ ခန္႔က ၿမိဳ႕စာေရးဦးပိန္က ကြၽန္းတိုင္ေပါင္း ၁,ဝဝဝ ေက်ာ္ အသုံးျပဳတည္
ေဆာက္ခဲ့ကာ တံတားအရွည္ ၇ ဒသမ ၈ ဖာလုံ ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း