ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းျပအေျခခံသင္တန္း လူငယ္မ်ားစိတ္ဝင္စားမႈမ်ား

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းျပအေျခခံသင္တန္း
အမွတ္စဥ္ (၁) ကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ဟိုတယ္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ရာလူငယ္မ်ားစိတ္ဝင္စားမႈအားေကာင္းေၾကာင္း
ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာခရီးၾကမ္း လမ္းေလွ်ာက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

''ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ အနီးအနား ေဒသခံလူငယ္ေတြ စိတ္ဝင္စားမႈ အားေကာင္းၾကတယ္။
ၿမိဳ႕ေပၚက လူငယ္ေလးေတြလည္း ပါတယ္။ သင္တန္းမွာက အလယ္တန္းအဆင့္၊
အထက္တန္းေအာင္အဆင့္နဲ႔ ဘြဲ႕ရတဲ့လူငယ္ေတြလည္း ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းက
လူငယ္ေတြရဲ႕အခြင့္အလမ္းေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမယ့္ သင္တန္းတစ္ခုပါပဲ'' ဟု
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ Royal Parkview Hotel လုပ္ငန္းရွင္ေဒၚနန္းမြန္ခမ္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ယခုလ ၁၃ ရက္က ေျပာသည္။

အဆုိပါသင္တန္းကို ေမ ၁၁ ရက္မွ ေမ၂၅ ရက္အထိ ျပင္ဦးလြင္ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္း႐ံုးတြင္ နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ညေန၃ နာရီထိ ပညာရွင္မ်ားက သင္ၾကားေပးသြားမည္
ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသို႔ လူငယ္ ၁၁၅ ဦး တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

၄င္းသင္တန္းမွ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ထိန္းသိမ္းပံုမ်ား၊ ေရွးဦးသူနာ
ျပဳစုနည္းမ်ား၊ ဂ်ီပီအက္စ္အသံုးျပဳနည္းမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္ခရီးမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊
အားသာခ်က္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသင္တန္း
တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

''ေဒသအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြေဖာ္ေဆာင္ခ်င္တာရယ္၊ ေက်းရြာလူငယ္ေတြအေနနဲ႔
ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းေတြ ရလာမယ္။ ေဒသဗဟုသုတေတြ တိုးပြားလာမယ္။ ေမၿမိဳ႕ (သို႔)
ျပင္ဦးလြင္ဆိုတာ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ေမၿမိဳ႕ရဲ႕ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ရာသီဥတု အေနအထား
ေတြကိုေလ့လာရတဲ့အတြက္ အလြန္ကို အက်ဳိးရွိတဲ့ သင္တန္းတစ္ခုပါ'' ဟု ေရႊသင္း
ေက်းရြာမွ ကိုစိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္က ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ယခုလ ၁၄ ရက္က ေျပာသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္
ခရီးၾကမ္းလမ္းေလွ်ာက္ ခရီးစဥ္မ်ားကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕
ဓေလ့စ႐ိုက္ႏွင့္ သဘာဝစိုက္ခင္း စိုက္ကြက္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား
အမ်ားအျပား တစ္စုတစ္စည္းတည္းစုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ေက်းရြာမ်ား၊ သဘာဝအတိုင္း
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရတံခြန္အဆင့္ ခုနစ္ဆင့္ရွိေသာ ေရပ်ံေတာင္ခရီးစဥ္ ႏွင့္ ကမၻာ့တတိယ
အႀကီးဆံုး ကြၽန္းပင္ႀကီးေပါက္ေရာက္ေနသည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ဒု႒ဝတီျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္
တို႔ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာတစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသား စိတ္ဝင္စားမႈ
နည္းပါးလာၿပီး မႏၲေလးသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည့္မ်ားသည္
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ကို ေက်ာ္ကာ သီေပါၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ လည္ပတ္လာၾကသည့္အတြက္
ျပင္ဦးလြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္း က်ဆင္းလာေနရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္
အတြက္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေျခက်င္လမ္းေလွ်ာက္ခရီးၾကမ္း
လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း